[Dragon Nest] วันเด็กสุดพิเศษ รับไอเทมและโบนัสพิเศษ 3 วันเต็ม

1543
[Dragon Nest] วันเด็กสุดพิเศษ รับไอเทมและโบนัสพิเศษ 3 วันเต็ม

[Dragon Nest] วันเด็กสุดพิเศษ รับไอเทมและโบนัสพิเศษ 3 วันเต็ม ต้อนรับวันเด็กกันด้วยกิจกรรมสุดพิเศษ ให้ลงดันเจี้ยนกันได้ทั้งวัน ด้วยกิจกรรมลดค่า FTG ในการลงดัน และแถมยา FTG 500 ให้ทั้งหมด 6 ขวด รวมถึงแจกกาชาในวันเด็กกันฟรีๆ ไปเลย

[12 – 14 มกราคม 2561]

[Dragon Nest] วันเด็กสุดพิเศษ รับไอเทมและโบนัสพิเศษ 3 วันเต็ม ล็อคอินเข้าเกมรับไอเทมไปเลย
FTG Potion 500 (7 วัน) 2 ชิ้น

[Dragon Nest] วันเด็กสุดพิเศษ รับไอเทมและโบนัสพิเศษ 3 วันเต็ม

[Dragon Nest] วันเด็กสุดพิเศษ รับไอเทมและโบนัสพิเศษ 3 วันเต็ม โบนัสทั้งเซิร์ฟเวอร์
ลดค่า FTG ในการลงดันเจี้ยนและเนสทั้งหมดลง 50%
โอกาสตีบวกอุปกรณ์สำเร็จ เพิ่ม 20%

หมายเหตุ : ไอเทมจะถูกส่งผ่านคลังพิเศษในเวลา 00:01 น. ของแต่ละวัน และจะหายไปในเวลา 23:59 น. ของวันนั้นๆ เช่นกัน ดังนั้นจะต้องกดรับไอเทมในเวลาที่กำหนด

[13 มกราคม 2561 เวลา 00:01 – 23:59 น.]

[Dragon Nest] วันเด็กสุดพิเศษ รับไอเทมและโบนัสพิเศษ 3 วันเต็ม ล็อคอินเข้าเกมรับไอเทมไปเลย
Potential Elephant’s Treasure Chest 1 ชิ้น

[Dragon Nest] วันเด็กสุดพิเศษ รับไอเทมและโบนัสพิเศษ 3 วันเต็ม

หมายเหตุ : ไอเทมจะถูกส่งผ่านคลังพิเศษในเวลา 00:01 น. และจะหายไปในเวลา 23:59 น.
*** สามารถกดรับได้เฉพาะตัวละครที่มีเลเวล 50 – 95 เท่านั้น ***

[Dragon Nest] วันเด็กสุดพิเศษ รับไอเทมและโบนัสพิเศษ 3 วันเต็ม 1. ทุกไอดีสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้
2. ทีมงานของสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้าค่ะ
[Dragon Nest] วันเด็กสุดพิเศษ รับไอเทมและโบนัสพิเศษ 3 วันเต็ม [Dragon Nest] วันเด็กสุดพิเศษ รับไอเทมและโบนัสพิเศษ 3 วันเต็ม
ทีมงาน Dragon Nest
วันที่ 9 มกราคม 2561