[Dragon Nest] Goddress Bonus Time คูณกระฉูดยันเปิดเทอม

6062
[Dragon Nest] Goddress Bonus Time คูณกระฉูดยันเปิดเทอม

[Dragon Nest] Goddress Bonus Time คูณกระฉูดยันเปิดเทอม

กิจกรรมเพิ่มโบนัสพิเศษให้กับทุกตัวละครตลอดเดือนตุลาคมจนถึงต้นเดือนพฤศจิกายน
[Dragon Nest] Goddress Bonus Time คูณกระฉูดยันเปิดเทอม  EXP +200% สำหรับเซิร์ฟเวอร์ Fire Dragon ทุกวัน
[Dragon Nest] Goddress Bonus Time คูณกระฉูดยันเปิดเทอม EXP +100% สำหรับเซิร์ฟเวอร์ Ice Dragon ทุกวัน
[Dragon Nest] Goddress Bonus Time คูณกระฉูดยันเปิดเทอม  Drop Rate +100% สำหรับเซิร์ฟเวอร์ Fire Dragon และ Ice Dragon เฉพาะศุกร์ – อาทิตย์เท่านั้น

[Dragon Nest] Goddress Bonus Time คูณกระฉูดยันเปิดเทอม

ระยะเวลากิจกรรม : แบ่งเป็น 2 แบบดังนี้
กิจกรรมคูณ EXP : วันที่ 11 ตุลาคม 2560 หลังการปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ – 8 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 น.
กิจกรรมคูณ Drop Rate : เฉพาะวันศุกร์ – อาทิตย์เท่านั้น
โดยเริ่มตั้งแต่ 13 ตุลาคม 2560 เวลา 00.01 น. – 5 พฤศจิกายน 2560 เวลา 23.59 น.
รีเซ็ต Nest : ทุกวันพุธตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560

[Dragon Nest] Goddress Bonus Time คูณกระฉูดยันเปิดเทอม 1. ทุกไอดีสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้
2. ทีมงานของสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้าค่ะ
[Dragon Nest] Goddress Bonus Time คูณกระฉูดยันเปิดเทอม [Dragon Nest] Goddress Bonus Time คูณกระฉูดยันเปิดเทอม
ทีมงาน Dragon Nest
วันที่ 10 ตุลาคม 2560