[Dragon Nest] Recall Event เข้าเกมรับเลย ปีกถาวร!

1822
[Dragon Nest] Recall Event เข้าเกมรับเลย ปีกถาวร!
[Dragon Nest] Recall Event เข้าเกมรับเลย ปีกถาวร! ทุกๆ ไอดีที่เคยล็อคอินเข้าเกม Dragon Nest ไม่ว่าจะเป็นเซิร์ฟเวอร์ Fire Dragon หรือเซิร์ฟเวอร์ก่อนหน้านั้น
เมื่อ Login เข้าเซิร์ฟเวอร์ ICE DRAGON ในช่วงระยะเวลากิจกรรม จะได้รับของรางวัลเป็น “The Battle Wing” จำนวน 1 ชิ้น
[Dragon Nest] Recall Event เข้าเกมรับเลย ปีกถาวร!

• The Battle Wing (เครื่องประดับส่วนหลังถาวร)(แลกเปลี่ยนไม่ได้)

[Dragon Nest] Recall Event เข้าเกมรับเลย ปีกถาวร!

[Dragon Nest] Recall Event เข้าเกมรับเลย ปีกถาวร!

ระยะเวลากิจกรรม : วันที่ 21 กันยายน 2560 หลังการปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ – 10 ตุลาคม 2560 เวลา 23.59 น.

[Dragon Nest] Recall Event เข้าเกมรับเลย ปีกถาวร! 1. ทุกไอดีสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้
2. ของรางวัลจะถูกส่งเข้าที่ Special Storage ภายในวันพุธถัดไป มีรอบการส่งคือ 27 กันยายน 60, 4 ตุลาคม. 60 และ 11 ตุลาคม 60 เมื่อของรางวัลได้ส่งไปแล้ว จะต้องรับของรางวัลจาก Special Storage ภายใน 7 วันเท่านั้น หลังจากนั้นไอเทมจะหายไป
3. ทีมงานของสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้าค่ะ

[Dragon Nest] Recall Event เข้าเกมรับเลย ปีกถาวร! [Dragon Nest] Recall Event เข้าเกมรับเลย ปีกถาวร!
ทีมงาน Dragon Nest
วันที่ 19 กันยายน 2560