ประกาศปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ประจำสัปดาห์ วันพฤหัสบดี ที่ 21 พฤศจิกายน 2562

2099

ประกาศปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ประจำสัปดาห์ วันพฤหัสบดี ที่ 21 พฤศจิกายน 2562

ทีมงาน Dragon Nest สวัสดีค่ะ

………ทีมงาน Dragon Nest ขอเรียนให้ลูกค้าทุกท่านทราบว่าใน วันพฤหัสบดี ที่ 21 พฤศจิกายน 2562 ทางทีมงานจะทำการปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ประจำสัปดาห์ตั้งแต่ เวลา 09.00น. – 20.00น. โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รายละเอียดในการอัพเดต :
ปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ประจำสัปดาห์
สุิ้นสุดลดราคาขายแพ็คเกจแต่งงาน
แก้ไขบัค
– แก้ไข Engrave สามารถใช้ในชุดแม่ชีของ Machina ได้แล้ว
– แก้ไขบัคสกิล Tumble อาชีพ Artilery
– แก้ไขบัคสกิล Blitz Claw อาชีพ Screamer
– แก้ไขบัคใน Red lotus Maze เมื่อเจอ Ink Mask 2 ตัว พอฆ่าอีกตัวแล้วหลุด
– แก้ไข Black Dragon Nest ปิด Cut scene แล้ววาร์ป 2 ไม่เปิด

โดยทางทีมงาน Dragon Nest ขอถือโอกาสนี้เรียนแจ้งให้ผู้เล่นทราบ และขอขอบพระคุณผู้ใช้บริการทุกท่านเป็นอย่างยิ่งที่เลือกใช้บริการของเรา ทีมงานจะมุ่งมั่นพัฒนาการให้บริกาสูงสุดของลูกค้าตลอดไปรให้ดียิ่งขึ้นเพื่อตอบสนองความพึงพอใจประกาศปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ประจำสัปดาห์ วันพฤหัสบดี ที่ 21 พฤศจิกายน 2562 ประกาศปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ประจำสัปดาห์ วันพฤหัสบดี ที่ 21 พฤศจิกายน 2562
ทีมงาน Dragon Nest
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562
ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายละเอียด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าค่ะ