[Dragon Nest] ภารกิจพิชิต Divided Labyrinth !!

1791

[Dragon Nest] ภารกิจพิชิต Divided Labyrinth !!

[Dragon Nest] ภารกิจพิชิต Divided Labyrinth !!

เพียงผ่าน Divided Labyrinth 15 ครั้ง ในระยะเวลาที่กำหนด รับของรางวัลไปเลยฟรีๆ

รอบที่ 1 : วันที่ 12 – 25 ธันวาคม 2561
ของรางวัลรอบที่ 1 จะมอบให้ในวันที่ 26 ธันวาคม 2561

รอบที่ 2 : วันที่ 26 ธันวาคม 2561 – 8 มกราคม 2562
ของรางวัลรอบที่ 2 จะมอบให้ในวันที่ 9 มกราคม 2562

ของรางวัล

  • Phantom Protection Magic Jelly 60 ea
  • Rebrium Point 600
  • Lapiz Lazuli 5 ea
  • Low level Brillant Dragon Jade’s Heart 5 ea

[Dragon Nest] ภารกิจพิชิต Divided Labyrinth !!

ระยะเวลากิจกรรม : 12 ธันวาคม 2561 หลังปิดปรุงเซิร์ฟเวอร์ ถึง 8 มกราคม 2562 เวลา 23:59 น.

[Dragon Nest] ภารกิจพิชิต Divided Labyrinth !!

1. ทุกไอดีสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้
2. 1 ไอดีสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้เพียง 1 ครั้งต่อรอบเท่านั้น
3. ของรางวัลจะถูกมอบให้ใน Special Storage หากไม่รับภาย 7 วันของรางวัลจะหายไป
4. ทีมงานของสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้าค่ะ

[Dragon Nest] ภารกิจพิชิต Divided Labyrinth !! [Dragon Nest] ภารกิจพิชิต Divided Labyrinth !!

ทีมงาน Dragon Nest
วันที่ 11 ธันวาคม 2561