Gachapon : Honorable Geraint เพียง 65 บาท ลุ้นเครื่องประดับสุดแรร์

4509

Gachapon : Honorable Geraint เพียง 65 บาท ลุ้นเครื่องประดับสุดแรร์

พิเศษ!! เพียง 65 บาทก็มีโอกาสเป็นเจ้าของไอเทมแรร์มากมาย

ระยะเวลาของตู้ Gachapon : วันที่ 22 มีนาคม – 8 เมษายน 2563 เวลา 23.59น.
ระยะเวลาใช้ Item Code : วันที่ 22 มีนาคม – 6 พฤษภาคม 2563 เวลา 23.59น.

Gachapon : Honorable Geraint เพียง 65 บาท ลุ้นเครื่องประดับสุดแรร์

Gachapon : Honorable Geraint เพียง 65 บาท ลุ้นเครื่องประดับสุดแรร์

► คุณสามารถศึกษาวิธีซื้อ Coin เพื่อหมุนตู้สุ่มในระบบ GACHA! ได้ที่นี่ ◄

Gachapon : Honorable Geraint เพียง 65 บาท ลุ้นเครื่องประดับสุดแรร์
: รายละเอียดและเงื่อนไขการจำหน่าย :

เพียงเติมเงินเข้าระบบ เพื่อซื้อ Coin และเข้าระบบ GACHA! เพื่อหมุนตู้สุ่ม Gachapon

พิเศษ!! ระบบการันตีเมื่อสุ่มครบ 150 ครั้ง
รับแน่นอนไอเท็มแรร์ 1 ชิ้น

: รายการสินค้า :

 

สีม่วง = ไอเท็มแรร์ และไอเท็มการันตีเมื่อสุ่มครบ 150 ครั้ง
สีแดง = ไอเท็มแรร์

Hammer of Evolution – Noble Geraint’s Necklace Hammer of Evolution – Noble Geraint’s Ring Dark Twilight Box (Class Specific)
(Only Armor) 1 ea
Special Storage Coupon Bundle
(20 อัน)
Gachapon : Honorable Geraint เพียง 65 บาท ลุ้นเครื่องประดับสุดแรร์ Gachapon : Honorable Geraint เพียง 65 บาท ลุ้นเครื่องประดับสุดแรร์ Gachapon : Honorable Geraint เพียง 65 บาท ลุ้นเครื่องประดับสุดแรร์ Gachapon : Honorable Geraint เพียง 65 บาท ลุ้นเครื่องประดับสุดแรร์

 

 • Hammer of Evolution – Noble Gerain
  **ใช้สำหรับการอัพเกรดเครื่องประดับให้เพิ่มช่องเพื่อใ่ส่ Dragon Jade**
 • Hammer of Evolution – Noble Gerain ไม่สามารถลง AH ได้

 

Honorable Geraint Necklace – Physics Honorable Geraint Necklace – Magic Honorable Geraint Necklace – Mix
Gachapon : Honorable Geraint เพียง 65 บาท ลุ้นเครื่องประดับสุดแรร์

Gachapon : Honorable Geraint เพียง 65 บาท ลุ้นเครื่องประดับสุดแรร์

Gachapon : Honorable Geraint เพียง 65 บาท ลุ้นเครื่องประดับสุดแรร์

Gachapon : Honorable Geraint เพียง 65 บาท ลุ้นเครื่องประดับสุดแรร์

Gachapon : Honorable Geraint เพียง 65 บาท ลุ้นเครื่องประดับสุดแรร์

Gachapon : Honorable Geraint เพียง 65 บาท ลุ้นเครื่องประดับสุดแรร์

 • Necklace จะมี 2 ช่องเพื่อสวมใส่ Dragon Jade
  หากใช้ Hammer of Evolution – Noble Gerain Necklace อัพเกรด จะเพิ่มเป็น 3 ช่อง ดังรูป

Gachapon : Honorable Geraint เพียง 65 บาท ลุ้นเครื่องประดับสุดแรร์

 • สามารถตีบวกได้
 • Honorable Geraint – Necklace สามารถฝากคลัง Server ได้
 • Evolved Honorable Geraint – Necklace ไม่สามารถฝากคลัง Server ได้

 

 

Honorable Geraint Ring – Physics Honorable Geraint Ring – Magic Honorable Geraint Ring – Mix
Gachapon : Honorable Geraint เพียง 65 บาท ลุ้นเครื่องประดับสุดแรร์

Gachapon : Honorable Geraint เพียง 65 บาท ลุ้นเครื่องประดับสุดแรร์

Gachapon : Honorable Geraint เพียง 65 บาท ลุ้นเครื่องประดับสุดแรร์ Gachapon : Honorable Geraint เพียง 65 บาท ลุ้นเครื่องประดับสุดแรร์ Gachapon : Honorable Geraint เพียง 65 บาท ลุ้นเครื่องประดับสุดแรร์

Gachapon : Honorable Geraint เพียง 65 บาท ลุ้นเครื่องประดับสุดแรร์

 • Ring จะมี 1 ช่องเพื่อสวมใส่ Dragon Jade
  หากใช้ Hammer of Evolution – Noble Gerain Ring อัพเกรด จะเพิ่มเป็น 2 ช่อง ดังรูป

Gachapon : Honorable Geraint เพียง 65 บาท ลุ้นเครื่องประดับสุดแรร์

 • สามารถตีบวกได้
 • Honorable Geraint – Ring สามารถฝากคลัง Server ได้
 • Evolved Honorable Geraint – Ring ไม่สามารถฝากคลัง Server ได้

 


ไอเท็มทั่วไป

Conversion Treasure Box 30 อัน Conversion Weapon Treasure Box 20 อัน Conversion Treasure Box 15 อัน Potential Elephant’s Treasure Chest 20 อัน Finger-Marked Key 17 อัน
Gachapon : Honorable Geraint เพียง 65 บาท ลุ้นเครื่องประดับสุดแรร์ Gachapon : Honorable Geraint เพียง 65 บาท ลุ้นเครื่องประดับสุดแรร์ Gachapon : Honorable Geraint เพียง 65 บาท ลุ้นเครื่องประดับสุดแรร์ Gachapon : Honorable Geraint เพียง 65 บาท ลุ้นเครื่องประดับสุดแรร์ Gachapon : Honorable Geraint เพียง 65 บาท ลุ้นเครื่องประดับสุดแรร์

 

Costume Synthesizer
7 อัน
Crystal Point 50,000 Hero Level
EXP Potion (1,000,000)
1 อัน
Potential Elephant’s Treasure Chest 4 กล่อง FTG Potion (1,500) 13 อัน
Gachapon : Honorable Geraint เพียง 65 บาท ลุ้นเครื่องประดับสุดแรร์ Gachapon : Honorable Geraint เพียง 65 บาท ลุ้นเครื่องประดับสุดแรร์ Gachapon : Honorable Geraint เพียง 65 บาท ลุ้นเครื่องประดับสุดแรร์ Gachapon : Honorable Geraint เพียง 65 บาท ลุ้นเครื่องประดับสุดแรร์ Gachapon : Honorable Geraint เพียง 65 บาท ลุ้นเครื่องประดับสุดแรร์

 

Mysterious Mount Box
1 กล่อง
Potential Elephant’s Treasure Chest 3 กล่อว FTG Potion (1,500) 7 อัน Rebrium Point 1,500 Potential Elephant’s Treasure Chest 1 กล่อง
Gachapon : Honorable Geraint เพียง 65 บาท ลุ้นเครื่องประดับสุดแรร์ Gachapon : Honorable Geraint เพียง 65 บาท ลุ้นเครื่องประดับสุดแรร์ Gachapon : Honorable Geraint เพียง 65 บาท ลุ้นเครื่องประดับสุดแรร์ Gachapon : Honorable Geraint เพียง 65 บาท ลุ้นเครื่องประดับสุดแรร์ Gachapon : Honorable Geraint เพียง 65 บาท ลุ้นเครื่องประดับสุดแรร์

 

Rebrium Point 1,000 Lapis Lazuli 5 อัน
Gachapon : Honorable Geraint เพียง 65 บาท ลุ้นเครื่องประดับสุดแรร์ Gachapon : Honorable Geraint เพียง 65 บาท ลุ้นเครื่องประดับสุดแรร์

 


เงื่อนไข :

 1. การซื้อเหรียญเพื่อสุ่ม Gachapon จะไม่สามารถเข้าร่วมโปรโมชั่นต่างๆของเดือน
 2. Item Code สามารถใช้ได้กับทุก ID
 3. ID สามารถเข้าร่วมโปรโมชั่นได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
 4. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 5. หากพบปัญหาใดๆให้ติดต่อทีมงาน ภายใน 30 วัน

Gachapon : Honorable Geraint เพียง 65 บาท ลุ้นเครื่องประดับสุดแรร์

ทีมงาน Dragon Nest
วันที่ 23 มีนาคม 2563

Gachapon : Honorable Geraint เพียง 65 บาท ลุ้นเครื่องประดับสุดแรร์