[Dragon Nest] ของขวัญแทนคำขอบคุณ เพื่อชาว Dragon Nest ขาประจำ

1421
[Dragon Nest] ของขวัญแทนคำขอบคุณ เพื่อชาว Dragon Nest ขาประจำ

[Dragon Nest] ของขวัญแทนคำขอบคุณ เพื่อชาว Dragon Nest ขาประจำ

กิจกรรมพิเศษสำหรับชาว Dragon Nest ที่มีสถิติการล็อคอินเข้าเกม 20 วันขึ้นไป ในช่วงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 ถึง 12 ธันวาคม 2560 เพียงแค่ล็อคอินเข้าเกมในช่วงระยะเวลากิจกรรมก็จะได้รับของรางวัลทันที

ของรางวัล
• Potential Elephant’s Treasue Chest จำนวน 3 กล่อง (ไอเทมที่สุ่มมอบไอเทมหายาก และสะสมจำนวนการเปิดเพื่อการันตีไอเทมแรร์ได้)(แลกเปลี่ยนไม่ได้)
[Dragon Nest] ของขวัญแทนคำขอบคุณ เพื่อชาว Dragon Nest ขาประจำ

[Dragon Nest] ของขวัญแทนคำขอบคุณ เพื่อชาว Dragon Nest ขาประจำ

ระยะเวลากิจกรรม : วันที่ 13 ธันวาคม 2560 หลังปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ ถึง 26 ธันวาคม 2560 เวลา 23:59 น.

[Dragon Nest] ของขวัญแทนคำขอบคุณ เพื่อชาว Dragon Nest ขาประจำ 1. ไอดีที่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้จะต้องมีสถิติการล็อคอินเข้าเกมในเดือนตุลาคม ตั้งแต่ 20 วันขึ้นไป
2. ไอเทมจะถูกส่งเข้าคลังพิเศษ หากไม่ได้กดรับรางวัลก่อนวันที่ 1 มกราคม 2561 เวลา 23:59 น. ไอเทมจะหายไป
3. ทีมงานของสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้าค่ะ
[Dragon Nest] ของขวัญแทนคำขอบคุณ เพื่อชาว Dragon Nest ขาประจำ [Dragon Nest] ของขวัญแทนคำขอบคุณ เพื่อชาว Dragon Nest ขาประจำ
ทีมงาน Dragon Nest
วันที่ 12 ธันวาคม 2560