[Dragon Nest] DN ใจป๋า …อยากแจก!! ถ้าทำได้ รับรางวัลยกเซิร์ฟ!

1233

[Dragon Nest] DN ใจป๋า ...อยากแจก!! ถ้าทำได้ รับรางวัลยกเซิร์ฟ! [Dragon Nest] DN ใจป๋า ...อยากแจก!! ถ้าทำได้ รับรางวัลยกเซิร์ฟ!

ระยะเวลากิจกรรม : วันที่ 23 มีนาคม 2560 เวลา 14.00 น. – 26 มีนาคม 2560 เวลา 18.00 น.
ประกาศผลรางวัล : วันที่ 27 มีนาคม 2560 เวลา 18.00 น.

[Dragon Nest] DN ใจป๋า ...อยากแจก!! ถ้าทำได้ รับรางวัลยกเซิร์ฟ!

……..กิจกรรมนี้จะต้องอาศัยการร่วมแรงร่วมใจของผู้เล่น DN ทุกท่านช่วยกันทำภารกิจทั้ง 2 ภารกิจ ให้สำเร็จลุล่วงถ้าเพื่อนๆช่วยกันทำได้จนสำเร็จ ทีมงานจะแจก Illusion Protection Magic Jelly 50 ชิ้น ให้ทุก ID ทั้ง Server กันไปเลย (หากภารกิจใดภารกิจหนึ่งไม่สำเร็จ ก็จะถือว่า ภารกิจล้มเหลวทั้งหมด เพื่อนๆจะไม่ได้รับรางวัลใดๆเลยนาจา ดังนั้นพวกเรามาช่วยกันนะ ^_^ ) โดยภารกิจ ทั้ง 2 มีรายละเอียดดังนี้

ภารกิจที่ 1 ให้เพื่อนๆ กด Like & Share โพสต์กิจกรรมนี้  คลิก ไปที่หน้า Facebook Feed ของท่านและตั้งค่า สาธารณะ (Public) โดย โพสต์กิจกรรมนี้  จะต้องมีจำนวน Share มากกว่า 100 ครั้งขึ้นไป จึงจะถือว่าภารกิจที่ 1 สำเร็จ

[Dragon Nest] DN ใจป๋า ...อยากแจก!! ถ้าทำได้ รับรางวัลยกเซิร์ฟ!
[Dragon Nest] DN ใจป๋า ...อยากแจก!! ถ้าทำได้ รับรางวัลยกเซิร์ฟ!

ภารกิจที่ 2 ให้เพื่อนๆ กดหยุดภาพ GIF ให้ตรงกับภาพต้นฉบับที่ถูกต้อง แล้ว capture ภาพ โพสต์ลงที่ comment ของโพสต์กิจกรรมนี้   คลิก  โดยต้องมีผู้ร่วมโพสต์ภาพกิจกรรมนี้ 50 คนขึ้นไปเท่านั้น! มาดูวิธีการเล่นกัน

1. กดหยุดภาพกิจกรรมที่เป็นภาพ GIF (คลิกที่ภาพ ภาพจะหยุดทันที) ให้ตรงกับภาพต้นฉบับที่ถูกต้อง

[Dragon Nest] DN ใจป๋า ...อยากแจก!! ถ้าทำได้ รับรางวัลยกเซิร์ฟ!

2. เมื่อหยุดภาพได้ตรงตามภาพที่ถูกต้องแล้วนั้น ให้เพื่อน Capture ภาพที่เพื่อนๆหยุดภาพที่ถูกต้องนั้น โพสต์ที่ช่อง Comment ใต้โพสต์กิจกรรมนี้ โดยต้องมีผู้ร่วมโพสต์ภาพกิจกรรมนี้ 50 คนขึ้นไป! (นับเฉพาะ 50 ภาพที่ถูกต้องที่โพสต์ในช่อง Comment จากผู้เข้าร่วมกิจกรรม)

[Dragon Nest] DN ใจป๋า ...อยากแจก!! ถ้าทำได้ รับรางวัลยกเซิร์ฟ!

** หมายเหตุ
• หากเล่นจาก มือถือ ให้ Capture ภาพจาก มือถือ
• หากเล่น จาก Computer สามารถใช้ โปรแกรม Print Screen หรือ Snipping Tool ในการเก็บภาพได้

[Dragon Nest] DN ใจป๋า ...อยากแจก!! ถ้าทำได้ รับรางวัลยกเซิร์ฟ!
  • เมื่อถึงเวลากิจกรรม ทีมงานจะโพสภาพเคลื่อนไหวขึ้นที่หน้าแฟนเพจ Facebook Fanpage Dragon Nest Thailand 
  • ทีมงานจะประกาศผลภารกิจ ทางหน้า Facebook Fanpage Dragon Nest Thailand ภายในวันที่ 27 มีนาคม 2560 เวลา 18.00 น.
[Dragon Nest] DN ใจป๋า ...อยากแจก!! ถ้าทำได้ รับรางวัลยกเซิร์ฟ!
  1. 1 ไอดีสามารถเข้าร่วมกิจกรรมแชร์ได้มากกว่า 1 ครั้ง
  2. เมื่อ Comment คำตอบตามโจทย์แล้วห้ามแก้ไข หากต้องการแก้ไขให้ลบและ comment ใหม่อีกครั้ง
  3. ของรางวัลจะได้รับภายใน 14 วันทำการหลังจากประกาศผล
  4. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายละเอียด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าค่ะ

 

[Dragon Nest] DN ใจป๋า ...อยากแจก!! ถ้าทำได้ รับรางวัลยกเซิร์ฟ!  [Dragon Nest] DN ใจป๋า ...อยากแจก!! ถ้าทำได้ รับรางวัลยกเซิร์ฟ! ทีมงาน Dragon Nest

วันที่ 23 มีนาคม 2560