[Dragon Nest] Cash Shop Sales : Weapon Conversion Treasure Box 7 วัน เท่านั้น !!

6150
[Dragon Nest] Cash Shop Sales : Weapon Conversion Treasure Box 7 วัน เท่านั้น !!

[Dragon Nest] Cash Shop Sales : Weapon Conversion Treasure Box 7 วัน เท่านั้น !!

► เปิดขาย Weapon Conversion Treasure Box ระยะเวลา 7 วัน เท่านั้น !! ◄

Weapon Conversion Treasure Box เปิดขายใน Cash Shop  [Dragon Nest] Cash Shop Sales : Weapon Conversion Treasure Box 7 วัน เท่านั้น !!

ระยะเวลาขาย
วันที่ 25 กรกฎาคม (หลังปิดปรับปรุงเซิร์เวอร์) – 1 สิงหาคม 2562 (ก่อนปิดปรับปรุงเซิร์เวอร์)

[Dragon Nest] Cash Shop Sales : Weapon Conversion Treasure Box 7 วัน เท่านั้น !!
Weapon Conversion Treasure Box  1 กล่อง ราคา 2,800 Cash
[Dragon Nest] Cash Shop Sales : Weapon Conversion Treasure Box 7 วัน เท่านั้น !!
Weapon Conversion Treasure Box 10 กล่อง ราคา 24,500 Cash

 

[Dragon Nest] Cash Shop Sales : Weapon Conversion Treasure Box 7 วัน เท่านั้น !!

[Dragon Nest] Cash Shop Sales : Weapon Conversion Treasure Box 7 วัน เท่านั้น !! [Dragon Nest] Cash Shop Sales : Weapon Conversion Treasure Box 7 วัน เท่านั้น !!

ทีมงาน Dragon Nest
วันที่ 25 กรกฎาคม 2562
ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายละเอียด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าค่ะ