[Dragon Nest] ประกาศผู้ที่ใช้จ่าย Cash สูงที่สุด 3 อันดับแรกในโปรโมชั่น Exclusive Spending ประจำเดือน กันยายน

1764

[Dragon Nest] ประกาศผู้ที่ใช้จ่าย Cash  สูงที่สุด 3 อันดับแรกในโปรโมชั่น Exclusive Spending ประจำเดือน กันยายน

…..ประกาศรายชื่อไอดีที่มีการใช้จ่ายในเกมสูงสุดประจำเดือน กันยายน จากโปรโมชั่น Exclusive Spending ที่จะได้รับฉายาสุดพิเศษเพียงหนึ่งเดียว

อันดับ ไอดี ประเภทไอดี
1 lar*****@live.com Facebook ID
2 djcu*****@gmail.com Playpark ID
3 otak***** Asiasoft ID

 

โดยผู้เล่นที่ติดอันดับทั้ง 3 ท่านนั้น รบกวนทำการแจ้งขอรับฉายาเข้ามาในหัวข้อ กิจกรรม/โปรโมชั่น ด้วยไอดีที่ติดอันดับ

[Dragon Nest] ประกาศผู้ที่ใช้จ่าย Cash  สูงที่สุด 3 อันดับแรกในโปรโมชั่น Exclusive Spending ประจำเดือน กันยายน

พร้อมทั้งระบุรายละเอียด ฉายาที่ต้องการจะได้ (ไม่เกิน 30 ตัวอักษร) และต้องเป็นคำที่สุภาพ โดยไม่ยกเว้นเรื่องคำผวนหรือการเทียบวรรณยุกต์โดยทีมงานจะมองจากจุดประสงค์ในการตั้งฉายานั้นๆ เป็นหลัก (ชื่อฉายา ไม่อนุญาตให้ใช้สัญลักษณ์หรือตัวอักษรพิเศษ) (ฉายาที่ได้รับจะเป็นสีแดง) และฉายาของผู้เล่น ทั้ง 3 อันดับ จะถูกมอบให้ภายใน 1 เดือนหลังจากมีการแจ้งเรื่องและตอบกลับเรียบร้อยแล้ว


 

[Dragon Nest] ประกาศผู้ที่ใช้จ่าย Cash  สูงที่สุด 3 อันดับแรกในโปรโมชั่น Exclusive Spending ประจำเดือน กันยายน [Dragon Nest] ประกาศผู้ที่ใช้จ่าย Cash  สูงที่สุด 3 อันดับแรกในโปรโมชั่น Exclusive Spending ประจำเดือน กันยายน
ทีมงาน Dragon Nest
วันที่ 18 ตุลาคม 2561