August Promotion #2 : วันนี้ - 31 สิงหาคม 2563

August Refill #2

ระยะเวลาโปรโมชั่น : วันที่ 16 สิงหาคม 2563 เวลา 00.01 น. – วันที่ 31 สิงหาคม 2563 เวลา 23.59 น.
ระยะเวลารับ Item Code : วันที่ 16 สิงหาคม 2563 เวลา 00.01 น. – วันที่ 14 กันยายน 2563 เวลา 23.59 น.
ระยะเวลาใช้ Item Code : วันที่ 16 สิงหาคม 2563 เวลา 00.01 น. – วันที่ 28 กันยายน 2563 เวลา 23.59 น.

: ช่องทางการเติมเงิน :

 August Promotion #2 : วันนี้ - 31 สิงหาคม 2563  August Promotion #2 : วันนี้ - 31 สิงหาคม 2563 August Promotion #2 : วันนี้ - 31 สิงหาคม 2563
August Promotion #2 : วันนี้ - 31 สิงหาคม 2563 August Promotion #2 : วันนี้ - 31 สิงหาคม 2563 August Promotion #2 : วันนี้ - 31 สิงหาคม 2563
August Promotion #2 : วันนี้ - 31 สิงหาคม 2563 August Promotion #2 : วันนี้ - 31 สิงหาคม 2563

August Promotion #2 : วันนี้ - 31 สิงหาคม 2563

เมื่อเติมเงินเข้าเกม Dragon Nest ในระยะเวลาโปรโมชั่น โดยมียอดเติมเงินสะสมทุก 150 , 450 และ 1,000 บาท สามารถนำ Point มาใช้แลกรับไอเทมตามรายการด้านล่างนี้ได้

** เมื่อรับไอเทมแล้ว Point ที่มีอยู่จะลดลงตามอัตราที่แจ้งไว้
** ไอเทมแต่ละรายการสามารถรับได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
** Item Code สามารถใช้ได้กับทุกไอดี

August Promotion #2 : วันนี้ - 31 สิงหาคม 2563 August Promotion #2 : วันนี้ - 31 สิงหาคม 2563

 

เติมเงินครบ 150 บาท รับไอเท็ม 

รายการไอเทม จำนวน
August Promotion #2 : วันนี้ - 31 สิงหาคม 2563 Protection Magic Jelly 250

 

 

เติมเงินครบ 450 บาท รับไอเท็ม

รายการไอเทม จำนวน
August Promotion #2 : วันนี้ - 31 สิงหาคม 2563 Potential Elephant Treasure Chest  3

 

 

เติมเงินครบ 1,000 บาท รับไอเท็ม 

รายการไอเทม จำนวน
August Promotion #2 : วันนี้ - 31 สิงหาคม 2563 High-purity Red Moon Core 1

 

 

► ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายละเอียดกิจกรรม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

► หากพบปัญหาใดๆ จากกิจกรรมหรือโปรโมชั่น กรุณาติดต่อทีมงานภายใน 30 วันหลังกิจกรรมสิ้นสุด มิเช่นนั้นจะถือว่าท่านสละสิทธิ์

► ทุกครั้งที่มีการซื้อและเติมเงิน กรุณาเก็บ Code ที่ท่านได้รับไว้ทุกครั้งเพื่อป้องกันกรณีเกิดปัญหาจนกว่าจะได้รับของรางวัล

 

August Promotion #2 : วันนี้ - 31 สิงหาคม 2563

Spending #2

: รายละเอียดโปรโมชั่น :
สำหรับผู้ที่ใช้จ่าย Cash Point ซื้อของใน Cash Shop หรือส่งของขวัญให้ผู้อื่นในช่วงระยะเวลาโปรโมชั่น

สะสมแต้มการใช้ Cash Point (100 Cash Point = 1 แต้ม) สามารถนำแต้มมาแลกรับของรางวัลจากโปรโมชั่น

ระยะเวลาโปรโมชั่น : วันที่ 16 สิงหาคม 2563 เวลา 00.01 น. – วันที่ 31 สิงหาคม 2563 เวลา 23.59 น.
ระยะเวลารับ Item Code : วันที่ 17 สิงหาคม 2563 เวลา 12.00 – วันที่ 14 กันยายน 2563 เวลา 23.59 น.
ระยะเวลาใช้ Item Code : วันที่ 17 สิงหาคม 2563 เวลา 12.00 – วันที่ 28 กันยายน 2563 เวลา 23.59 น.

 August Promotion #2 : วันนี้ - 31 สิงหาคม 2563 August Promotion #2 : วันนี้ - 31 สิงหาคม 2563

Lucky Gacha Spending

ใช้จ่าย 500 แต้ม (50,000 Cash Point)
สุ่มรับไอเท็ม 1 อย่างจากตารางด้านล่าง

รายการ จำนวน
August Promotion #2 : วันนี้ - 31 สิงหาคม 2563 Conversion Accessories Box 100
Conversion Accessories Box 50
Conversion Accessories Box 10
Conversion Accessories Box 5
Conversion Accessories Box 3

 

รายการ จำนวน
August Promotion #2 : วันนี้ - 31 สิงหาคม 2563 Conversion Special Armor Box 100
Conversion Special Armor Box 50
Conversion Special Armor Box 10
Conversion Special Armor Box 5
Conversion Special Armor Box 3

 

รายการ จำนวน
August Promotion #2 : วันนี้ - 31 สิงหาคม 2563 Conversion Armor Box 100
Conversion Armor Box 50
Conversion Armor Box 10
Conversion Armor Box 5
Conversion Armor Box 3

 

รายการ จำนวน
August Promotion #2 : วันนี้ - 31 สิงหาคม 2563 Potential Elephant’s Treasure Chest 100
Potential Elephant’s Treasure Chest 50
Potential Elephant’s Treasure Chest 10
Potential Elephant’s Treasure Chest 5
Potential Elephant’s Treasure Chest 3

 

เงื่อนไขโปรโมชั่น Exclusive Spending

1. ใช้จ่ายเงิน Cash Point ซื้อของใน Cash Shop (1 บาท = 1 แต้ม) จะได้รับแต้มสำหรับใช้แลกรางวัลจากโปรโมชั่น
2. เมื่อทำการแลกของรางวัลไปแล้ว แต้มที่สะสมไว้จะถูกหักออกไปตามจำนวนแต้มของรางวัลที่เลือก
3. การส่งของขวัญให้ผู้อื่นสามารถเข้าร่วมโปรโมชั่นได้
4. 1 ไอดี สามารถเข้าร่วมโปรโมชั่นได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
5. ข้อมูลการใช้จ่ายแต้ม Cash Point จะอัพเดทในเวลา 12.00 น. ของวันถัดไป
6. Item Code สามารถใช้ได้กับทุกไอดี
7. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
8. หากพบปัญหาใดๆ จากกิจกรรมหรือโปรโมชั่น กรุณาติดต่อทีมงานภายใน 30 วันหลังกิจกรรมสิ้นสุด มิเช่นนั้นจะถือว่าท่านสละสิทธิ์

 


ทีมงาน Dragon Nest
วันที่ 16 สิงหาคม 2563

August Promotion #2 : วันนี้ - 31 สิงหาคม 2563