[Dragon Nest] DN ใจป๋า …อยากแจก!! ถ้าทำได้ รับรางวัลยกเซิร์ฟ!

516

ระยะเวลากิจกรรม : วันที่ 23 มีนาคม 2560 เวลา 14.00 น. – 26 มีนาคม 2560 เวลา 18.00 น.
ประกาศผลรางวัล : วันที่ 27 มีนาคม 2560 เวลา 18.00 น.

……..กิจกรรมนี้จะต้องอาศัยการร่วมแรงร่วมใจของผู้เล่น DN ทุกท่านช่วยกันทำภารกิจทั้ง 2 ภารกิจ ให้สำเร็จลุล่วงถ้าเพื่อนๆช่วยกันทำได้จนสำเร็จ ทีมงานจะแจก Illusion Protection Magic Jelly 50 ชิ้น ให้ทุก ID ทั้ง Server กันไปเลย (หากภารกิจใดภารกิจหนึ่งไม่สำเร็จ ก็จะถือว่า ภารกิจล้มเหลวทั้งหมด เพื่อนๆจะไม่ได้รับรางวัลใดๆเลยนาจา ดังนั้นพวกเรามาช่วยกันนะ ^_^ ) โดยภารกิจ ทั้ง 2 มีรายละเอียดดังนี้

ภารกิจที่ 1 ให้เพื่อนๆ กด Like & Share โพสต์กิจกรรมนี้  คลิก ไปที่หน้า Facebook Feed ของท่านและตั้งค่า สาธารณะ (Public) โดย โพสต์กิจกรรมนี้  จะต้องมีจำนวน Share มากกว่า 100 ครั้งขึ้นไป จึงจะถือว่าภารกิจที่ 1 สำเร็จ

ภารกิจที่ 2 ให้เพื่อนๆ กดหยุดภาพ GIF ให้ตรงกับภาพต้นฉบับที่ถูกต้อง แล้ว capture ภาพ โพสต์ลงที่ comment ของโพสต์กิจกรรมนี้   คลิก  โดยต้องมีผู้ร่วมโพสต์ภาพกิจกรรมนี้ 50 คนขึ้นไปเท่านั้น! มาดูวิธีการเล่นกัน

1. กดหยุดภาพกิจกรรมที่เป็นภาพ GIF (คลิกที่ภาพ ภาพจะหยุดทันที) ให้ตรงกับภาพต้นฉบับที่ถูกต้อง

2. เมื่อหยุดภาพได้ตรงตามภาพที่ถูกต้องแล้วนั้น ให้เพื่อน Capture ภาพที่เพื่อนๆหยุดภาพที่ถูกต้องนั้น โพสต์ที่ช่อง Comment ใต้โพสต์กิจกรรมนี้ โดยต้องมีผู้ร่วมโพสต์ภาพกิจกรรมนี้ 50 คนขึ้นไป! (นับเฉพาะ 50 ภาพที่ถูกต้องที่โพสต์ในช่อง Comment จากผู้เข้าร่วมกิจกรรม)

** หมายเหตุ
• หากเล่นจาก มือถือ ให้ Capture ภาพจาก มือถือ
• หากเล่น จาก Computer สามารถใช้ โปรแกรม Print Screen หรือ Snipping Tool ในการเก็บภาพได้

  • เมื่อถึงเวลากิจกรรม ทีมงานจะโพสภาพเคลื่อนไหวขึ้นที่หน้าแฟนเพจ Facebook Fanpage Dragon Nest Thailand 
  • ทีมงานจะประกาศผลภารกิจ ทางหน้า Facebook Fanpage Dragon Nest Thailand ภายในวันที่ 27 มีนาคม 2560 เวลา 18.00 น.
  1. 1 ไอดีสามารถเข้าร่วมกิจกรรมแชร์ได้มากกว่า 1 ครั้ง
  2. เมื่อ Comment คำตอบตามโจทย์แล้วห้ามแก้ไข หากต้องการแก้ไขให้ลบและ comment ใหม่อีกครั้ง
  3. ของรางวัลจะได้รับภายใน 14 วันทำการหลังจากประกาศผล
  4. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายละเอียด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าค่ะ

 

 ทีมงาน Dragon Nest

วันที่ 23 มีนาคม 2560