[Dragon Nest] Item Shop Update เปิดขายชุด Punky Star Package

1296

[Dragon Nest] Item Shop Update เปิดขายชุด Punky Star Package

ITEM SHOP UPDATE
เปิดขายชุด Punky Star Package!

[Dragon Nest] Item Shop Update เปิดขายชุด Punky Star Package
เข้าใช้งาน ITEM SHOP ได้ที่นี่
[Dragon Nest] Item Shop Update เปิดขายชุด Punky Star Package สามารถดูวิธีการใช้งาน Item Shop ได้ที่นี่ >>Click<<

[Dragon Nest] Item Shop Update เปิดขายชุด Punky Star Package

รายละเอียดและเงื่อนไขในการขาย :
• Punky Star Package ราคา 150 บาท
(ไอเทมสวมใส่ถาวร) (แลกเปลี่ยนได้ AH : 2)
คอสตูม 5 ชิ้น ขอบฟ้า (ไม่มีอาวุธ)

[Dragon Nest] Item Shop Update เปิดขายชุด Punky Star Package [Dragon Nest] Item Shop Update เปิดขายชุด Punky Star Package [Dragon Nest] Item Shop Update เปิดขายชุด Punky Star Package [Dragon Nest] Item Shop Update เปิดขายชุด Punky Star Package [Dragon Nest] Item Shop Update เปิดขายชุด Punky Star Package [Dragon Nest] Item Shop Update เปิดขายชุด Punky Star Package [Dragon Nest] Item Shop Update เปิดขายชุด Punky Star Package [Dragon Nest] Item Shop Update เปิดขายชุด Punky Star Package

[Dragon Nest] Item Shop Update เปิดขายชุด Punky Star Package

**1 ไอดีสามารถเติมได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง

ระยะเวลาการจัดจำหน่าย :
เริ่มต้น : วันที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 15.00 น.
สิ้นสุด : วันที่ 22 พฤษภาคม 2561 เวลา 09:00 น.

ระยะเวลาใช้ไอเทมโค้ด :
เริ่มต้น : วันที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 15.00 น.
สิ้นสุด : วันที่ 20 มิถุนายน 2561 เวลา 09:00 น.

[Dragon Nest] Item Shop Update เปิดขายชุด Punky Star Package

[Dragon Nest] Item Shop Update เปิดขายชุด Punky Star Package

[Dragon Nest] Item Shop Update เปิดขายชุด Punky Star Package [Dragon Nest] Item Shop Update เปิดขายชุด Punky Star Package

ทีมงาน Dragon Nest
วันที่ 25 เมษายน 2561
ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายละเอียด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าค่ะ