” Warrior Never Tired ! “

แจกขวด FTG 300 (1วัน) จำนวน 15 ขวด (แจกให้ทุกตัวละคร)

ระยะเวลา : วันที่ 5 มิถุนายน – วันที่ 8 กรกฎาคม 2563
ส่งเข้าที่ Special Storage : เวลา 00.01น.
(ไอเทมมีเวลาในการรับ 24 ชั่วโมง หากไม่รับไอเทมจะหายไป)

 


 

 ” Daily Mission “

ภารกิจประจำวัน เล่นทุกวัน ทำทุกวัน รับไอเทมไปเลย

ระยะเวลากิจกรรม : วันที่ 4 มิถุนายน – 8 กรกฎาคม 2563
ของรางวัล : มอบให้ไม่เกิน 7 วันทำการ หลังจากจบสัปดาห์นั้น

เงื่อนไขกิจกรรม :
1.สามารถทำได้ ID ละครั้งต่อสัปดาห์เท่านั้น
2.จะเลือกทำภารกิจของวันไหนก็ได้ ทำของวันไหนก็จะได้ไอเทมของวันนั้น
3.ภารกิจแต่ละวันจะเริ่ม 00.01น.-23.59น.
4.ต้องทำภารกิจจบก่อน 23.59น. หากทำจบหลังจากนั้นถือว่าไม่เข้าเงื่อนไข
*ตัวอย่าง ลงดัน เวลา 23.55น. แต่ไปจบดัน 00.00น.จะถือว่าไม่เข้าเงื่อนไข เพราะทำกิจกรรมข้ามวัน**

พิเศษ :
1.หากทำครบในสัปดาห์นั้น จะได้รับกล่อง Conversion Treasure Box 2 กล่อง
2.หากทำครบทุกวันและทุกสัปดาห์ ทั้ง 5 สัปดาห์ จะได้ Mercenary Legendary Aisha 1 en

สัปดาห์ 1

วันที่ ภารกิจ รางวัล
พฤหัสบดี 6/4/2020 Volcano Nest
ชั้น LB4+
ปาร์ตี้ 4 คน
จำนวน 3 ครั้ง
Potential Elephant’s Treasure Chest  1 ea
ศุกร์ 6/5/2020 เคลียร์ Divided Labyrinth
ชั้นไรก็ได้ 1 ครั้ง
ปาร์ตี้ 4 คนขึ้นไป
Rebrium (5,000)
เสาร์ 6/6/2020 เคลียร์ Green Dragon nest 1 ครั้ง Conversion Treasure Box 1 ea
อาทิตย์ 6/7/2020 Mist Nest
ชั้น LB4+
ปาร์ตี้ 4 คน
จำนวน 3 ครั้ง
Hero’s Blood Sweat Tears 50,000
จันทร์ 6/8/2020 Guardian Nest
ชั้น LB4+
ปาร์ตี้ 4 คน
จำนวน 3 ครั้ง
Conversion Weapon Treasure Box  1 ea
อังคาร 6/9/2020 Loser Lair
ชั้น LB4+
ปาร์ตี้ 4 คน
จำนวน 3 ครั้ง
Conversion WTD Treasure Box  1 ea
พุธ 6/10/2020 เคลียร์ Sunset Corridor 30 ครั้ง Phantom Protection Magic Jelly 500

 

สัปดาห์ 2

วันที่ ภารกิจ รางวัล
พฤหัสบดี 6/11/2020 Volcano Nest
ชั้น LB4+
ปาร์ตี้ 4 คน
จำนวน 3 ครั้ง
Potential Elephant’s Treasure Chest  1 ea
ศุกร์ 6/12/2020 เคลียร์ Divided Labyrinth
ชั้นไรก็ได้ 1 ครั้ง
ปาร์ตี้ 4 คนขึ้นไป
Rebrium (5,000)
เสาร์ 6/13/2020 เคลียร์ Forest Dragon Nest 1 ครั้ง Conversion Treasure Box 1 ea
อาทิตย์ 6/14/2020 Kairon Nest
ชั้น LB4+
ปาร์ตี้ 4 คน
จำนวน 3 ครั้ง
Hero’s Blood Sweat Tears 50,000
จันทร์ 6/15/2020 Submarine Cave
ชั้น LB4+
ปาร์ตี้ 4 คน
จำนวน 3 ครั้ง
Conversion Weapon Treasure Box  1 ea
อังคาร 6/16/2020 Big Arena
ชั้น LB4+
ปาร์ตี้ 4 คน
จำนวน 3 ครั้ง
Conversion WTD Treasure Box  1 ea
พุธ 6/17/2020 เคลียร์ Sunset Corridor 30 ครั้ง Phantom Protection Magic Jelly 500

 

สัปดาห์ 3

วันที่ ภารกิจ รางวัล
พฤหัสบดี 6/18/2020 Volcano Nest
ชั้น LB4+
ปาร์ตี้ 4 คน
จำนวน 3 ครั้ง
Potential Elephant’s Treasure Chest  1 ea
ศุกร์ 6/19/2020 เคลียร์ Divided Labyrinth
ชั้นไรก็ได้ 1 ครั้ง
ปาร์ตี้ 4 คนขึ้นไป
Rebrium (5,000)
เสาร์ 6/20/2020 เคลียร์ Green Dragon nest 1 ครั้ง Conversion Treasure Box 1 ea
อาทิตย์ 6/21/2020 เคลียร์ Commission Board 20 ครั้ง Hero’s Blood Sweat Tears 50,000
จันทร์ 6/22/2020 Guardian Nest
ชั้น LB4+
ปาร์ตี้ 4 คน
จำนวน 3 ครั้ง
Conversion Weapon Treasure Box  1 ea
อังคาร 6/23/2020 Mist Nest
ชั้น LB4+
ปาร์ตี้ 4 คน
จำนวน 3 ครั้ง
Conversion WTD Treasure Box  1 ea
พุธ 6/24/2020 เคลียร์ Sunset Corridor 30 ครั้ง Phantom Protection Magic Jelly 500

 

สัปดาห์ 4

วันที่ ภารกิจ รางวัล
พฤหัสบดี 6/25/2020 Volcano Nest
ชั้น LB4+
ปาร์ตี้ 4 คน
จำนวน 3 ครั้ง
Potential Elephant’s Treasure Chest  1 ea
ศุกร์ 6/26/2020 เคลียร์ Divided Labyrinth
ชั้นไรก็ได้ 1 ครั้ง
ปาร์ตี้ 4 คนขึ้นไป
Rebrium (5,000)
เสาร์ 6/27/2020 เคลียร์ Forest Dragon Nest 1 ครั้ง Conversion Treasure Box 1 ea
อาทิตย์ 6/28/2020 Blue Crow Territory
ชั้น LB4+
ปาร์ตี้ 4 คน
จำนวน 3 ครั้ง
Hero’s Blood Sweat Tears 50,000
จันทร์ 6/29/2020 Submarine Cave
ชั้น LB4+
ปาร์ตี้ 4 คน
จำนวน 3 ครั้ง
Conversion Weapon Treasure Box  1 ea
อังคาร 6/30/2020 Kairon Nest
ชั้น LB4+
ปาร์ตี้ 4 คน
จำนวน 3 ครั้ง
Conversion WTD Treasure Box  1 ea
พุธ 7/1/2020 เคลียร์ Sunset Corridor 30 ครั้ง Phantom Protection Magic Jelly 500

 

สัปดาห์ 5

วันที่ ภารกิจ รางวัล
พฤหัสบดี 7/2/2020 Volcano Nest
ชั้น LB4+
ปาร์ตี้ 4 คน
จำนวน 3 ครั้ง
Potential Elephant’s Treasure Chest  1 ea
ศุกร์ 7/3/2020 เคลียร์ Divided Labyrinth
ชั้นไรก็ได้ 1 ครั้ง
ปาร์ตี้ 4 คนขึ้นไป
Rebrium (5,000)
เสาร์ 7/4/2020 เคลียร์ Green Dragon nest 1 ครั้ง Conversion Treasure Box 1 ea
อาทิตย์ 7/5/2020 Red Lotus Palace Garden
ชั้น LB4+
ปาร์ตี้ 4 คน
จำนวน 3 ครั้ง
Hero’s Blood Sweat Tears 50,000
จันทร์ 7/6/2020 Kairon Beach
ชั้น LB4+
ปาร์ตี้ 4 คน
จำนวน 3 ครั้ง
Conversion Weapon Treasure Box  1 ea
อังคาร 7/7/2020 Mist Nest
ชั้น LB4+
ปาร์ตี้ 4 คน
จำนวน 3 ครั้ง
Conversion WTD Treasure Box  1 ea
พุธ 7/8/2020 เคลียร์ Sunset Corridor 30 ครั้ง Phantom Protection Magic Jelly 500

 


 

” GM’s Urgent Mission “

ภารกิจสำหรับวันหยุด เสาร์ – อาทิตย์ ที่พี่ๆ GM จะมอบให้ หากทำภารกิจถูกต้องรับรางวัลไปเลย

ระยะเวลากิจกรรม : วันเสาร์ และ อาทิตย์ 
ระยะเวลาทำภารกิจ : เริ่ม 20.00น. – 22.00น.
ของรางวัล : มอบให้ไม่เกิน 7 วันทำการ หลังจากจบสัปดาห์นั้น

เงื่อนไขกิจกรรม : สามารถทำได้ ID ละครั้งต่อสัปดาห์เท่านั้น

GM Urgent Mission
สัปดาห์ 1
ภารกิจ จำนวนปาร์ตี้  รางงัล
เสาร์
6 มิ.ย.63
Volcano Nest ชั้น LB 8+ 4 คน Finger mark key 2 อัน
อาทิตย์
7 มิ.ย.63
 Mist Nest ชั้น LB 8+ 4 คน Altea torch 10 อัน
สัปดาห์ 2
ภารกิจ รางงัล
เสาร์
13 มิ.ย.63
Leviathan Nest ชั้น LB 8+ 4 คน Finger mark key 2 อัน
อาทิตย์
14 มิ.ย.63
Volcano Nest ชั้น LB 8+ 4 คน Altea torch 10 อัน
สัปดาห์ 3
ภารกิจ รางงัล
เสาร์
20 มิ.ย.63
Professor K Nest LB 8+ 4 คน Finger mark key 2 อัน
อาทิตย์
21 มิ.ย.63
Typhoon Kim Nest ชั้น LB 8+ 4 คน Altea torch 10 อัน
สัปดาห์ 4
ภารกิจ รางงัล
เสาร์
27 มิ.ย.63
Daedalus Nest LB 8+ 4 คน Finger mark key 2 อัน
อาทิตย์
28 มิ.ย.63
Granon Nest ชั้น LB 8+ 4 คน Altea torch 10 อัน
สัปดาห์ 5
ภารกิจ รางงัล
เสาร์
4 ก.ต.63
Guardian Nest LB 8+ 4 คน Finger mark key 2 อัน
อาทิตย์
5 ก.ค.63
Professor K Nest ชั้น LB 8+ 4 คน Altea torch 10 อัน

 


Fierce Battle

กิจกรรม PvP รูปแบบใหม่ 6 vs 6

กิจกรรมประจำเดือน มิถุนายน 2563

รายละเอียดกิจกรรม

1.ผู้เล่นที่ชนะสูงสุดในระยะเวลากิจกรรม 3 อันดับแรกจะได้รับรางวัล
2.ต้องเล่นแบบแมชชิ่งเท่านั้น กิจกรรมประจำเดือน มิถุนายน 2563 ถึงจะถือว่าเข้าร่วมกิจกรรม
3.หากมีการแมชชิ่งถึง Rank ตามที่ระบุไว้ รับของรางวัลทั้งเซิร์ฟเวอร์ไปเลย

ระยะเวลากิจกรรม : วันที่ 11 มิถุนายน – 8 กรกฎาคม 2563
ของรางวัล : มอบให้ไม่เกิน 15 วันทำการ หลังจากจบกิจกรรม

รางวัลสำหรับตัวละคร Top 3 ที่ชนะสูงสุด

1st Rank
– เลือก Conversion Wing หรือ Tail หรือ Decal Pocket ได้ 1 อัน
– Red Messenger Bird 100 อัน
– Title คิดเองได้

2nd Rank
– Conversion WTD Treasure Box 30 กล่อง
– Title คิดเองได้

3rd Rank
– Conversion WTD Treasure Box 20 กล่อง
– Title คิดเองได้

กิจกรรมประจำเดือน มิถุนายน 2563


พิเศษ รางวัลสำหรับทุกไอดี หากทั้งเซิร์ฟเวอร์มีการเล่น Fierce Battle ครบตามจำนวน แบบแมชชิ่ง กิจกรรมประจำเดือน มิถุนายน 2563

Rank 1 จำนวน 5,000 ครั้ง 
– Fierce Battle Participation Certificate 3 อัน

Rank 2 จำนวน 10,000 ครั้ง
– Rebrium Point 10,000

Rank 3 จำนวน 15,000 ครั้ง
– Karahan Treasure Box 2 กล่อง
– Count Velskud Treasure Box 2 กล่อง

Rank 4 จำนวน 20,000 ครั้ง
– Hero Level EXP Potion 10,000,000
– Gold Lotus Step 100 อัน
– Potential Elephant’s Treasure Chest 2 กล่อง

*** จำนวนครั้งการ Match ทั้งหมดของ Fierce Battle : 113,102 ครั้ง ***

*** ของรางวัลทั้งหมดส่งให้เรียบร้อยแล้ว ***


หากพบปัญหาใดๆ จากทุกๆกิจกรรมกรุณาติดต่อทีมงานภายใน 30 วัน หลังกิจกรรมสิ้นสุด มิเช่นนั้นจะถือว่าท่านสละสิทธิ์


 

ทีมงาน Dragon Nest
วันที่ 4 มิถุนายน 2563
ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

กิจกรรมประจำเดือน มิถุนายน 2563