[Dragon Nest] DN ใจป๋า …อยากแจก!! ปริศนา Dragon Nest ถ้าทำได้แจกยกเซิฟ

1131
[Dragon Nest] DN ใจป๋า ...อยากแจก!! ปริศนา Dragon Nest ถ้าทำได้แจกยกเซิฟ [Dragon Nest] DN ใจป๋า ...อยากแจก!! ปริศนา Dragon Nest ถ้าทำได้แจกยกเซิฟ

ระยะเวลากิจกรรม : วันที่ 29 มีนาคม 2560 เวลา 14.00 น. – 31 มีนาคม 2560 เวลา 18.00 น.

ประกาศผลรางวัล : วันที่ 3 เมษายน 2560 เวลา 18.00 น.
[Dragon Nest] DN ใจป๋า ...อยากแจก!! ปริศนา Dragon Nest ถ้าทำได้แจกยกเซิฟ

 

      กิจกรรมนี้จะต้องอาศัยการร่วมแรงร่วมใจของผู้เล่น DN ทุกท่านช่วยกันทำภารกิจทั้ง 2 ภารกิจ ให้สำเร็จลุล่วงถ้าเพื่อนๆช่วยกันทำได้จนสำเร็จ ทีมงานจะแจก Gacha Box 2 กล่อง ให้ทุก ID ทั้ง Server กันไปเลย (หากภารกิจใดภารกิจหนึ่งไม่สำเร็จ ก็จะถือว่า ภารกิจล้มเหลวทั้งหมด เพื่อนๆจะไม่ได้รับรางวัลใดๆเลยนาจา ดังนั้นพวกเรามาช่วยกันนะ ^_^ ) โดยภารกิจ ทั้ง 2 มีรายละเอียดดังนี้      ภารกิจที่ 1 ให้เพื่อนๆ กด Like & Share โพสต์กิจกรรมนี้ คลิก ไปที่หน้า Facebook Feed ของท่านและตั้งค่า สาธารณะ (Public) โดย โพสต์กิจกรรมนี้ จะต้องมีจำนวน Share มากกว่า 100 ครั้งขึ้นไป จึงจะถือว่าภารกิจที่ 1 สำเร็จ

[Dragon Nest] DN ใจป๋า ...อยากแจก!! ปริศนา Dragon Nest ถ้าทำได้แจกยกเซิฟ

ภารกิจที่ 2 ให้เพื่อนๆ ดูรูปภาพปริศนาที่อยู่บนหน้าแฟนเพจที่นี่ คลิก ใช้การเปรียบเทียบรูปภาพตัวละครแทนตัวเลข แล้วตอบคำถามว่า ตัวเลขที่ถูกต้องนั้น คือเลขอะไร แล้ว Comment คำตอบลงใต้โพสกิจกรรม โดยต้องมีผู้ร่วมตอบคำถามกิจกรรมนี้ให้ถูกต้อง 50 คนขึ้นไปเท่านั้น! โดย comment คำตอบเป็นตัวเลขดังนี้

[Dragon Nest] DN ใจป๋า ...อยากแจก!! ปริศนา Dragon Nest ถ้าทำได้แจกยกเซิฟ
[Dragon Nest] DN ใจป๋า ...อยากแจก!! ปริศนา Dragon Nest ถ้าทำได้แจกยกเซิฟ
  • เมื่อถึงเวลากิจกรรม ทีมงานจะโพสภาพเคลื่อนไหวขึ้นที่หน้าแฟนเพจ  Facebook Fanpage Dragon Nest Thailand 
  • ทีมงานจะประกาศผลผู้ได้รับรางวัล ทาง Facebook Fanpage Dragon Nest Thailand ภายในวันที่ 3 เมษายน 2560 เวลา 18.00 น.
[Dragon Nest] DN ใจป๋า ...อยากแจก!! ปริศนา Dragon Nest ถ้าทำได้แจกยกเซิฟ
  1. จำกัด 1 ไอดีสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ 1 ครั้งเท่านั้น
  2. เมื่อ Comment คำตอบตามโจทย์แล้วห้ามแก้ไข หากต้องการแก้ไขให้ลบและ comment ใหม่อีกครั้ง
  3. ของรางวัลจะได้รับภายใน 14 วันทำการหลังจากประกาศผล
  4. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายละเอียด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าค่ะ

 

[Dragon Nest] DN ใจป๋า ...อยากแจก!! ปริศนา Dragon Nest ถ้าทำได้แจกยกเซิฟ  [Dragon Nest] DN ใจป๋า ...อยากแจก!! ปริศนา Dragon Nest ถ้าทำได้แจกยกเซิฟ ทีมงาน Dragon Nest

วันที่ 29 มีนาคม 2560