[Dragon Nest] Kairon Challenge ท้ารับ Slayer Point

2491

[Dragon Nest] Kairon Challenge ท้ารับ Slayer Point

[Dragon Nest] Kairon Challenge ท้ารับ Slayer Point

ต้อนรับ Nest Kairon ด้วย Challenge สุดมันส์ ถ้าทำได้รับไปเลย Slayer Point ~ ไปดูรายละเอียดกันดีกว่าว่าต้องทำอะไรบ้าง!

1. ผ่านด่าน Kairon Beach ครบ 50 รอบ ระดับใดก็ได้
ของรางวัลจากกล่อง Item Challenge! Clear the Stage (Kairon Beach)
[Dragon Nest] Kairon Challenge ท้ารับ Slayer Point • 2,000 Slayer Points (แลกเปลี่ยนไม่ได้)
[Dragon Nest] Kairon Challenge ท้ารับ Slayer Point • Low Level Brilliant Talisman’s Essence 1 อัน (แลกเปลี่ยนไม่ได้)

2. ผ่าน Karion Nest ครบ 6 รอบ ระดับใดก็ได้
ของรางวัลจากกล่อง Item Challenge! Clear the Stage (Kairon Nest)
[Dragon Nest] Kairon Challenge ท้ารับ Slayer Point • 3,000 Slayer Points (แลกเปลี่ยนไม่ได้)
[Dragon Nest] Kairon Challenge ท้ารับ Slayer Point • Low Level Brilliant Dragon Jade’s Heart 2 อัน (แลกเปลี่ยนไม่ได้)

[Dragon Nest] Kairon Challenge ท้ารับ Slayer Point

ระยะเวลากิจกรรม : 13 มิถุนายน หลังปิดปรุงเซิร์ฟเวอร์ ถึง 11 กรกฎาคม 2561 ก่อนปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์

[Dragon Nest] Kairon Challenge ท้ารับ Slayer Point 1. Item Challenge! Clear the Stage (Kairon Beach) จะถูกมอบให้ใน Special Storage
ของทุกไอดีในวันที่ 13 มิถนายน 2561 หลังปิดปรุงเซิร์ฟเวอร์ และจะมีอายุถึงวันที่ 27 มิถุนายน 2561 เวลา 23:59 น.
2. Item Challenge! Clear the Stage (Kairon Nest) จะถูกมอบให้ใน Special Storage
ของทุกไอดีในวันที่ 27 มิถุนายน 2561 หลังปิดปรุงเซิร์ฟเวอร์ และจะมีอายุถึงวันที่ 11 กรกฎาคม 2561 เวลา 23:59 น.
3. Item Challenge! Clear the Stage จะมีอายุ 14 วัน หลังจากกดรับไอเทมแล้ว หากไม่ได้เปิดกล่องในระยะเวลาที่กำหนด ไอเทมจะหายไป
4. ทีมงานของสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้าค่ะ

[Dragon Nest] Kairon Challenge ท้ารับ Slayer Point [Dragon Nest] Kairon Challenge ท้ารับ Slayer Point

ทีมงาน Dragon Nest
วันที่ 12 มิถุนายน 2561