[Dragon Nest] เติม @Cash 349 บาท แบบสลิปที่ 7-Eleven รับไอเทมฟรี! 14-27 มี.ค. นี้

1691

[Dragon Nest] เติม @Cash 349 บาท แบบสลิปที่ 7-Eleven รับไอเทมฟรี! 14-27 มี.ค. นี้

[Dragon Nest] เติม @Cash 349 บาท แบบสลิปที่ 7-Eleven รับไอเทมฟรี! 14-27 มี.ค. นี้ ระยะเวลาโปรโมชั่น : วันที่ 14 มีนาคม 2561 เวลา 00.01 น. – 27 มีนาคม 2561 เวลา 23.59 น.
ระยะเวลารับ Item Code : วันที่ 14 มีนาคม 2561 เวลา 15.00 น. – 10 เมษายน 2561 เวลา 23.59 น.
ระยะเวลาใช้ Item Code : วันที่ 14 มีนาคม 2561 เวลา 15.00 น. – 24 เมษายน 2561 เวลา 23.59 น.

[Dragon Nest] เติม @Cash 349 บาท แบบสลิปที่ 7-Eleven รับไอเทมฟรี! 14-27 มี.ค. นี้ [Dragon Nest] เติม @Cash 349 บาท แบบสลิปที่ 7-Eleven รับไอเทมฟรี! 14-27 มี.ค. นี้

[Dragon Nest] เติม @Cash 349 บาท แบบสลิปที่ 7-Eleven รับไอเทมฟรี! 14-27 มี.ค. นี้

ไอดีที่เติมเงินเข้าเกม Dragon Nest ผ่านช่องทาง @Cash ราคา 349 บาท ในรูปแบบสลิปที่ 7-Eleven ภายในระยะเวลาโปรโมชั่นจะได้รับของรางวัล

* 1 ไอดี สามารถเข้าร่วมโปรโมชั่นได้ 1 ครั้ง เท่านั้น!!

[Dragon Nest] เติม @Cash 349 บาท แบบสลิปที่ 7-Eleven รับไอเทมฟรี! 14-27 มี.ค. นี้

[Dragon Nest] เติม @Cash 349 บาท แบบสลิปที่ 7-Eleven รับไอเทมฟรี! 14-27 มี.ค. นี้

[Dragon Nest] เติม @Cash 349 บาท แบบสลิปที่ 7-Eleven รับไอเทมฟรี! 14-27 มี.ค. นี้
Limited Hero’s Experience Book 200% (7 วัน) 1 ชิ้น
เพิ่มค่า EXP 200% (แลกเปลี่ยนไม่ได้)

[Dragon Nest] เติม @Cash 349 บาท แบบสลิปที่ 7-Eleven รับไอเทมฟรี! 14-27 มี.ค. นี้ 1. เมื่อเติมเงินเข้าเกม Dragon Nest ผ่านช่องทาง @Cash ราคา 349 บาท ในรูปแบบสลิปที่ 7-Eleven ตามเงื่อนไข สามารถรับรางวัล Item Code ได้ทันที
2. 1 ไอดี สามารถเข้าร่วมโปรโมชั่นได้ 1 ครั้ง
3. 1 ไอดี สามารถเติม Item Code จากโปรโมชั่นนี้ได้ 1 ครั้ง
4. Item Code สามารถใช้ได้กับทุกไอดี
5. ทุกครั้งที่มีการซื้อและเติมเงิน กรุณาเก็บ Code ที่ท่านได้รับไว้ทุกครั้งเพื่อป้องกันกรณีเกิดปัญหาจนกว่าจะได้รับของรางวัล
6. ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายละเอียด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

: ตัวอย่าง @Cash ในรูปแบบสลิปที่ 7-Eleven :

[Dragon Nest] เติม @Cash 349 บาท แบบสลิปที่ 7-Eleven รับไอเทมฟรี! 14-27 มี.ค. นี้

[Dragon Nest] เติม @Cash 349 บาท แบบสลิปที่ 7-Eleven รับไอเทมฟรี! 14-27 มี.ค. นี้   [Dragon Nest] เติม @Cash 349 บาท แบบสลิปที่ 7-Eleven รับไอเทมฟรี! 14-27 มี.ค. นี้


[Dragon Nest] เติม @Cash 349 บาท แบบสลิปที่ 7-Eleven รับไอเทมฟรี! 14-27 มี.ค. นี้ [Dragon Nest] เติม @Cash 349 บาท แบบสลิปที่ 7-Eleven รับไอเทมฟรี! 14-27 มี.ค. นี้
ทีมงาน Dragon Nest
วันที่ 14 มีนาคม 2561