[Dragon Nest] ร่วมกันเชียร์ทีมจากประเทศไทยให้ชนะศึก DWC ในเวทีการแข่งขันระดับโลก

1774

[Dragon Nest] ร่วมกันเชียร์ทีมจากประเทศไทยให้ชนะศึก DWC ในเวทีการแข่งขันระดับโลก

[Dragon Nest] ร่วมกันเชียร์ทีมจากประเทศไทยให้ชนะศึก DWC ในเวทีการแข่งขันระดับโลก

เพียงผู้เล่นเข้ามาทำการทายผลว่าทีมจากประเทศไทยจะได้อันดับที่เท่าไหร่ในการแข่งขัน Dragon Nest World Championship จาก 6 ทีมที่เข้าแข่งขันในรายการนี้

ผู้เล่นทุกคนที่เข้าร่วมกิจกรรมทายผลจะได้รับ

[Dragon Nest] ร่วมกันเชียร์ทีมจากประเทศไทยให้ชนะศึก DWC ในเวทีการแข่งขันระดับโลก

Rebrium Point 200 แต้ม


สำหรับผู้เล่นที่ทายผลถูกต้องจะได้รับ

[Dragon Nest] ร่วมกันเชียร์ทีมจากประเทศไทยให้ชนะศึก DWC ในเวทีการแข่งขันระดับโลก
Rebrium Point 500 แต้ม

[Dragon Nest] ร่วมกันเชียร์ทีมจากประเทศไทยให้ชนะศึก DWC ในเวทีการแข่งขันระดับโลก Upgrade Hammer Calypse
จำนวน 1 ชิ้น

 

[Dragon Nest] ร่วมกันเชียร์ทีมจากประเทศไทยให้ชนะศึก DWC ในเวทีการแข่งขันระดับโลก

พิเศษไม่ว่าทีมไทยเราได้อันดับไหนในการแข่งขัน Dragon Nest World Championship ทางทีมงานจะแจกของรางวัลให้ทั้งเซิฟเวอร์ไปเลย (หากชนะเลิศที่ 1 จะได้รับของรางวัลในทุกขั้น)

อันดับที่ 1 

[Dragon Nest] ร่วมกันเชียร์ทีมจากประเทศไทยให้ชนะศึก DWC ในเวทีการแข่งขันระดับโลก ปีก Sacred Golden Wings (30 วัน) (All Stats 1)

อันดับที่ 2 หรือ อันดับที่ 3

[Dragon Nest] ร่วมกันเชียร์ทีมจากประเทศไทยให้ชนะศึก DWC ในเวทีการแข่งขันระดับโลก
Project No. 429 Treasure Chest (1 กล่อง)

อันดับที่ 4 ถึง อันดับที่ 6

[Dragon Nest] ร่วมกันเชียร์ทีมจากประเทศไทยให้ชนะศึก DWC ในเวทีการแข่งขันระดับโลก Rebrium Point 500 แต้ม

[Dragon Nest] ร่วมกันเชียร์ทีมจากประเทศไทยให้ชนะศึก DWC ในเวทีการแข่งขันระดับโลก

ระยะเวลากิจกรรม : 3 ธันวาคม 2561 – 7 ธันวาคม 2561 เวลา 18.00 น.

[Dragon Nest] ร่วมกันเชียร์ทีมจากประเทศไทยให้ชนะศึก DWC ในเวทีการแข่งขันระดับโลก

เงื่อนไขกิจกรรม :
1. 1 ID สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้เพียง 1 ครั้ง (กรณีมีการโหวตเข้ามาด้วย ID เดียวกันมากกว่า 1 ครั้ง ทีมงานจะยึดคำตอบล่าสุดเท่านั้น)
2. โหวตได้จนถึงวันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม 2561 เวลา 18.00 น.
3. ไอเทมจะถูกมอบให้หลังจากจบกิจกรรมภายในระยะเวลา 7 วันทำการ
4. 
หากพบปัญหาเกี่ยวกับกิจกรรม กรุณาติดต่อทีมงานภายใน 15 วันหลังจากจบกิจกรรม
5. ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายละเอียดกิจกรรม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

[Dragon Nest] ร่วมกันเชียร์ทีมจากประเทศไทยให้ชนะศึก DWC ในเวทีการแข่งขันระดับโลก [Dragon Nest] ร่วมกันเชียร์ทีมจากประเทศไทยให้ชนะศึก DWC ในเวทีการแข่งขันระดับโลก

ทีมงาน Dragon Nest
วันที่ 3 ธันวาคม 2561