[Dragon Nest] Immortal Bonus ไปเป็นตี้ให้มากกว่า

2200

[Dragon Nest] Immortal Bonus ไปเป็นตี้ให้มากกว่า

[Dragon Nest] Immortal Bonus ไปเป็นตี้ให้มากกว่า

Bonus EXP เสาร์ – อาทิตย์

Party ที่มีสมาชิก 4 คน จะได้รับ EXP Bonus เพิ่ม 200%
Party ที่มีสมาชิก 8 คน จะได้รับ EXP Bonus เพิ่ม 400%

Immortal Warrior 

เพิ่มอัตราการเกิดใน Nest ดังต่อไปนี้เพิ่มขึ้น เป็น 10 ครั้ง (หัวใจสีเขียว) (ทุกวันเสาร์ เวลา 18:00 – 23:59 น.)
– Rune Dragon Nest
– Red Dragon Nest

[Dragon Nest] Immortal Bonus ไปเป็นตี้ให้มากกว่า

ระยะเวลากิจกรรม : 9 มกราคม 2562 – 12 กุมภาพันธ์ 2562

[Dragon Nest] Immortal Bonus ไปเป็นตี้ให้มากกว่า

1. ทุกไอดีสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้
2. ทีมงานของสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้าค่ะ

[Dragon Nest] Immortal Bonus ไปเป็นตี้ให้มากกว่า [Dragon Nest] Immortal Bonus ไปเป็นตี้ให้มากกว่า

ทีมงาน Dragon Nest
วันที่ 8 มกราคม 2562