ประกาศจากทีมงาน

เรื่อง Engraving ส่วนประดับ

 

 …….สำหรับปัญหาไอเทมที่มีการใช้งาน Engraving ส่วนประดับไปแล้วจะไม่สามารถใช้งานไอเทมย้าย Engraving ได้

…….ทางทีมงานจะเปิดรับแก้ไขไอเทมที่มีปัญหาดังกล่าว โดยการแจ้งปัญหาเข้ามาที่ทางหน้าเว็บไซต์
จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564

…….หลังจากได้สอบถามกับทางผู้พัฒนาแล้ว ณ ปัจจุบันไอเทม Conversion ส่วนประดับจะย่อยไม่ได้ และ ใช้งานไอเทมย้าย Engraving ไม่ได้ ถ้าหากมีการเปลี่ยนเพิ่มเติมภายหลังอย่างไรแล้ว ทีมงานจะประกาศให้ทราบอีกครั้ง

 

ช่องทางการแจ้งปัญหา คลิก

เงื่อนไขและตัวอย่างการแจ้งปัญหา

  • เลือกการแจ้งปัญหา หัวข้อแจ้งปัญหาตัวละคร
  • ระบุข้อความ ดังนี้
    1.ต้องการลบไอเทม ประดับคอนเวอร์ ที่ใส่ Engraving (ระบุชื่อชิ้นส่วนที่ต้องการลบ)

    2.แนบรูปรายละเอียดคอนเวอร์ชั่นที่ท่านได้ใช้งาน Engraving เข้ามาด้วย
  • เมื่อแจ้งมาแล้ว ทีมงานจะทำการลบไอเทมคอนเวอร์ชั่นส่วนประดับตามที่ท่านแจ้งเข้ามา และมอบไอเทมส่วนคอนเวอร์ชั่นประดับและไอเทม Engraving ธาตุที่ท่านได้ใช้งานให้กับตัวละครเดิมของท่าน
  • เมื่อแจ้งปัญหามาแล้ว รอทีมงานแก้ไขภายใน 7 วันทำการ
  • ระยะเวลาการแก้ไข วันที่ 11-31 มีนาคม 2564 เท่านั้น หากแจ้งมาหลังจากนี้ ทีมงานขอสงวนสิทธื์ในการแก้ไขทุกกรณี

 

ประกาศจากทีมงาน เรื่อง Engraving ส่วนประดับ

ทีมงาน Dragon Nest
Fan Page Dragon Nest
วันที่ 11 มีนาคม 2564
ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายละเอียด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าค่ะ