[Dragon Nest] แจกฟรียกเซ็ต ต้อนรับนักรบหน้าใหม่

3377
[Dragon Nest] แจกฟรียกเซ็ต ต้อนรับนักรบหน้าใหม่

[Dragon Nest] แจกฟรียกเซ็ต ต้อนรับนักรบหน้าใหม่

กิจกรรมต้อนรับผู้เล่นใหม่ แจกไอเทมต้อนรับเพียบ! เพียงแค่สมัครไอดีใหม่ในช่วงเวลากิจกรรม ก็รอรับของรางวัลไปได้เลย ของรางวัลที่ได้รับมีดังต่อไปนี้

ของรางวัล :
• Reliable Bulldog (Pet) (30 วัน) (แลกเปลี่ยนไม่ได้)

[Dragon Nest] แจกฟรียกเซ็ต ต้อนรับนักรบหน้าใหม่

• Storage 30 Slot (เพิ่มช่องเก็บของในคลัง 30 ช่อง)(แลกเปลี่ยนไม่ได้)

[Dragon Nest] แจกฟรียกเซ็ต ต้อนรับนักรบหน้าใหม่

• Adventurer’s Bag 30 Slot (เพิ่มช่องเก็บของในตัวละคร 30 ช่อง) (แลกเปลี่ยนไม่ได้)

[Dragon Nest] แจกฟรียกเซ็ต ต้อนรับนักรบหน้าใหม่ • Light Dragon Wings 30 วัน (แลกเปลี่ยนไม่ได้)

[Dragon Nest] แจกฟรียกเซ็ต ต้อนรับนักรบหน้าใหม่

• Limited Hero’s Experience book 200% (7 วัน) (เพิ่มค่า EXP 200%) (แลกเปลี่ยนไม่ได้)

[Dragon Nest] แจกฟรียกเซ็ต ต้อนรับนักรบหน้าใหม่

หมายเหตุ : ของรางวัลกิจกรรม จะส่งผ่านคลังพิเศษทุกวันพุธ หลังปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ โดยของรางวัลจะมีอายุเพียง 1 สัปดาห์ หลังจากที่ส่งของขวัญ หากไม่กดรับ ของรางวัลจะหายไป

[Dragon Nest] แจกฟรียกเซ็ต ต้อนรับนักรบหน้าใหม่

ระยะเวลากิจกรรม : วันที่ 10 มกราคม 2561 หลังการปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ – 6 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา
23.59 น.

[Dragon Nest] แจกฟรียกเซ็ต ต้อนรับนักรบหน้าใหม่ 1. ไอดีที่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้จะต้องเป็นไอดีที่สมัครใหม่ ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 2561 เวลา 15.00 น. เป็นต้นไปเท่านั้น
2. เมื่อของรางวัลได้ส่งไปแล้ว จะต้องรับของรางวัลจาก Special Storage ภายใน 7 วันเท่านั้น หลังจากนั้นไอเทมจะหายไป
3. ทีมงานของสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้าค่ะ
หมายเหตุ : ของรางวัลกิจกรรม จะส่งผ่าน Special Storage ทุกวันพุธ หลังปิดปรับปรุงประจำสัปดาห์
 [Dragon Nest] แจกฟรียกเซ็ต ต้อนรับนักรบหน้าใหม่ [Dragon Nest] แจกฟรียกเซ็ต ต้อนรับนักรบหน้าใหม่
[Dragon Nest] แจกฟรียกเซ็ต ต้อนรับนักรบหน้าใหม่ [Dragon Nest] แจกฟรียกเซ็ต ต้อนรับนักรบหน้าใหม่
ทีมงาน Dragon Nest
วันที่ 9 มกราคม 2561