[Dragon Nest] The Ancestor Battle !! ย้อนวันวานของการต่อสู้

2203

[Dragon Nest] The Ancestor Battle !! ย้อนวันวานของการต่อสู้

The Ancestor Battle !! ย้อนวันวานของการต่อสู้ ทีมใดกันจะเป็นผู้อยู่รอดเป็นทีมสุดท้าย

[Dragon Nest] The Ancestor Battle !! ย้อนวันวานของการต่อสู้

ระยะเวลาเปิดรับสมัครแข่ง :
วันที่ 10 สิงหาคม 2561 เวลา 12:00 น. ถึงวันที่ 23 สิงหาคม 2561 เวลา 23:59 น.
(สูงสุด 16 ทีม)

ประกาศรายชื่อทีมที่ได้สิทธิ์ลงแข่งขัน :
วันที่ 24 สิงหาคม 2561 เวลา 18:00 น. ที่หน้าเว็บไซต์การแข่งขัน

ระยะเวลาแข่งขัน :
วันที่ 25 และ 26 สิงหาคม 2561  เวลา 20:00 น.

ตรวจสอบรายชื่อทีมและสายการแข่งได้ที่นี่

[Dragon Nest] The Ancestor Battle !! ย้อนวันวานของการต่อสู้

ของรางวัลจากการแข่งขัน

อันดับที่ 1
• 100,000 DN Points ต่อ 1 คน (แลกเปลี่ยนไม่ได้)

อันดับที่ 2
• 60,000 DN Points ต่อ 1 คน (แลกเปลี่ยนไม่ได้)

อันดับที่ 3 และ 4
• 30,000 DN Points ต่อ 1 คน (แลกเปลี่ยนไม่ได้)

*ของรางวัลจะถูกส่งให้หลังจากจบการแข่งขันภายใน 15 วันทำการ

[Dragon Nest] The Ancestor Battle !! ย้อนวันวานของการต่อสู้

 1. ตัวละครที่ใช้ในการแข่งขันต้องเลเวลไม่เกิน 24 และจำกัดเฉพาะอาชีพสาย Warrior, Archer, Sorceress, Cleric เท่านั้น (ไม่นับอาชีพสายพิเศษเช่น Avenger เป็นต้น)
 2. ใช้ตัวละครหลักใน Server ในการแข่งขัน และ ลงทะเบียน
 3. ชื่อตัวละครทั้งหมดจะต้องเป็นชื่อที่สุภาพ โดยไม่ยกเว้นเรื่องคำผวนหรือการเทียบวรรณยุกต์ โดยทีมงานจะมองจากจุดประสงค์ในการตั้งชื่อนั้นๆ เป็นหลัก
 4. ตัวละครที่ลงทะเบียนจะสามารถเข้าแข่งได้เพียงหนึ่งตัวละครเท่านั้น หากพบชื่อตัวละครลงทะเบียนมากกว่าหนึ่งครั้ง
 5. เปิดรับสมัครทั้งหมด 16 ทีม โดยยึดถือเวลาที่ทำการลงทะเบียนถูกต้องครบถ้วนก่อน
 6. รายชื่อผู้ลงทะเบียนไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้หลังประกาศสายการแข่งขันแล้ว
 7. ทีมงานจะอัพเดทรายชื่อตัวละครที่ส่งรายละเอียดครบถ้วนในเวลา 12.00 น. ในทุกๆ วันทำการ

[Dragon Nest] The Ancestor Battle !! ย้อนวันวานของการต่อสู้ รูปแบบการแข่งขัน : แข่งขันในรูปแบบ Single Elimination แพ้ครั้งเดียวตกรอบ
โหมดการแข่งขัน : 4 vs 4
ตัวละครสำหรับแข่งขัน : ใช้ตัวละครหลักในการแข่งขัน
รายละเอียดห้องแข่ง :
– Round Mode (4 vs 4) 5 rounds
– ขนาด 8
– ปิดไอเทม
– ไม่แสดง HP

[Dragon Nest] The Ancestor Battle !! ย้อนวันวานของการต่อสู้

 1. การแข่งขันจะสิ้นสุด เมื่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งกำจัดคู่ต่อสู้ได้หมดก่อน
 2. ภายในนาทีแรกของการแข่งขัน หากมีผู้เล่นหลุดออกจากเกมไม่ว่ากรณีใดๆ ให้ทั้งสองฝ่ายตั้งห้องเพื่อเริ่มการแข่งขันใหม่ โดยแต่ละฝ่ายจะมีสิทธิ์ในการขอเริ่มแข่งขันใหม่เพียง 1 ครั้งเท่านั้น หากมีผู้เล่นหลุดหลังจากผ่านไปแล้ว 1 นาที ให้อีกฝ่ายเป็นผู้ชนะในทันที
 3. ผู้เล่นที่ไม่เคารพกฏกติกา ไม่รักษามารยาทในการแข่ง ใช้คำหยาบคาย ใช้คำยั่วยุฝ่ายตรงกันข้ามก่อกวนการแข่งขัน และไม่ทำตามคำประกาศของทีมงาน ทางทีมงานมีสิทธิ์ที่จะตัดสิทธิ์ทีมนั้นๆ ออกจากการแข่งขัน ทั้งนี้การตัดสินขึ้นอยู่กับดุลพินิจของทีมงาน
 4. ใช้ Patch Version ล่าสุดของเกม Dragon Nest ในการแข่งขัน
 5. ห้ามทำการดัดแปลง แก้ไข Client รวมถึงการติดตั้ง Mod เข้ากับ Client หรือใช้โปรแกรมเสริมช่วยเล่นเกมทุกกรณีทีมที่ใช้โปรแกรมช่วยเล่นในการแข่งขันจะถูกตัดสิทธิ์ทันที และระงับไอดีทั้งทีมเป็นการถาวร โดยทีมงานจะทำการเข้าไปทำการตรวจสอบทุกการแข่งขัน
 6. ให้ผู้เล่นที่ชนะในการแข่งขันทำการส่งผลการแข่ง ภาพหลังจบเกม หรือ VDO เข้ามาที่ E-mail : dragonnest@asiasoft.co.th โดยให้ใช้ชื่อ E-mail ว่า [The Ancestor Battle]ตามด้วยหมายเลขการแข่ง
  เช่น [The Ancestor Battle]Anc-08 โดยให้ส่งผลการแข่งขันไม่เกินเวลา 12:00 น. ของวันถัดไป

[Dragon Nest] The Ancestor Battle !! ย้อนวันวานของการต่อสู้

 1. ทีมงานจะทำการประกาศภายในเกมให้เตรียมพร้อมก่อนเวลาการแข่งขัน 1 ชั่วโมง และจะประกาศทุกๆ 15 นาทีจนกว่าจะเริ่มการแข่งขัน
 2. ผู้เข้าแข่งขันต้องมาเตรียมพร้อมก่อนเวลาเริ่มการแข่งขันอย่างน้อย 30 นาที
 3. ทีมสีแดงของตารางการจับคู่ จะเป็นทีมที่ทำการสร้างห้องสำหรับแข่งขัน
 4. ผู้เข้าแข่งขันต้องตั้งชื่อห้อง โดยใส่ชื่อ Anc และ Match No. ตามตารางการแข่งขัน เป็นหัวข้อ [ตัวอย่าง: Anc-08]
 5. ผู้เข้าแข่งขันจะต้องมีรายชื่อตรงตามที่ลงทะเบียนไว้ ในกรณีที่อีกฝ่ายมาไม่ทัน ณ เวลาเริ่มการแข่งขันให้ถือว่าสละสิทธิ์
 6. ก่อนเริ่มการแข่งขัน ทั้งสองฝ่ายต้องทำการตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าแข่งขันอีกฝ่ายทุกครั้ง หากเริ่มการแข่งขันไปแล้วถือว่าทั้งสองทีมยืนยันสมาชิกถูกต้องเรียบร้อย
 7. ตัวละครที่ตั้งห้องต้องใช้การกระซิบ (พิมพ์ “/w ชื่อตัวละคร”) แจ้งพาสเวิร์ดเข้าห้องให้กับตัวละครฝ่ายตรงกันข้ามก่อนเวลาการแข่งขัน
 8. การนัดหมาย และเวลาในการแข่งขัน
  – เมื่อถึงเวลา 20:15 น. ตัวละครใดไม่อยู่ในสภาพพร้อมแข่งขัน ในทุกกรณีถือว่าสละสิทธิ์จากการแข่งขันนั้นๆ
  – เมื่อถึงเวลา 20:15 น. คู่แข่งขันใดที่ไม่สามารถเริ่มการแข่งขันได้โดยที่มีฝ่ายตรงกันข้ามพร้อมแข่งขันในห้องรอ ถือว่าสละสิทธิ์
 9. การติดสินของทีมงานที่ประจำการแข่งขันนั้นๆ ถือเป็นที่สิ้นสุด

[Dragon Nest] The Ancestor Battle !! ย้อนวันวานของการต่อสู้ หัวหน้าทีมสามารถติดต่อ GM สามารถติดต่อได้ผ่านทาง Live Chat (เปิดให้บริการถึง 23.00 น. ทุกวัน)
หรือส่งข้อมูลหลักฐานประกอบผ่านทางอีเมล์ dragonnest@asiasoft.co.th

ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายละเอียดกิจกรรม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

[Dragon Nest] The Ancestor Battle !! ย้อนวันวานของการต่อสู้ [Dragon Nest] The Ancestor Battle !! ย้อนวันวานของการต่อสู้

ทีมงาน Dragon Nest
วันที่ 10 สิงหาคม 2561