[Dragon Nest] ประกาศผลเกี่ยวกับกิจกรรม Online Marathon

1091
[Dragon Nest] ประกาศผลเกี่ยวกับกิจกรรม Online Marathon
        ประกาศผลจากกิจกรรม Online Marathon ออนไลน์ครบรับไอเทม! ซึ่งมีผู้เล่นให้ความสนใจล้นหลาม ทั้งนี้ทางทีมงานเห็นว่ามีผู้เข้าร่วมและพยายามมากมาย จึงขอแถมพิเศษให้ 2 เด้งคือ
       1. เปลี่ยนเงื่อนไขเวลาออนไลน์จากวันที่ 22 กันยายน ตอน 19:00 น. เป็น 00:01 น. (ระยะเวลาออนไลน์เพิ่มขึ้น 19 ชั่วโมง)
2. ลดเงื่อนไขจำนวนชั่วโมงจาก 111 ชั่วโมงและ 60 ชั่วโมงลงเป็น 95 ชั่วโมงและ 50 ชั่วโมงตามลำดับ
สรุปผลผู้ได้รับรางวัลจากกิจกรรม Online Marathon• ผู้ที่ออนไลน์ผ่านเงื่อนไข 95 ชั่วโมง มีจำนวน 597 คน ได้รับ สัตว์ขี่ช้างถาวร Corby 1 ชิ้นถาวร

สัตว์ขี่ถาวร ช้าง 1 ตัว (แลกเปลี่ยนไม่ได้)

[Dragon Nest] ประกาศผลเกี่ยวกับกิจกรรม Online Marathon

• ผู้ที่ออนไลน์ผ่านเงื่อนไข 50 ชั่วโมง มีจำนวน 1819 คน ได้รับ กระเป๋า Ghoul bag 1 ชิ้นถาวร

Ghoul Bag 1ชิ้น (เครื่องประดับส่วนหลังถาวร) (แลกเปลี่ยนไม่ได้)

[Dragon Nest] ประกาศผลเกี่ยวกับกิจกรรม Online Marathon

[Dragon Nest] ประกาศผลเกี่ยวกับกิจกรรม Online Marathon

พิเศษ!! สำหรับผู้ที่ออนไลน์เกิน 170 ชั่วโมงจะแถม Potential Elephant”s Treasure Chest 5 ชิ้นให้ทันที

      ** ของรางวัลทั้งหมดจะถูกส่งไปที่ Special Storage ในวันพุธที่ 4 ต.ค. หลังปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ และของรางวัลจะคงอยู่จนถึงวันที่ 31 ต.ค. 23.59น.

       โดยทางทีมงาน Dragon Nest ขอถือโอกาสนี้เรียนแจ้งให้ผู้เล่นทราบ และขอขอบพระคุณผู้ใช้บริการทุกท่านเป็นอย่างยิ่งที่เลือกใช้บริการของเรา ทีมงานจะมุ่งมั่นพัฒนาการให้บริการให้ดียิ่งขึ้นเพื่อตอบสนองความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าตลอดไป

[Dragon Nest] ประกาศผลเกี่ยวกับกิจกรรม Online Marathon [Dragon Nest] ประกาศผลเกี่ยวกับกิจกรรม Online Marathon

ทีมงาน Dragon Nest
วันที่ 2 ตุลาคม 2560
ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายละเอียด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าค่ะ