Patch Update : Gust Dragon Nest

6939

Patch Update : Gust Dragon Nest

ทีมงาน Dragon Nest สวัสดีค่ะ

ทีมงานขอเรียนให้ลูกค้าทุกท่านทราบว่า Patch Update ของวันที่ 9 มกราคม 2563 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รายละเอียดการอัปเดต :

  1. Chapter 17 : Hunting Up  รายละเอียด คลิก!!
  2. [Honor]Gust Dragon Nest  รายละเอียด คลิก!!
  3. Gust Dragon Nest  รายละเอียด คลิก!!
  4. เปลี่ยนแปลง / เพิ่มเติม  รายละเอียด คลิก!!
  5. Balance / ปรับสกิลตัวละคร  รายละเอียด คลิก!!
  6. Banquet Hall of Everyone  รายละเอียด คลิก!!
  7. Legend Pet 4.0  รายละเอียด คลิก!!

 

Patch Update : Gust Dragon Nest ทีมงาน Dragon Nest
วันที่ 8 มกราคม 2563
ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายละเอียด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าค่ะ