[Dragon Nest] ประกาศปิด Server ฉุกเฉินในวันที่ วันที่ 14 มิถุนายน 2561 ตั้งแต่เวลา 12:00 – 15:00 น.

1215

ทีมงาน Dragon Nest สวัสดีค่ะ

………ทางทีมงานขอทำการปิดปรับปรุง Server ฉุกเฉินในวันที่ 14 มิถุนายน 2561 ตั้งแต่เวลา 12:00 – 15:00 น. เพื่อทำการแก้ไขปัญหาดังต่อไปนี้ค่ะ

………• แก้ไขแต้ม Ladder Point ที่ถูกระบบ Reset ไป
………• แก้ไขของรางวัลตาม Rank PVP

………ทางทีมงาน Dragon Nest ขอถือโอกาสนี้เรียนแจ้งให้ผู้เล่นทราบ และขอขอบพระคุณผู้ใช้บริการทุกท่านเป็นอย่างยิ่งที่เลือกใช้บริการของเรา ทีมงานจะมุ่งมั่นพัฒนาการให้บริการให้ดียิ่งขึ้นเพื่อตอบสนองความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าตลอดไป


ทีมงาน Dragon Nest

วันที่ 14 มิถุนายน 2561
ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายละเอียด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าค่ะ