DRAGON NEST PLAYPARK LIVE PARTY

441

ระยะเวลากิจกรรม :
วันที่ 26 – 28 เมษายน 2560 เวลา 00.01 น. – เวลา 23.59 น.

รายละเอียด :
เพียงผู้เล่นทำการ Login เข้าเกมในช่วงระยะเวลากิจกรรมที่กำหนดไว้ จะได้รับไอเทมของรางวัลทันที โดยจะสามารถเลือกรับไอเทมได้ 1 อย่าง จากตัวเลือกังต่อไปนี้

1. Phantom Protection Magic Jelly จำนวน 30 ชิ้น
(ใช้ป้องกันไอเทมสูญหายจากการอัพเกรดล้มเหลว สามารถกดใช้ได้เมื่อต้องการจะอัพเกรดไอเทม ตั้งแต่ +6 ขึ้นไป ไม่เกิน +12) (แลกเปลี่ยนไม่ได้)

 2. Epic Dragon Jade Pocket (LV 93) จำนวน 3 ชิ้น
(ถุงสุ่ม Jade) (แลกเปลี่ยนไม่ได้)

 3. Talisman Bag จำนวน 3 ชิ้น
(ใช้สุ่มรับ Talisman) (แลกเปลี่ยนไม่ได้)

 4. Goddess’s Sadness จำนวน 5 ชิ้น
(ถุงสุ่มไอเทม) (แลกเปลี่ยนไม่ได้)

เงื่อนไขกิจกรรม :
1. 1 ไอดีสามารถรับรางวัลได้ 1 ครั้ง ต่อ 1 วันเท่านั้น
2. ไอเทมสามารถเลือกได้ภายในเกม
3. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายละเอียด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าค่ะ

ระยะเวลากิจกรรม :
วันที่ 29 – 30 เมษายน 2560 เวลา 00.01 น. – เวลา 23.59 น.
รายละเอียด :
เพิ่มอัตราการคูณ EXP 500%
เพิ่มอัตราการ Drop 200%
เงื่อนไขกิจกรรม :
1. ทุกไอดีจะได้รับรางวัลตามที่กำหนดไว้ตลอดระยะเวลากิจกรรม
2. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายละเอียด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
.

ระยะเวลากิจกรรม :
วันที่ 29 – 30 เมษายน 2560 เวลา 00.01 น. – เวลา 23.59 น.
รายละเอียด :
เพิ่มโอกาสการอัพเกรตสำเร็จ 30%
เงื่อนไขกิจกรรม :
1. ทุกไอดีจะได้รับรางวัลตามที่กำหนดไว้ตลอดระยะเวลากิจกรรม
2. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายละเอียด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 .

ระยะเวลากิจกรรม :
วันที่ 29 – 30 เมษายน 2560 เวลา 00.01 น. – เวลา 23.59 น.

รายละเอียด :
เพียงผู้เล่นทำการ Login เข้าเกมในช่วงระยะเวลากิจกรรมที่กำหนดไว้ จะได้รับไอเทมของรางวัลทันที โดยจะสามารถเลือกรับไอเทมได้ 1 อย่าง จากตัวเลือกังต่อไปนี้

1. Phantom Protection Magic Jelly จำนวน 100 ชิ้น
(ใช้ป้องกันไอเทมสูญหายจากการอัพเกรดล้มเหลว สามารถกดใช้ได้เมื่อต้องการจะอัพเกรดไอเทม ตั้งแต่ +6 ขึ้นไป ไม่เกิน +12) (แลกเปลี่ยนไม่ได้)

2. Epic Dragon Jade Pocket (LV 93) จำนวน 10 ชิ้น
(ถุงสุ่ม Jade) (แลกเปลี่ยนไม่ได้)

3. Talisman Bag จำนวน 10 ชิ้น
(ใช้สุ่มรับ Talisman) (แลกเปลี่ยนไม่ได้)

4. Goddess’s Sadness จำนวน 5 ชิ้น
(ถุงสุ่มไอเทม) (แลกเปลี่ยนไม่ได้)

5 Gacha Box (1 วัน) จำนวน 5 ชิ้น
(กล่องสุ่มไอเทม) (แลกเปลี่ยนไม่ได้)

เงื่อนไขกิจกรรม :
1. 1 ไอดีสามารถรับรางวัลได้ 1 ครั้ง ต่อ 1 วันเท่านั้น
2. ไอเทมสามารถเลือกได้ภายในเกม
3. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายละเอียด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าค่ะ

ระยะเวลากิจกรรม :
วันที่ 29 เมษายน 2560 เวลา 17.00 น  – เวลา 19.00 น.

รายละเอียด :
ให้ผู้เล่นถ่ายภาพจากภายในเกม Dragon Nest โดยใช้ Theme ความสนุกสนาน หรือเฉลิมฉลองกับเพื่อนๆ แล้วนำภาพมาโพสใต้โพสกิจกรรมที่นี่

พร้อมระบุชื่อตัวละครของท่าน และเซิร์ฟเวอร์ที่ท่านอยู่ให้ชัดเจน จะได้รับของรางวัลตามที่กำหนดไว้ โดยผู้ร่วมกิจกรรม 50 คนแรกเท่านั้นที่จะได้รับของรางวัล

ลิงค์จะเข้าได้เมื่อถึงเวลาเริ่มกิจกรรม

ของรางวัล :


– Light Cube จำนวน 10 ชิ้น (ใช้สร้าง Genesis Accessory) (แลกเปลี่ยนไม่ได้)


– Goddess’s Sadness จำนวน 5 ชิ้น (ถุงสุ่มไอเทม) (แลกเปลี่ยนไม่ได้)

เงื่อนไขกิจกรรม :

1. 1 ไอดีสามารถรับรางวัลได้ 1 ครั้งเท่านั้น
2. ของรางวัลจะถูกส่งไปยัง Special Storage ภายใน 14 วันทำการหลังจากจบกิจกรรม

3. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายละเอียด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าค่ะ

ระยะเวลากิจกรรม :
วันที่ 30 เมษายน 2560 เวลา  เวลา 17.00 น  – เวลา 19.00 น.

รายละเอียด :
ให้ผู้เล่นถ่ายภาพจากภายในเกม Dragon Nest โดยใช้ Theme ความเท่และอลังการ แล้วนำภาพมาโพสใต้โพสกิจกรรมที่นี่ พร้อมระบุชื่อตัวละครของท่าน และเซิร์ฟเวอร์ที่ท่านอยู่ให้ชัดเจน จะได้รับของรางวัลตามที่กำหนดไว้ โดยผู้ร่วมกิจกรรม 50 คนแรกเท่านั้นที่จะได้รับของรางวัล


ลิงค์เข้าได้เมื่อถึงเวลาเริ่มกิจกรรม

ของรางวัล :


– Darkness Cube จำนวน 10 ชิ้น (ใช้สร้าง Genesis Accessory) (แลกเปลี่ยนไม่ได้)


– Goddess’s Sadness จำนวน 5 ชิ้น (ถุงสุ่มไอเทม) (แลกเปลี่ยนไม่ได้)

เงื่อนไขกิจกรรม :
1. 1 ไอดีสามารถรับรางวัลได้ 1 ครั้งเท่านั้น
2. ของรางวัลจะถูกส่งไปยัง Special Storage ภายใน 14 วันทำการหลังจากจบกิจกรรม
3. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายละเอียด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าค่ะ

ทีมงาน Dragon Nest
วันที่ 24 เมษายน 2560
ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายละเอียด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าค่ะ