[Dragon Nest] ยกทัพมาทั้ง GUILD! รวมสมาชิกให้ครบ 50 คนรับรางวัล!

1471
[Dragon Nest] ยกทัพมาทั้ง GUILD! รวมสมาชิกให้ครบ 50 คนรับรางวัล!
[Dragon Nest] ยกทัพมาทั้ง GUILD! รวมสมาชิกให้ครบ 50 คนรับรางวัล! ระยะเวลากิจกรรม : วันที่ 19 สิงหาคม 2560 เวลา 12.00 น. – 30 สิงหาคม 2560 เวลา 23.59 น.

[Dragon Nest] ยกทัพมาทั้ง GUILD! รวมสมาชิกให้ครบ 50 คนรับรางวัล!          รวบรวมสมาชิกกิลด์ในเซิร์ฟเวอร์ใหม่ กิลด์ที่มีสมาชิกอย่างน้อย 50 คนภายในวันที่ 30 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. สมาชิกในกิลด์ ณ วันที่ 30 สิงหาคม จะได้รับไอเทมของรางวัลทันทีหลังจากการปิดปรับปรุงของรางวัล

[Dragon Nest] ยกทัพมาทั้ง GUILD! รวมสมาชิกให้ครบ 50 คนรับรางวัล!
• Limied Hero’s Experience Book 200% 7 วัน จำนวน 1 ชิ้น (เพิ่มค่า EXP 200%) (แลกเปลี่ยนไม่ได้)

[Dragon Nest] ยกทัพมาทั้ง GUILD! รวมสมาชิกให้ครบ 50 คนรับรางวัล! 1. 1 ID สามารถรับรางวัลได้ 1 ครั้งเท่านั้น
2. ของรางวัลจะแจกให้กับสมาชิกทุกคนในกิลด์
3. สามารถรับไอเทมได้ที่ Special Storage หลังปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ในวันที่ 30 สิงหาคม 2560
4. ของรางวัลจะอยู่ใน Special Storage หลังส่งมอบ 7 วันเท่านั้น
5. ทีมงานของสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้าค่ะ
[Dragon Nest] ยกทัพมาทั้ง GUILD! รวมสมาชิกให้ครบ 50 คนรับรางวัล!
ทีมงาน Dragon Nest
วันที่ 18 สิงหาคม 2560