ฟหกดหฟกดหกฟด

FTG Potion (1500) 13 ea
Skylla Main Weapon
elsword