[Dragon Nest] ภารกิจพิชิตรัก รับท่าทางแสดงความรักและช้างไทยในตำนาน ฟรี !

1439

[Dragon Nest] ภารกิจพิชิตรัก รับท่าทางแสดงความรักและช้างไทยในตำนาน ฟรี !

[Dragon Nest] ภารกิจพิชิตรัก รับท่าทางแสดงความรักและช้างไทยในตำนาน ฟรี ! ……..ต้อนรับวันแห่งความรักกันด้วยภารกิจอันหลากหลาย ที่มีของรางวัลเป็นท่าทางแสดงความรักทั้ง 2 แบบ Slayer Point และช้างไทยในตำนาน โดยมีรายละเอียดดังนี้

1.) ออนไลน์รับรางวัล

กิจกรรมสะสมชั่วโมงออนไลน์ หากครบตามเวลาที่กำหนดก็จะได้รับรางวัลไปเลยฟรีๆ

• ออนไลน์ครบ 50 ชั่วโมง รับ Gesture – Heart of Love

[Dragon Nest] ภารกิจพิชิตรัก รับท่าทางแสดงความรักและช้างไทยในตำนาน ฟรี ! • ออนไลน์ครบ 99 ชั่วโมง รับ Corby

[Dragon Nest] ภารกิจพิชิตรัก รับท่าทางแสดงความรักและช้างไทยในตำนาน ฟรี !

หมายเหตุ : สามารถรับได้ ID ละ 1 ครั้งเท่านั้น

2.) พิชิต Slayer Dungeon รับรางวัล

กิจกรรมที่จะให้ผู้เล่นสะสมจำนวนรอบในการเอาชนะ Slayer Dungeon ทั้ง 3 แผนที่ ได้แก่ [Slayer]Manticore Nest, [Slayer]Arch Bishop Nest และ [Slayer]Daedalus Nest โดยไม่จำกัดระดับความยาก หากผู้เล่นสามารถเอาชนะได้ครบจำนวนรอบที่กำหนด ก็เปิดกระเป๋ารอรับรางวัลกันได้เลย

• เอาชนะครบ 30 รอบ : รับ 2,000 Slayer Point
• เอาชนะครบ 60 รอบ : รับ 4,000 Slayer Point
• เอาชนะครบ 120 รอบ : รับ 10,000 Slayer Point และ Gesture – บทลงโทษ : วาดรูปหัวใจ

[Dragon Nest] ภารกิจพิชิตรัก รับท่าทางแสดงความรักและช้างไทยในตำนาน ฟรี !

หมายเหตุ :
1. สามารถรับได้ตัวละครละ 1 ครั้ง หากใน 1 ไอดีมีหลายตัวละครที่ผ่านเงื่อนไขจำนวนรอบการเอาชนะ Slayer Dungeon ก็จะได้รับรางวัลทุกตัวละคร ตามจำนวนที่ผ่านเงื่อนไขของตัวละครนั้นๆ
2. 1 ตัวละคร จะได้รับรางวัลจากจำนวนรอบที่ทำได้สูงสุดรางวัลเดียวเท่านั้น

[Dragon Nest] ภารกิจพิชิตรัก รับท่าทางแสดงความรักและช้างไทยในตำนาน ฟรี !

ระยะเวลากิจกรรม : 14 กุมภาพันธ์ 2561 หลังปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ ถึง 20 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 23:59 น.
กำหนดการแจกของรางวัล : 21 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 18:00 น.

[Dragon Nest] ภารกิจพิชิตรัก รับท่าทางแสดงความรักและช้างไทยในตำนาน ฟรี ! 1. ทุกไอดีสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้
2. ทีมงานของสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้าค่ะ

[Dragon Nest] ภารกิจพิชิตรัก รับท่าทางแสดงความรักและช้างไทยในตำนาน ฟรี ! [Dragon Nest] ภารกิจพิชิตรัก รับท่าทางแสดงความรักและช้างไทยในตำนาน ฟรี !
ทีมงาน Dragon Nest
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561
แก้ไขล่าสุด 21 กุมภาพันธ์ 2561