Item Shop : Goddess’s High Dragon Jade Controller (LV95) 

2223

Item Shop : Goddess's High Dragon Jade Controller (LV95) 

Item Shop : Goddess's High Dragon Jade Controller (LV95) 
เข้าใช้งาน ITEM SHOP ได้ที่นี่

Item Shop : Goddess's High Dragon Jade Controller (LV95)  สามารถดูวิธีการใช้งาน Item Shop ได้ที่นี่ >>Click<<
Item Shop : Goddess's High Dragon Jade Controller (LV95) 

ระยะเวลาการจำหน่าย :
เริ่มต้น : วันที่ 31 มีนาคม 2563 เวลา 00.01น.
สิ้นสุด : วันที่ วันที่ 6 เมษายน 2563 เวลา 23.59น.
Item Code หมดอายุ วันที่ 4 พฤษภาคม 2563 เวลา 23.59น.

: รายละเอียดและเงื่อนไขในการขาย :

Goddess’s High Dragon Jade Controller (LV95) ราคา 800 บาท
Item Shop : Goddess's High Dragon Jade Controller (LV95) 

รายละเอียด : ใช้สำหรับเลือกออฟชั่นใหม่ของ Knigth Dragon Jade(เจดสร้าง) ระดับ Legend

 

Item Shop : Goddess's High Dragon Jade Controller (LV95) 

ทีมงาน Dragon Nest
วันที่ 31 มีนาคม 2563
ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายละเอียด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าค่ะ

Item Shop : Goddess's High Dragon Jade Controller (LV95)