[Dragon Nest] ITEM SHOP UPDATE กล่องกาชาลดสะใจ 34%!

1953

ITEM SHOP UPDATE
กล่องกาชา Potential Elephant Treasure Chest ลดสะใจ 34%!

เข้าใช้งาน ITEM SHOP ได้ที่นี่
สามารถดูวิธีการใช้งาน Item Shop ได้ที่นี่ >>Click<<

รายละเอียดและเงื่อนไขในการขาย :

Potential Elephant Treasure Chest 30 กล่อง
จากราคา 735 บาท ลดเหลือราคา 485 บาท

ระยะเวลาการจัดจำหน่าย :
เริ่มต้น : วันที่ 3 สิงหาคม 2561 เวลา 15:00 น.
สิ้นสุด : วันที่ 6 สิงหาคม 2561 เวลา 09:00 น.

ระยะเวลาใช้ไอเทมโค้ด :
เริ่มต้น : วันที่ 3 สิงหาคม 2561 เวลา 15:00 น.
สิ้นสุด : วันที่ 17 สิงหาคม 2561 เวลา 09:00 น.

ทีมงาน Dragon Nest
วันที่ 3 สิงหาคม 2561
ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายละเอียด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าค่ะ