[Dragon Nest] Patch Update “อัปเดตครั้งใหญ่ ขยายเลเวล 95

3048

[Dragon Nest] Patch Update "อัปเดตครั้งใหญ่ ขยายเลเวล 95

ทีมงาน Dragon Nest สวัสดีค่ะ
        ทีมงาน Dragon Nest ขอเรียนให้ลูกค้าทุกท่านทราบว่า Patch Update ของวันพุธที่ 9 สิงหาคม 2560 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
   [Dragon Nest] Patch Update "อัปเดตครั้งใหญ่ ขยายเลเวล 95   รายละเอียดการอัปเดต :
1. Arch Heretic ดูรายละเอียดได้ ที่นี่
2. LV 93 Distorted Area (Rhadames) ดูรายละเอียดได้ ที่นี่
3. Awakening Kali ดูรายละเอียดได้ ที่นี่
4. Awakening Assassin ดูรายละเอียดได้ ที่นี่
5. Rune Dragon Nest (Normal, Hardcore) ดูรายละเอียดได้ ที่นี่
6. เปิด LV 95 ดูรายละเอียดได้ ที่นี่
7. Heatwave Volcano Nest ดูรายละเอียดได้ ที่นี่
8. Passive ใหม่ : Class Mastery III ดูรายละเอียดได้ ที่นี่
9. ปรับเปลี่ยนระบบหน้าต่าง ปาร์ตี้ และอื่นๆ #1 ดูรายละเอียดได้ ที่นี่
10. เพิ่มเติมระบบแต้ม ปรับปรุง Colosseum และอื่นๆ #2 ดูรายละเอียดได้ ที่นี่
11. ปรับเปลี่ยนค่าสถานะตัวละคร การอัปเกรต และอื่นๆ #3 ดูรายละเอียดได้ ที่นี่
12. ปรับ Skill Balance  ดูรายละเอียดได้ ที่นี่
13. กล่อง Lv.Up Lv.95  ดูรายละเอียดได้ ที่นี่นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมและโปรโมชั่นดังนี้

• กิจกรรมต้อนรับ PATCH ใหม่ วันที่ 9 สิงหาคม 2560 ดูรายละเอียดได้ ที่นี่

[Dragon Nest] Patch Update "อัปเดตครั้งใหญ่ ขยายเลเวล 95

• Rebirth on New WORLD ของขวัญจากใจทีมงาน ดูรายละเอียดได้ ที่นี่

[Dragon Nest] Patch Update "อัปเดตครั้งใหญ่ ขยายเลเวล 95
• ฉลองแพทช์ใหม่ เลเวลตัน 95 รับไปเลยเงินรางวัลรวม 100,000 บาท!! ดูรายละเอียดได้ ที่นี่
[Dragon Nest] Patch Update "อัปเดตครั้งใหญ่ ขยายเลเวล 95

• โปรโมชั่น เติมเงินทุก 500 บาท รับฟรี! Engraving Scroll Collection ดูรายละเอียดได้ ที่นี่

[Dragon Nest] Patch Update "อัปเดตครั้งใหญ่ ขยายเลเวล 95
• โปรโมชั่น Exclusive Spending ใช้จ่าย Cash แลกไอเทมฟรี! ดูรายละเอียดได้ ที่นี่
[Dragon Nest] Patch Update "อัปเดตครั้งใหญ่ ขยายเลเวล 95

• โปรโมชั่น True Money First Refill เติมครั้งแรก 500 บาท รับ DN Point ฟรี! ดูรายละเอียดได้ ที่นี่

[Dragon Nest] Patch Update "อัปเดตครั้งใหญ่ ขยายเลเวล 95
[Dragon Nest] Patch Update "อัปเดตครั้งใหญ่ ขยายเลเวล 95
ทีมงาน Dragon Nest
วันที่ 3 สิงหาคม 2560
แก้ไขวันที่ 10 สิงหาคม 2560
ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายละเอียด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าค่ะ