[Dragon Nest] รวมพลนักรบ Light Dragon พิชิตภารกิจรับรางวัลยกเซิร์ฟ!

2018

……ต้อนรับการรวมเซิร์ฟเวอร์กับกิจกรรมพิเศษ รวมพลนักรบ Light Dargon ร่วมกันออนไลน์ในเกมตามวันและเวลาที่กำหนดไว้จนเซิร์ฟเวอร์ขึ้นสถานะ “หนาแน่น” ให้ครบตามภารกิจที่ตั้งไว้ รับของรางวัลไปเลยยกเซิร์ฟ!

ของรางวัล

• หนาแน่นครบ 3 วัน
ของรางวัล
 Goblynn’s Precious Box 2 ชิ้น (แลกเปลี่ยนไม่ได้)
 Blue Messenger Bird 5 ชิ้น (แลกเปลี่ยนไม่ได้)

• หนาแน่นครบ 5 วัน
ของรางวัล
 Finger-marked Key 1 ชิ้น (แลกเปลี่ยนไม่ได้)
FTG Potion (500 FTG) 1 ชิ้น (แลกเปลี่ยนไม่ได้)
Resurrection Scroll 5 ชิ้น (แลกเปลี่ยนไม่ได้)

• หนาแน่นครบ 7 วัน
ของรางวัล
Upgrade Hammer (Unique) 1 ชิ้น (แลกเปลี่ยนไม่ได้)
Slayer Point (+500 ชิ้น) (30 วัน) (แลกเปลี่ยนไม่ได้)
Potential Elephant’s Treasure Chest 1 ชิ้น (แลกเปลี่ยนไม่ได้)

หมายเหตุ : หากผู้เล่นหนาแน่นครบทั้ง 7 วัน ในช่วงระยะเวลากิจกรรม ผู้เล่นจะได้รับของรางวัลทั้งหมด

ระยะเวลากิจกรรม : วันที่ 1 – 7 สิงหาคม 2561 เวลา 20:00 – 21:00 น.

1. กิจกรรมจะจัดที่เมือง Saint Haven
2. ต้องให้ทุก Channel หนาแน่นในช่วงระยะเวลากิจกรรม
3. 1 ตัวละครจะสามารถเข้ารวมกิจกรรมได้เพียง 1 ครั้ง
4. ของรางวัลจะมอบให้กับตัวละครที่ทำตามเงื่อนไขของกิจกรรมภายใน 7 วันหลังจากจบกิจกรรม
5. การติดสินของ GM ที่ประจำการกิจกรรมนั้นๆ ถือเป็นที่สิ้นสุด

ทีมงาน Dragon Nest
วันที่ 10 กรกฎาคม 2561