ทีมงาน Dragon Nest สวัสดีค่ะ

………ทีมงาน Dragon Nest ขอเรียนให้ลูกค้าทุกท่านทราบว่าใน วันพฤหัสบดี ที่ 30 เมษายน 2563 ทางทีมงานจะทำการปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ประจำสัปดาห์ตั้งแต่ เวลา 09.00น. – 14.00น. โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รายละเอียดในการอัพเดต :

 • ปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ประจำสัปดาห์ 09.00น. – 14.00น.
 • ปิดปรับปรุงเว็บไซต์ Dragon Nest ตั้งแต่เวลา 00.01 – 05.00 ของวันที่ 30 เมษายน 2563
 • แจกของชดเชยปัญหาเซิร์ฟเวอร์ต่างๆ หลังเปิดเซิร์ฟเวอร์ ดังนี้
  – Rebrium Point 30,000
  – Lapis Lazuli 20 อัน
  – FTG Potion(1,500) 13 ขวด
  – Gold Lotus Step 10 อัน
  – Conversion Treasure Box 2 กล่อง
  – Moon Fragment 50 อัน

 

โดยทางทีมงาน Dragon Nest ขอถือโอกาสนี้เรียนแจ้งให้ผู้เล่นทราบ
ทีมงานจะมุ่งมั่นพัฒนาการให้บริกาสูงสุดของลูกค้าตลอดไปให้ดียิ่งขึ้นเพื่อตอบสนองความพึงพอใจ

 

ทีมงาน Dragon Nest
วันที่ 29 เมษายน 2563

ประกาศปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ประจำสัปดาห์ วันพฤหัสบดี ที่ 30 เมษายน 2563