ทีมงาน Dragon Nest สวัสดีค่ะ

………ทีมงาน Dragon Nest ขอเรียนให้ลูกค้าทุกท่านทราบว่าใน วันอังคาร ที่ 8 ธันวาคม 2563 ทางทีมงานจะทำการปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ประจำสัปดาห์ตั้งแต่ เวลา 09.00น. – 18.00น. 

รายละเอียดในการอัพเดท

1.Patch Update : Renewal Saint Haven
2.ลบกล่อง Gigante
3.ลบกล่อง Infinite Mission Box
4.รีเซ็ตเกจกาชา และปรับเกจกาชา เต็มเร็วขึ้น 2 เท่า !! ตั้งแต่วันที่ 8 (หลังปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์) – 17 ธ.ค. 2563

 

โดยทางทีมงาน Dragon Nest ขอถือโอกาสนี้เรียนแจ้งให้ผู้เล่นทราบ
ทีมงานจะมุ่งมั่นพัฒนาการให้บริกาสูงสุดของลูกค้าตลอดไปให้ดียิ่งขึ้นเพื่อตอบสนองความพึงพอใจ

ประกาศปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ประจำสัปดาห์ วันอังคาร ที่ 8 ธันวาคม 2563

ประกาศปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ประจำสัปดาห์ วันอังคาร ที่ 8 ธันวาคม 2563

ทีมงาน Dragon Nest
ประกาศ ณ วันที่ 7 ธันวาคม 2563