[Dragon Nest] ประกาศปิด Server ฉุกเฉินในวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 09:00 – 14:00 น.

1793

[Dragon Nest] ประกาศปิด Server ฉุกเฉินในวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 09:00 - 14:00 น.

ทีมงาน Dragon Nest สวัสดีค่ะ

…….ทางทีมงานขอทำการปิดปรับปรุง Server ฉุกเฉินในวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 09:00 – 14:00 น. เพื่อทำการแก้ไขปัญหาดังต่อไปนี้ค่ะ

– แก้ไขระดับ EXP ของ Hero Level ให้ถูกต้อง
– แก้ไขไอเทม Equipment Converter ระดับ Unique ให้สามารถสร้างได้จาก NPC Blacksmith
– แก้ไขเควสตัวละคร Machina Awakening ที่ไม่ได้รับคูปองหลังสำเร็จเควส ให้สามารถรับคูปองได้
และมอบไอเทมคูปองซื้อชุด Costume Machina Awakening ให้กับตัวละคร Machina ที่มีเลเวล 90 ขึ้นไป ทุกตัวละคร

……ทางทีมงาน Dragon Nest ขอถือโอกาสนี้เรียนแจ้งให้ผู้เล่นทราบ และขอขอบพระคุณผู้ใช้บริการทุกท่านเป็นอย่างยิ่งที่เลือกใช้บริการของเรา ทีมงานจะมุ่งมั่นพัฒนาการให้บริการให้ดียิ่งขึ้นเพื่อตอบสนองความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าตลอดไป

[Dragon Nest] ประกาศปิด Server ฉุกเฉินในวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 09:00 - 14:00 น. [Dragon Nest] ประกาศปิด Server ฉุกเฉินในวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 09:00 - 14:00 น.
ทีมงาน Dragon Nest

วันที่ 17 พฤษภาคม 2561
ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายละเอียด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าค่ะ