[Dragon Nest] สวัสดีปีใหม่ 2018 เข้าเกมรับไอเทมฟรี

1438
[Dragon Nest] สวัสดีปีใหม่ 2018 เข้าเกมรับไอเทมฟรี

[Dragon Nest] สวัสดีปีใหม่ 2018 เข้าเกมรับไอเทมฟรี

สวัสดีวันปีใหม่ แค่ล็อคอินแล้วออนไลน์ครบตามเวลา ก็รับของขวัญกันไปเลย

• 31 ธันวาคม 2560 – ล็อคอินเข้าเกมรับเลย

[Dragon Nest] สวัสดีปีใหม่ 2018 เข้าเกมรับไอเทมฟรี

• Phantom Blue Messenger Birds 5 ชิ้น (ใช้ตะโกนทั้งเซิร์ฟเวอร์) (แลกเปลี่ยนไม่ได้)
[Dragon Nest] สวัสดีปีใหม่ 2018 เข้าเกมรับไอเทมฟรี • Potential Elephant Treasure Chest 1 กล่อง (ไอเทมที่สุ่มมอบไอเทมหายาก และสะสมจำนวนการเปิดเพื่อการันตีไอเทมแรร์ได้) (แลกเปลี่ยนไม่ได้)
[Dragon Nest] สวัสดีปีใหม่ 2018 เข้าเกมรับไอเทมฟรี • FTG Potion 500 (7 วัน) 2 ขวด (ใช้ฟื้นฟูค่าความเหนื่อย 500) (แลกเปลี่ยนไม่ได้)

• 1 มกราคม 2561 – ล็อคอินเข้าเกมรับเลย

[Dragon Nest] สวัสดีปีใหม่ 2018 เข้าเกมรับไอเทมฟรี • Gesture “สวัสดี”

[Dragon Nest] สวัสดีปีใหม่ 2018 เข้าเกมรับไอเทมฟรี • Phantom Protection Magic Jelly 20 ชิ้น (ใช้ป้องกันไอเทมสูญหายจากการอัพเกรดล้มเหลว) (แลกเปลี่ยนไม่ได้)
[Dragon Nest] สวัสดีปีใหม่ 2018 เข้าเกมรับไอเทมฟรี • Potential Elephant Treasure Chest 1 กล่อง(ไอเทมที่สุ่มมอบไอเทมหายาก และสะสมจำนวนการเปิดเพื่อการันตีไอเทมแรร์ได้) (แลกเปลี่ยนไม่ได้)
[Dragon Nest] สวัสดีปีใหม่ 2018 เข้าเกมรับไอเทมฟรี • FTG Potion 500 (7 วัน) 2 ขวด (ใช้ฟื้นฟูค่าความเหนื่อย 500) (แลกเปลี่ยนไม่ได้)

หมายเหตุ : ของรางวัลจะถูกส่งผ่านคลังพิเศษ และจะต้องกดรับในช่วงเวลา 00:01 – 23:59 น. หากไม่ได้กดรับในช่วงเวลาที่กำหนด ของรางวัลจะหายไป

พิเศษ ! สำหรับผู้เล่นที่ล็อคอินและออนไลน์ในวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ครบ 2 ชั่วโมงขึ้นไป จะได้รับฉายาพิเศษ “คนข้ามปี 2018” โดยจะได้รับฉายาในวันที่ 10 มกราคม 2561

[Dragon Nest] สวัสดีปีใหม่ 2018 เข้าเกมรับไอเทมฟรี

ระยะเวลากิจกรรม : วันที่ 31 ธันวาคม 2560 เวลา 00.01 น.  – 1 มกราคม 2561 เวลา 23.59 น.

[Dragon Nest] สวัสดีปีใหม่ 2018 เข้าเกมรับไอเทมฟรี 1. ทุกไอดีสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้
2. ทีมงานของสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้าค่ะ
[Dragon Nest] สวัสดีปีใหม่ 2018 เข้าเกมรับไอเทมฟรี [Dragon Nest] สวัสดีปีใหม่ 2018 เข้าเกมรับไอเทมฟรี
ทีมงาน Dragon Nest
วันที่ 21 ธันวาคม 2560