9th Year Anniversary Event 

กิจกรรมฉลองครบรอบ 9 ปี 9 ต่อไปด้วยกัน แจกจัดหนัก รับไอเทมจัดเต็ม


กิจกรรมที่ 1
เพียงทำตามเงื่อนไขภารกิจที่กำหนดให้
จะได้รับแต้มตามภารกิจ และเมื่อสะสมแต้มถึงเงื่อนไข จะได้รับของรางวัลตามขั้น

9th Aniversary Event : กิจกรรมครบรอบ 9 ปี

ระยะเวลาสะสมแต้ม
วันที่ 25 มีนาคม 2564 – วันที่ 13 พฤษภาคม 2564 เวลา 23.59 น.

รับของรางวัล
วันที่ 26 มีนาคม 2564 เวลา 06.00น. – วันที่ 15 พฤษภาคม 2564 เวลา 23.59 น.

ใช้งานไอเทมโค้ด
วันที่ 26 มีนาคม 2564 เวลา 06.00น. –
วันที่ 15 พฤษภาคม 2564 เวลา 23.59 น.

ภารกิจ

ภารกิจที่ 1
สะสมชั่วโมง Online 1 ชั่วโมง รับ 10 แต้ม
(สะสมสูงสุด 1,000 แต้ม ตลอดระยะเวลากิจกรรม)

ภารกิจที่ 2
Clear Nest ใดก็ได้ Labyrinth ชั้น 5 ขึ้นไป จำนวน 1 รอบ รับ 50 แต้ม
(สะสมสูงสุด 2,500 แต้ม ตลอดระยะเวลากิจกรรม)

ภารกิจที่ 3
Clear Stage ใดก็ได้ Labyrinth ชั้น 5 ขึ้นไป จำนวน 1 รอบ รับ 50 แต้ม
(สะสมสูงสุด 2,500 แต้ม ตลอดระยะเวลากิจกรรม)

ภารกิจที่ 4
เข้าเล่นโหมด PVP 1 ครั้ง รับ 50 แต้ม
(สะสมสูงสุด 2,000 แต้ม ตลอดระยะเวลากิจกรรม)

ภารกิจที่ 5
อายุ ID ที่เล่น Dragon Nest 1 ปี รับ 100 แต้ม
(สะสมได้ไม่จำกัด นับจากวันสร้างตัวละคร ไม่เต็มปีปัดเศษลง เช่น 1 ปี 11 เดือน)

ภารกิจที่ 6
ใช้ Cash ในเกม 100 cash รับ 1 แต้ม
(สะสมสูงสุด 4,000 แต้ม ตลอดระยะเวลากิจกรรม)

**ของรางวัลเป็นแบบสะสมแต้มเพื่อรับของรางวัลที่สูงขึ้นเรื่อยๆ
หากสะสมแต้มได้ถึง 10,000 แต้ม จะสามารถรับของรางวัลได้ทุกขั้น**

 

ของรางวัล

Point Item
1,000 Sunset Corridor Map 300 อัน 9th Aniversary Event : กิจกรรมครบรอบ 9 ปี
2,000
Minos Rebruim 30 อัน 9th Aniversary Event : กิจกรรมครบรอบ 9 ปี
Minos Flame 30 อัน 9th Aniversary Event : กิจกรรมครบรอบ 9 ปี
3,000
Platinum Ingot 33 อัน 9th Aniversary Event : กิจกรรมครบรอบ 9 ปี
Condensed Dark Crystal 300 อัน 9th Aniversary Event : กิจกรรมครบรอบ 9 ปี
4,000
Cat”s Eye 300 อัน 9th Aniversary Event : กิจกรรมครบรอบ 9 ปี
Deteriorated Tetra Stone Fragment 300 อัน 9th Aniversary Event : กิจกรรมครบรอบ 9 ปี
5,000 Title Name : ผู้ร่วมเดินทางปีที่ 9 9th Aniversary Event : กิจกรรมครบรอบ 9 ปี
6,000
Red Spirit Dragon Powder 30 อัน 9th Aniversary Event : กิจกรรมครบรอบ 9 ปี
Blue Spirit Dragon Powder 30 อัน 9th Aniversary Event : กิจกรรมครบรอบ 9 ปี
7,000
Conversion Armor Box (1วัน) (แลกเปลี่ยนไม่ได้)
10 ea
9th Aniversary Event : กิจกรรมครบรอบ 9 ปี
Conversion Accessory Box (1วัน)(แลกเปลี่ยนไม่ได้)
10 ea
Conversion Special Armor Box (1วัน)(แลกเปลี่ยนไม่ได้) 10 ea
8,000 Lapis Lazuli 3000 อัน 9th Aniversary Event : กิจกรรมครบรอบ 9 ปี
Premium Garnet 3000 อัน 9th Aniversary Event : กิจกรรมครบรอบ 9 ปี
Supervisor Essence of Life 3000 อัน 9th Aniversary Event : กิจกรรมครบรอบ 9 ปี
9,000
Cheolong Dragon Jade Enlightenment(แลกเปลี่ยนไมไ่ด่) 3 อัน 9th Aniversary Event : กิจกรรมครบรอบ 9 ปี
10,000
[GM]Shining Destruction Protection Magic Jelly 1 อัน 9th Aniversary Event : กิจกรรมครบรอบ 9 ปี
Protection Magic Jelly Pocket (2000) 5 อัน 9th Aniversary Event : กิจกรรมครบรอบ 9 ปี

 

เงื่อนไขกิจกรรม

  • ทุก ID ที่มีตัวละครสามารถร่วมกิจกรรมได้
  • ภารกิจที่ 1 สะสมเวลาออนไลน์ จะอัพเดทแต้มทุกชั่วโมง
  • ภารกิจที่ 2 – 6 หลังจากทำภารกิจเสร็จ แต้มจะถูกอัพเดทในวันถัดไป เวลา 06.00 น.
  • เงื่อนไข การ Clear Nest / Stage จะต้องลงดัน Labyrinth ชั้น 5 ขึ้นไป
  • ของรางวัลเป็นแบบสะสมแต้มเพื่อรับของรางวัลที่สูงขึ้นเรื่อยๆ
    หากสะสมแต้มได้ถึง 10,000 แต้ม จะสามารถรับของรางวัลได้ทุกขั้น
  • Item Code ใช้ได้กับ ID ที่ร่วมกิจกรรมเท่านั้น
  • หากพบปัญหาในการเข้าร่วมกิจกรรม จะต้องติดต่อทีมงานภายในระยะเวลา 7 วัน

กิจกรรมที่ 2
Online Festival Time

เพียงเข้าเกมในช่วงระยะเวลาที่กำหนด รับไอเท็มไปเลย

ระยะเวลากิจกรรม
วันที่ 27 มีนาคม 2564 12.00 – 23.59 น.

ระยะเวลา ไอเท็ม จำนวน
12.00 น. 9th Aniversary Event : กิจกรรมครบรอบ 9 ปี FTG Potion (6000) 1 อัน
13.00 น. 9th Aniversary Event : กิจกรรมครบรอบ 9 ปี Flower of Hope Pocket (12อัน) 1 ถุง 
14.00 น. 9th Aniversary Event : กิจกรรมครบรอบ 9 ปี Conversion Special Armor Box (แลกเปลี่ยนไม่ได้) (1 วัน) 5 กล่อง
15.00 น. 9th Aniversary Event : กิจกรรมครบรอบ 9 ปี Conversion Accessory Box (แลกเปลี่ยนไม่ได้)
(1 วัน)
5 กล่อง
16.00 น. 9th Aniversary Event : กิจกรรมครบรอบ 9 ปี Conversion Armor Box (แลกเปลี่ยนไม่ได้)
(1 วัน)
5 กล่อง
17.00 น. 9th Aniversary Event : กิจกรรมครบรอบ 9 ปี Cheolong Dragon Jade Enlightenment (แลกเปลี่ยนไม่ได้) 1 อัน
18.00 น. 9th Aniversary Event : กิจกรรมครบรอบ 9 ปี Potential Elephant s Treasure Chest (1 วัน) 10 กล่อง
19.00 น. 9th Aniversary Event : กิจกรรมครบรอบ 9 ปี Special Coupon Bundle (7อัน) 1 แพ็ค
20.00 น. 9th Aniversary Event : กิจกรรมครบรอบ 9 ปี Magic Wand Pocket (x10) 1 ถุง
21.00 น. 9th Aniversary Event : กิจกรรมครบรอบ 9 ปี Upgraded Altea Pandora Box (1 วัน) 1 กล่อง
22.00 น. 9th Aniversary Event : กิจกรรมครบรอบ 9 ปี FTG Potion (6000) 1 อัน
23.00 น. 9th Aniversary Event : กิจกรรมครบรอบ 9 ปี Mysterious Mount Box 1 กล่อง

 

**มีระยะเวล่าในการรับไอเท็ม 59 นาที หากไม่รับไอเท็มจะหายไป**


กิจกรรมที่ 3
GM Live ร่วมสนุกกับกิจกรรมต่างๆ กับเหล่าบรรดา GM 

ระยะเวลากิจกรรม
วันที่ 27 มีนาคม 2564 12.00 – 23.59 น.

ระยะเวลา กิจกรรม ของรางวัล
13.00 – 14.00 GM ซ่อนหา 9th Aniversary Event : กิจกรรมครบรอบ 9 ปี Upgraded Altea Pandora Box (1 วัน)
2 กล่อง
15.00 – 16.00 เปิดโหวตภารกิจหน้าแฟนเพจ (จะมีภารกิจให้เลือก 3 ภารกิจ โดยให้เลือก กดถูกใจ , กดหัวใจ , กดโกรธ อันไหนได้รับการโหวตมากสุดเลือกมาทำภารกิจหน้าเพจ )
16.05 – 17.05 จัดภารกิจหน้าเพจที่โหวตมากที่สุด  Conversion Special Armor Box (แลกเปลี่ยนไม่ได้) (1 day) 3 ea

Conversion Armor Box (ไม่สามารถแลกเปลี่ยน) (1 day) 3 ea

Conversion Accessory Box (ไม่สามารถแลกเปลี่ยนได้) (1 day) 3 ea

17.05 – 18.05 [PVP] GM VS Player 9th Aniversary Event : กิจกรรมครบรอบ 9 ปี High Grade Full Bloom Seal Pocket
2 อัน
18.05 – 19.05 GM แจกบัฟ + พูดคุยกับผู้เล่นในเกม
19.30 – 19.50
ภารกิจ GM รวมตัวในเมืองและทำตาม GM พร้อมถ่ายรูปร่วมกัน
(ได้ทั้ง Server)
9th Aniversary Event : กิจกรรมครบรอบ 9 ปี FTG (6000)
2 ขวด
9th Aniversary Event : กิจกรรมครบรอบ 9 ปี Lapiz Lazuli
20 อัน
9th Aniversary Event : กิจกรรมครบรอบ 9 ปี Red dragon spirit
2 อัน
9th Aniversary Event : กิจกรรมครบรอบ 9 ปี Blue dragon spirit
2 อัน

 

9th Aniversary Event : กิจกรรมครบรอบ 9 ปี

ทีมงาน Dragon Nest
Fan Page Dragon Nest
วันที่ 25 มีนาคม 2564

ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายละเอียดกิจกรรม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า