[Dragon Nest] Rampage Day วันเดียวเดือด สะเทือนรังมังกร

21072

[Dragon Nest] Rampage Day วันเดียวเดือด สะเทือนรังมังกร

กิจกรรมสุดมันส์ พร้อมของรางวัลแจกหนักจัดเต็มตลอดทั้งวัน ทั้งผู้เล่นเก่าที่ไม่ได้เล่นนาน ผู้เล่นปัจจุบัน และ ผู้เล่นใหม่ในวันอาทิตย์ที่ 9 กันยายน 2561 ตั้งแต่เวลา 10:00 – 23:59 น. โดยมีรายละเอียดกิจกรรมดังนี้

พิเศษ!!! วันเดียวเท่านั้น เพิ่ม Bonus EXP+250% พร้อม Upgrade Chance 30% ตลอดทั้งวัน
และ Drop Rate 50% ในสองช่วงเวลา 

[Dragon Nest] Rampage Day วันเดียวเดือด สะเทือนรังมังกร

[Dragon Nest] Rampage Day วันเดียวเดือด สะเทือนรังมังกร

[Dragon Nest] Rampage Day วันเดียวเดือด สะเทือนรังมังกร

Welcome Back ผู้เล่นเก่ากลับมารับของรางวัลเพียบ

……ID ที่เคย Log-in เล่นเกม Dragon Nest แต่ไม่ได้เข้าเกมตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม 2561 เมื่อกลับมา Log-in เข้าเกมในวันที่ 9 กันยายน 2561 ตั้งแต่เวลา 00.01 – 23.59 น. จะได้รับของรางวัลดังนี้  (ไอเท็มจะถูกส่งเข้าคลังพิเศษในวันพุธที่ 12 กันยายน 2561 เวลา 18.00 น.)

Perfect FTG 2 ขวด
[Dragon Nest] Rampage Day วันเดียวเดือด สะเทือนรังมังกร

Slayer Point 10,000 Points
[Dragon Nest] Rampage Day วันเดียวเดือด สะเทือนรังมังกร

Darkness Cube 20 ชิ้น
[Dragon Nest] Rampage Day วันเดียวเดือด สะเทือนรังมังกร

Light Cube 20 ชิ้น
[Dragon Nest] Rampage Day วันเดียวเดือด สะเทือนรังมังกร

Phantom Protection Magic Jelly 100 อัน
[Dragon Nest] Rampage Day วันเดียวเดือด สะเทือนรังมังกร

Lucky Bluebird Spirit 1 ตัว
[Dragon Nest] Rampage Day วันเดียวเดือด สะเทือนรังมังกร

Rebrium Point 300 Points
[Dragon Nest] Rampage Day วันเดียวเดือด สะเทือนรังมังกร

Nest Point 5,000 Points
[Dragon Nest] Rampage Day วันเดียวเดือด สะเทือนรังมังกร

[Dragon Nest] Rampage Day วันเดียวเดือด สะเทือนรังมังกร
[Dragon Nest] Rampage Day วันเดียวเดือด สะเทือนรังมังกร

New Dragon Warrior นักรบหน้าใหม่ รับไอเท็มพิเศษเพียบ

……ID ที่ทำการสมัครใหม่และเข้าเกมในวันที่ 9 กันยายน 2561 ตั้งแต่เวลา 00.01 – 23.59 น. จะได้รับของรางวัลดังนี้ (ไอเท็มจะถูกส่งเข้าคลังพิเศษในวันพุธที่ 12 กันยายน 2561 เวลา 18.00 น.)

Limited Hero’s Experience book 200% 7 days
[Dragon Nest] Rampage Day วันเดียวเดือด สะเทือนรังมังกร

Hell Knight Hound Pet 30 วัน (แลกเปลี่ยนไม่ได้)
[Dragon Nest] Rampage Day วันเดียวเดือด สะเทือนรังมังกร

Lucky Bluebird Spirit 1 ตัว
[Dragon Nest] Rampage Day วันเดียวเดือด สะเทือนรังมังกร

Elegant White Wing (60 วัน)
[Dragon Nest] Rampage Day วันเดียวเดือด สะเทือนรังมังกร

Altea Winner War-horse (45 วัน)
[Dragon Nest] Rampage Day วันเดียวเดือด สะเทือนรังมังกร

Gold Pocket 10 – 50 Gold จำนวน 5 อัน
[Dragon Nest] Rampage Day วันเดียวเดือด สะเทือนรังมังกร

Reward Pocket (Mercenary Pocket) (Unique) 1 อัน
[Dragon Nest] Rampage Day วันเดียวเดือด สะเทือนรังมังกร

Phantom Magnifying Glass 10 อัน (แลกเปลี่ยนไม่ได้)
[Dragon Nest] Rampage Day วันเดียวเดือด สะเทือนรังมังกร

[Dragon Nest] Rampage Day วันเดียวเดือด สะเทือนรังมังกร

[Dragon Nest] Rampage Day วันเดียวเดือด สะเทือนรังมังกร

……จะมีการแจกไอเทมให้กับทุกไอดี ทุกชั่วโมง ผ่านทาง Special Storage เมื่อส่งของรางวัลไปแล้ว รางวัลนั้นจะมีเวลาจำกัดอยู่ในคลังพิเศษเพียง 60 นาที เท่านั้น (ยกเว้น เวลา 19:00 ~ 19:10 น. ที่จะอยู่ในคลังพิเศษ 10 นาทีเท่านั้น)หากไม่กดรับในช่วงเวลาดังกล่าว ของรางวัลก็จะหายไปจากคลังพิเศษ เช่น ในช่วงเวลา 10:00 น. หากมีการส่งของรางวัลเข้าให้กับผู้เล่น จะมีการประกาศในเกมว่า ของรางวัลชั่วโมงนี้ได้ส่งเข้าคลังพิเศษแล้ว ผู้เล่นจะต้องกดรับภายในเวลา 11:00 น. หากเลยเวลานั้นไป ของจะหายจากคลังพิเศษ

รายการของรางวัล

 • 10:00 ~ 10:59 น. : Phantom Magnifying Glass 5 ชิ้น (แลกเปลี่ยนไม่ได้)[Dragon Nest] Rampage Day วันเดียวเดือด สะเทือนรังมังกร
 • 11:00 ~ 11:59 น. : Phantom Seal Stamp 10 ชิ้น (แลกเปลี่ยนไม่ได้)[Dragon Nest] Rampage Day วันเดียวเดือด สะเทือนรังมังกร
 • 12:00 ~ 12:59 น. : Potential Elephant’s Treasure Chest (3วัน) 1 ชิ้น (แลกเปลี่ยนไม่ได้)
  [Dragon Nest] Rampage Day วันเดียวเดือด สะเทือนรังมังกร
 • 13:00 ~ 13:59 น. : Reward Pocket (High Grade Garnet) 5 ชิ้น (แลกเปลี่ยนไม่ได้)
  [Dragon Nest] Rampage Day วันเดียวเดือด สะเทือนรังมังกร
 • 14:00 ~ 14:59 น. : Blue Messenger Bird 15 ชิ้น (แลกเปลี่ยนไม่ได้)
  [Dragon Nest] Rampage Day วันเดียวเดือด สะเทือนรังมังกร
 • 15:00 ~ 15:59 น. : Reward Pocket (Hero LV EXP Increase Potion (1วัน)) (แลกเปลี่ยนไม่ได้)[Dragon Nest] Rampage Day วันเดียวเดือด สะเทือนรังมังกร
 • 16:00 ~ 16:59 น. : Epic Dragon Jade Pocket (95Lv) 2 ชิ้น (แลกเปลี่ยนไม่ได้)[Dragon Nest] Rampage Day วันเดียวเดือด สะเทือนรังมังกร
 • 17:00 ~ 17:59 น. : Rebrium Point 100 (แลกเปลี่ยนไม่ได้)
  [Dragon Nest] Rampage Day วันเดียวเดือด สะเทือนรังมังกร
 • 18:00 ~ 18:59 น. : Perfect FTG (แลกเปลี่ยนไม่ได้)
  [Dragon Nest] Rampage Day วันเดียวเดือด สะเทือนรังมังกร
 • 19:00 ~ 19:10 น. : 5,000 DN Point Coupon (แลกเปลี่ยนไม่ได้)
  [Dragon Nest] Rampage Day วันเดียวเดือด สะเทือนรังมังกร
 • 20:00 ~ 20:59 น. : Potential Elephant’s Treasure Chest (3วัน) 1 ชิ้น (แลกเปลี่ยนไม่ได้)
  [Dragon Nest] Rampage Day วันเดียวเดือด สะเทือนรังมังกร

[Dragon Nest] Rampage Day วันเดียวเดือด สะเทือนรังมังกร

[Dragon Nest] Rampage Day วันเดียวเดือด สะเทือนรังมังกร

พิเศษ !!!!!! Lucky Online Time สุ่มแจกผู้โชคดีทุกชั่วโมง

……สุ่มแจกผู้โชคดี 10 คน ในช่วงระยะเวลากิจกรรม โดยจะมีการประกาศชื่อตัวละครผู้โชคดีที่ทำการ Online อยู่ภายในเกม ณ ช่วงเวลาที่กำหนดเอาไว้

ของรางวัลสำหรับผู้โชคดีในแต่ละชั่วโมง
 • 11:00 ~ 12:00 น. : Phantom Protection Magic Jelly 100 อัน
  [Dragon Nest] Rampage Day วันเดียวเดือด สะเทือนรังมังกร
 • 12:00 ~ 13:00 น. : Phantom Seal Stamp 20 อัน[Dragon Nest] Rampage Day วันเดียวเดือด สะเทือนรังมังกร
 • 14:00 ~ 15:00 น. : Premium Garnet 40 อัน
  [Dragon Nest] Rampage Day วันเดียวเดือด สะเทือนรังมังกร
 • 15:00 ~ 17:00 น. : Perfect FTG 2 ขวด[Dragon Nest] Rampage Day วันเดียวเดือด สะเทือนรังมังกร
 • 17:00 ~ 18:00 น. : Rebrium Point 200 Points
  [Dragon Nest] Rampage Day วันเดียวเดือด สะเทือนรังมังกร
 • 18:00 ~ 19:00 น. : Nest Point 2,000 Points
  [Dragon Nest] Rampage Day วันเดียวเดือด สะเทือนรังมังกร
 • 19:00 ~ 20:00 น. : Spera 60 อัน
  [Dragon Nest] Rampage Day วันเดียวเดือด สะเทือนรังมังกร
 • 20:00 ~ 21:00 น. : Phantom Seal Stamp 20 อัน[Dragon Nest] Rampage Day วันเดียวเดือด สะเทือนรังมังกร
 • 21:00 ~ 23:59 น. : Slayer Point 3,000 Points (จะทำการประกาศชื่อตัวละครผู้โชคดีในวันถัดไป)
  [Dragon Nest] Rampage Day วันเดียวเดือด สะเทือนรังมังกร
  [Dragon Nest] Rampage Day วันเดียวเดือด สะเทือนรังมังกร

[Dragon Nest] Rampage Day วันเดียวเดือด สะเทือนรังมังกร
[Dragon Nest] Rampage Day วันเดียวเดือด สะเทือนรังมังกร

NINTENDO SWITCH จะทำการสุ่มแจกจากผู้เล่นที่ทำการ Online ในช่วงเวลา 10:00 – 19:00 น. โดยจะทำการ Live สด สุ่มรายชื่อตัวละครผู้โชคดีทาง Facebook Fanpage : Dragon Nest Thailand ในช่วงเวลา 19:00 – 20:00 น.
.
(หากท่านเป็นผู้โชคดีให้ท่านทำการแจ้งปัญหาทางหน้า website หรือ Click ที่นี่ โดยใช้ ID ที่มีตัวละครที่ได้รับของรางวัลแจ้งปัญหาเพื่อขอยืนยันตัวตน รวมไปถึงแจ้งที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์มาในการแจ้งปัญหา *หักภาษี ณ ที่จ่าย 5%)

[Dragon Nest] Rampage Day วันเดียวเดือด สะเทือนรังมังกร

รายการกิจกรรม

** เวลา 11:00 – 23:59 น. เพิ่ม EXP 250% และ Upgrade Chance 30% **

 • 11:00 – 12:00 น. : เพิ่ม Drop Rate 50 % ปรับโอกาสการได้รับไอเทมเพิ่มเติมจากทุกแผนที่ 50%
  .
 • 12:00 – 13:00 น. : กิจกรรมซ่อนหา ในแต่ละรอบ ผู้เล่น 10 คนแรกที่ตามหาตัว GM จากคำใบ้เจอ จะได้รับไอเทม Potential Elephant’s Treasure Chest จำนวน 2 กล่อง
  .
 • 14:00 – 16:00 น. : Live Steam กิจกรรม GM Review โดย GM จะทำการ Live Steam Review Patch พร้อมจัดกิจกรรมให้ผู้เล่นที่ชมผ่าน Live Steam และภายในเกมได้ร่วมสนุก ลุ้นรับ 10,000 DN Point 
  .
 • 17:00 – 18:00 น. : Bonus Upgrade Event เพียงแค่ผู้เล่นทำการ Update Item Tier 1 ถึง +20 ตัวละครที่ทำการ Upgrade จะได้รับ [+16~20] Upgrade Hammer – (Legend) 50%
  *** หมายเหตุคนที่ตีบวกนอกช่วงระยะเวลาดังกล่าวจะถือว่าไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรม Bonus Upgrade Event
  ครับ ***

  .
 • 18:00 – 19:00 น. : GM แจกบัฟ ในช่วงเวลาดังกล่าว GM คอยแจกบัฟให้กับเหล่าผู้เล่นที่มุมซ้ายล่างของเมือง Lotus Marsh แชนแนล 3 โปรดติดตามประกาศในเกมให้ดี
  .
 • 19:00 – 20:00 น. : Live Steam กิจกรรม GM VS Player (GVP)  ทาง GM จะทำการสร้างห้อง PVP แบบเปิดของและให้ผู้เล่นเข้ามาร่วม PVP กับทาง GM หากทีมไหนทำการชนะ GM ได้ รับไปเลย Potential Elephant’s Treasure Chest จำนวน 10 กล่องต่อคน แต่ถ้าทีมไหนแพ้ GM รับของรางวัลปลอบใจเป็น Slayer Point จำนวน 2,000 ต่อคน ไปเลย
  .
 • 20:00 – 21:00 น. : กิจกรรม GM Challenge เพียงแค่ผู้เล่นร่วมมือกันพิชิตภารกิจที่ GM กำหนดขึ้นมาได้ ผู้ที่ออนไลน์ในช่วงเวลานั้นก็จะได้รับ Potential Elephant’s Treasure Chest รอบละ 1 กล่อง โดย GM จะกำหนดภารกิจขึ้นมา 1 อย่างและจะต้องทำให้สำเร็จ เช่น จะต้องไปรวมตัวกันที่ St.Haven แลัวต่อแถวจากหน้าประตูทางเข้าสวนสนุกยาวไปจนถึงประตูทางเข้าฟาร์ม โดยแถวไม่ขาดตอน ก็จะถือว่าภารกิจสำเร็จ เป็นต้น
  .
 • 21:00 – 23:59 น. : Dragon Hunting ปรับ FTG ในการลง Labyrinth Nest 30 %
  พิเศษ !! เวลา 23:00 – 23:59 เพิ่ม Drop Rate 50% ในทุกแผนที่

[Dragon Nest] Rampage Day วันเดียวเดือด สะเทือนรังมังกร

ระยะเวลากิจกรรม : วันอาทิตย์ที่ 9 กันยายน 2561 ตั้งแต่เวลา 10:00 – 23:59 น.

[Dragon Nest] Rampage Day วันเดียวเดือด สะเทือนรังมังกร

[Dragon Nest] Rampage Day วันเดียวเดือด สะเทือนรังมังกร [Dragon Nest] Rampage Day วันเดียวเดือด สะเทือนรังมังกร

ทีมงาน Dragon Nest
วันที่ 31 สิงหาคม 2561