[Dragon Nest] ประกาศขยายระยะเวลากิจกรรมและโปรโมชั่น

1044
[Dragon Nest] ประกาศขยายระยะเวลากิจกรรมและโปรโมชั่น
ทีมงาน Dragon Nest สวัสดีค่ะ

       ทีมงาน Dragon Nest ขอเรียนให้ทุกท่านทราบว่ากิจกรรมและโปรโมชั่นบางส่วนมีการขยายระยะเวลาออกไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ค่ะ

[โปรโมชั่น]

True Money First Refill เติมครั้งแรก 500 บาท รับ DN Point ฟรี รายละเอียดคลิก!
– ขยายระยะเวลาโปรโมชั่นถึงวันที่ 19 กันยายน 2560 เวลา 23.59 น.เติมเงินผ่านบัตรเงินสด Dtac 200 บาท รับไอเทมพิเศษ! รายละเอียดคลิก!
– ขยายระยะเวลาโปรโมชั่นถึงวันที่ 19 กันยายน 2560 เวลา 23.59 น.เติมเงินทุก 500 บาท รับฟรี! Engraving Scroll Collection รายละเอียดคลิก!
– ขยายระยะเวลารับและใช้งาน Item Code ถึงวันที่ 27 กันยายน 2560 เวลา 23.59 น.Exclusive Spending ใช้จ่าย Cash แลกไอเทมฟรี! รายละเอียดคลิก!
– ขยายระยะเวลาโปรโมชั่นถึงวันที่ 19 กันยายน 2560 เวลา 23.59 น.[กิจกรรม]ฉลองแพทช์ใหม่ เลเวลตัน 95 รับไปเลยเงินรางวัลรวม 100,000 บาท!! รายละเอียดคลิก!
– ขยายระยะเวลากิจกรรมถึงวันที่ 19 กันยายน 2560 เวลา 23.59 น.

กิจกรรมต้อนรับ PATCH ใหม่ วันที่ 9 สิงหาคม 2560 รายละเอียดคลิก!
– ขยายระยะเวลากิจกรรม “เลเวล 50 รับไปเลย” ถึงวันที่ 19 กันยายน 2560 เวลา 23.59 น.
– ขยายระยะเวลากิจกรรม “ขั้นเทพ แจกยังไม่ยั้ง” ถึงวันที่ 19 กันยายน 2560 เวลา 23.59 น.

 

      โดยทางทีมงาน Dragon Nest ขอถือโอกาสนี้เรียนแจ้งให้ผู้เล่นทราบ และขอขอบพระคุณผู้ใช้บริการทุกท่านเป็นอย่างยิ่งที่เลือกใช้บริการของเรา ทีมงานจะมุ่งมั่นพัฒนาการให้บริการให้ดียิ่งขึ้นเพื่อตอบสนองความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าตลอดไป
[Dragon Nest] ประกาศขยายระยะเวลากิจกรรมและโปรโมชั่น [Dragon Nest] ประกาศขยายระยะเวลากิจกรรมและโปรโมชั่น
ทีมงาน Dragon Nest
วันที่ 13 กันยายน 2560