[Dragon Nest] Take me with you ขอไปด้วยนะ

1868

เพียงมีตัวละคร Lencea อาชีพใหม่ 2 ตัวละครอยู่ในปาร์ตี้ (Avalanche หรือ Rand Grid ก็ได้) และผ่าน Labyrinth Nest ชั้น 3 ขึ้นไป รับไอเทมฟรีทั้งปาร์ตี้ !!

ของรางวัล

 • Phantom Protection Magic Jelly 50 ea
 • Gold Pocket (20 Gold) 3 ea
 • Premium Garnet 10 ea
 • Supervisor Essence of Life 10 ea
 • Community Point (300)
 • FTG Potion 500

ระยะเวลากิจกรรม : 7 พฤศจิกายน หลังปิดปรุงเซิร์ฟเวอร์ ถึง 3 ธันวาคม 2561 เวลา 23:59 น.
11 ธันวาคม 2561 เวลา 23:59 น.

 1. ในปาร์ตี้ที่ผ่านเงื่อนไขต้องมีตัวละคร Lencea สายอาชีพใหม่ 2 ตัวขึ้นไปเท่านั้น (Avalanche หรือ Rand Grid)
 2. 1 ตัวละครสามารถได้รับของรางวัลเพียง 1 ครั้ง ต่อ 1 วันที่ทำเงื่อนไขผ่านในระยะเวลากิจกรรม
  ยกตัวอย่าง :
  วันที่ 1 พาตัวละคร Lencea สายอาชีพใหม่ 2 ตัวในปาร์ตี้ ผ่าน Labyrinth Nest ชั้น 3 ทั้งหมด 1 รอบด้วยกัน จะได้รับของรางวัล 1 ครั้ง
  วันที่ 2 พาตัวละคร Lencea สายอาชีพใหม่ 2 ตัวในปาร์ตี้ ผ่าน Labyrinth Nest ชั้น 3 ทั้งหมด 3 รอบด้วยกัน จะได้รับของรางวัล 1 ครั้งเท่านั้น
 3. ของรางวัลจากกิจกรรมทางทีมงานจะมอบให้ทุกวันพุธหลังปิดปรับปรุง Server ประจำสัปดาห์
 4. เมื่อของรางวัลได้ส่งไปแล้ว จะต้องรับของรางวัลจาก Special Storage ภายใน 7 วันเท่านั้น หลังจากนั้นไอเทมจะหายไป
 5. 1 ตัวละครสามารถเข้าร่วมได้ 1 ครั้งต่อวันเท่านั้น
 6. ทีมงานของสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้าค่ะ

ทีมงาน Dragon Nest
วันที่ 6 พฤศจิกายน 2561