[Dragon Nest] ประกาศชี้แจงเรื่อง Ladder Mode เดือนพฤษภาคม

1144

ทีมงาน Dragon Nest สวัสดีค่ะ

………จากกรณีที่มีผู้เล่นแจ้งว่า อันดับ Ladder Mode ประจำเดือนพฤษภาคมไม่อัปเดต ทำให้ผู้เล่นไม่ได้รับรางวัลนั้น ทางผู้พัฒนาจึงได้พิจารณาขยับตารางเวลาของ Ladder Mode เดือนพฤษภาคมในช่วง Free Season ออกไป ส่งผลให้การคำนวนคะแนน Ladder Rank ผิดพลาด ทำให้ Rank ของผู้เล่นเปลี่ยนไปจากเดิมที่เคยทำไว้ได้ ในส่วนของ Ladder Point ทางผู้พัฒนาสามารถกู้คืนข้อมูลกลับมาได้ แต่เนื่องจากการคำนวนคะแนนตาม Ladder Rank ที่ไม่ถูกต้อง ทำให้รางวัลที่ผู้เล่นได้รับทางจดหมาย (รวมถึงแต้มคะแนน Ladder Point) จะเป็นไปตามหน้ากระดานคะแนนที่ปรากฏในปัจจุบัน

………ขณะนี้ทีมงานกำลังพิจารณาการชดเชยอยู่ค่ะ กรุณาติดตามการประกาศอีกครั้งหนึ่ง

………หมายเหตุ : แต้ม Ladder Point ที่สะสมไว้ จะถูกรีเซ็ตเมื่อจบช่วงเวลา Free Season (วันที่ 19 มิถุนายน 2561 เวลา 23.59 น.) ดังนั้นผู้เล่นควรใช้แต้ม Ladder Point ให้เรียบร้อยก่อนที่แต้มจะถูกรีเซ็ตในวันดังกล่าวค่ะ


ทีมงาน Dragon Nest

วันที่ 15 มิถุนายน 2561
ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายละเอียด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าค่ะ