DRAGON NEST PLAYPARK LIVE PARTY

1023
DRAGON NEST PLAYPARK LIVE PARTY
DRAGON NEST PLAYPARK LIVE PARTY

ระยะเวลากิจกรรม :
วันที่ 26 – 28 เมษายน 2560 เวลา 00.01 น. – เวลา 23.59 น.

รายละเอียด :
เพียงผู้เล่นทำการ Login เข้าเกมในช่วงระยะเวลากิจกรรมที่กำหนดไว้ จะได้รับไอเทมของรางวัลทันที โดยจะสามารถเลือกรับไอเทมได้ 1 อย่าง จากตัวเลือกังต่อไปนี้

DRAGON NEST PLAYPARK LIVE PARTY 1. Phantom Protection Magic Jelly จำนวน 30 ชิ้น
(ใช้ป้องกันไอเทมสูญหายจากการอัพเกรดล้มเหลว สามารถกดใช้ได้เมื่อต้องการจะอัพเกรดไอเทม ตั้งแต่ +6 ขึ้นไป ไม่เกิน +12) (แลกเปลี่ยนไม่ได้)

DRAGON NEST PLAYPARK LIVE PARTY  2. Epic Dragon Jade Pocket (LV 93) จำนวน 3 ชิ้น
(ถุงสุ่ม Jade) (แลกเปลี่ยนไม่ได้)

DRAGON NEST PLAYPARK LIVE PARTY  3. Talisman Bag จำนวน 3 ชิ้น
(ใช้สุ่มรับ Talisman) (แลกเปลี่ยนไม่ได้)

DRAGON NEST PLAYPARK LIVE PARTY  4. Goddess’s Sadness จำนวน 5 ชิ้น
(ถุงสุ่มไอเทม) (แลกเปลี่ยนไม่ได้)

เงื่อนไขกิจกรรม :
1. 1 ไอดีสามารถรับรางวัลได้ 1 ครั้ง ต่อ 1 วันเท่านั้น
2. ไอเทมสามารถเลือกได้ภายในเกม
3. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายละเอียด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าค่ะ

DRAGON NEST PLAYPARK LIVE PARTY

ระยะเวลากิจกรรม :
วันที่ 29 – 30 เมษายน 2560 เวลา 00.01 น. – เวลา 23.59 น.
รายละเอียด :
DRAGON NEST PLAYPARK LIVE PARTY เพิ่มอัตราการคูณ EXP 500%
DRAGON NEST PLAYPARK LIVE PARTY เพิ่มอัตราการ Drop 200%
เงื่อนไขกิจกรรม :
1. ทุกไอดีจะได้รับรางวัลตามที่กำหนดไว้ตลอดระยะเวลากิจกรรม
2. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายละเอียด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
.

DRAGON NEST PLAYPARK LIVE PARTY

ระยะเวลากิจกรรม :
วันที่ 29 – 30 เมษายน 2560 เวลา 00.01 น. – เวลา 23.59 น.
รายละเอียด :
DRAGON NEST PLAYPARK LIVE PARTY เพิ่มโอกาสการอัพเกรตสำเร็จ 30%
เงื่อนไขกิจกรรม :
1. ทุกไอดีจะได้รับรางวัลตามที่กำหนดไว้ตลอดระยะเวลากิจกรรม
2. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายละเอียด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 .
DRAGON NEST PLAYPARK LIVE PARTY

ระยะเวลากิจกรรม :
วันที่ 29 – 30 เมษายน 2560 เวลา 00.01 น. – เวลา 23.59 น.

รายละเอียด :
เพียงผู้เล่นทำการ Login เข้าเกมในช่วงระยะเวลากิจกรรมที่กำหนดไว้ จะได้รับไอเทมของรางวัลทันที โดยจะสามารถเลือกรับไอเทมได้ 1 อย่าง จากตัวเลือกังต่อไปนี้

DRAGON NEST PLAYPARK LIVE PARTY 1. Phantom Protection Magic Jelly จำนวน 100 ชิ้น
(ใช้ป้องกันไอเทมสูญหายจากการอัพเกรดล้มเหลว สามารถกดใช้ได้เมื่อต้องการจะอัพเกรดไอเทม ตั้งแต่ +6 ขึ้นไป ไม่เกิน +12) (แลกเปลี่ยนไม่ได้)

DRAGON NEST PLAYPARK LIVE PARTY 2. Epic Dragon Jade Pocket (LV 93) จำนวน 10 ชิ้น
(ถุงสุ่ม Jade) (แลกเปลี่ยนไม่ได้)

DRAGON NEST PLAYPARK LIVE PARTY 3. Talisman Bag จำนวน 10 ชิ้น
(ใช้สุ่มรับ Talisman) (แลกเปลี่ยนไม่ได้)

DRAGON NEST PLAYPARK LIVE PARTY 4. Goddess’s Sadness จำนวน 5 ชิ้น
(ถุงสุ่มไอเทม) (แลกเปลี่ยนไม่ได้)

DRAGON NEST PLAYPARK LIVE PARTY 5 Gacha Box (1 วัน) จำนวน 5 ชิ้น
(กล่องสุ่มไอเทม) (แลกเปลี่ยนไม่ได้)

เงื่อนไขกิจกรรม :
1. 1 ไอดีสามารถรับรางวัลได้ 1 ครั้ง ต่อ 1 วันเท่านั้น
2. ไอเทมสามารถเลือกได้ภายในเกม
3. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายละเอียด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าค่ะ

DRAGON NEST PLAYPARK LIVE PARTY

ระยะเวลากิจกรรม :
วันที่ 29 เมษายน 2560 เวลา 17.00 น  – เวลา 19.00 น.

รายละเอียด :
ให้ผู้เล่นถ่ายภาพจากภายในเกม Dragon Nest โดยใช้ Theme ความสนุกสนาน หรือเฉลิมฉลองกับเพื่อนๆ แล้วนำภาพมาโพสใต้โพสกิจกรรมที่นี่

พร้อมระบุชื่อตัวละครของท่าน และเซิร์ฟเวอร์ที่ท่านอยู่ให้ชัดเจน จะได้รับของรางวัลตามที่กำหนดไว้ โดยผู้ร่วมกิจกรรม 50 คนแรกเท่านั้นที่จะได้รับของรางวัล
DRAGON NEST PLAYPARK LIVE PARTY
ลิงค์จะเข้าได้เมื่อถึงเวลาเริ่มกิจกรรม

ของรางวัล :

DRAGON NEST PLAYPARK LIVE PARTY
– Light Cube จำนวน 10 ชิ้น (ใช้สร้าง Genesis Accessory) (แลกเปลี่ยนไม่ได้)

DRAGON NEST PLAYPARK LIVE PARTY
– Goddess’s Sadness จำนวน 5 ชิ้น (ถุงสุ่มไอเทม) (แลกเปลี่ยนไม่ได้)

เงื่อนไขกิจกรรม :

1. 1 ไอดีสามารถรับรางวัลได้ 1 ครั้งเท่านั้น
2. ของรางวัลจะถูกส่งไปยัง Special Storage ภายใน 14 วันทำการหลังจากจบกิจกรรม

3. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายละเอียด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าค่ะ

DRAGON NEST PLAYPARK LIVE PARTY

ระยะเวลากิจกรรม :
วันที่ 30 เมษายน 2560 เวลา  เวลา 17.00 น  – เวลา 19.00 น.

รายละเอียด :
ให้ผู้เล่นถ่ายภาพจากภายในเกม Dragon Nest โดยใช้ Theme ความเท่และอลังการ แล้วนำภาพมาโพสใต้โพสกิจกรรมที่นี่ พร้อมระบุชื่อตัวละครของท่าน และเซิร์ฟเวอร์ที่ท่านอยู่ให้ชัดเจน จะได้รับของรางวัลตามที่กำหนดไว้ โดยผู้ร่วมกิจกรรม 50 คนแรกเท่านั้นที่จะได้รับของรางวัล

DRAGON NEST PLAYPARK LIVE PARTY
ลิงค์เข้าได้เมื่อถึงเวลาเริ่มกิจกรรม

ของรางวัล :

DRAGON NEST PLAYPARK LIVE PARTY
– Darkness Cube จำนวน 10 ชิ้น (ใช้สร้าง Genesis Accessory) (แลกเปลี่ยนไม่ได้)

DRAGON NEST PLAYPARK LIVE PARTY
– Goddess’s Sadness จำนวน 5 ชิ้น (ถุงสุ่มไอเทม) (แลกเปลี่ยนไม่ได้)

เงื่อนไขกิจกรรม :
1. 1 ไอดีสามารถรับรางวัลได้ 1 ครั้งเท่านั้น
2. ของรางวัลจะถูกส่งไปยัง Special Storage ภายใน 14 วันทำการหลังจากจบกิจกรรม
3. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายละเอียด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าค่ะ

DRAGON NEST PLAYPARK LIVE PARTY DRAGON NEST PLAYPARK LIVE PARTY
ทีมงาน Dragon Nest
วันที่ 24 เมษายน 2560
ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายละเอียด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าค่ะ