[Dragon Nest] March Promotion เติมเงินรับไอเทมแรร์

4995

[Dragon Nest] March Promotion เติมเงินรับไอเทมแรร์

[Dragon Nest] March Promotion เติมเงินรับไอเทมแรร์

ระยะเวลาโปรโมชั่น : วันที่ 13 มีนาคม 2562 เวลา 00.01 น. – 16 เมษายน 2562 เวลา 23.59 น.
ระยะเวลารับ Item Code : วันที่ 14 มีนาคม 2562 เวลา 15.00 น. – 30 เมษายน 2562 เวลา 23.59 น.
ระยะเวลาใช้ Item Code : วันที่ 14 มีนาคม 2562 เวลา 15.00 น. –  8 พฤษภาคม 2562 เวลา 23.59 น

: ช่องทางการเติมเงิน :

[Dragon Nest] March Promotion เติมเงินรับไอเทมแรร์  [Dragon Nest] March Promotion เติมเงินรับไอเทมแรร์  [Dragon Nest] March Promotion เติมเงินรับไอเทมแรร์
[Dragon Nest] March Promotion เติมเงินรับไอเทมแรร์  [Dragon Nest] March Promotion เติมเงินรับไอเทมแรร์ [Dragon Nest] March Promotion เติมเงินรับไอเทมแรร์

: รายละเอียดโปรโมชั่น :
ไอดีที่เติมเงินเข้าเกม Dragon Nest จากทุกราคาทุกช่องทางภายในระยะเวลาโปรโมชั่น สะสมแต้มให้ครบตามที่กำหนด (1 บาท = 1 แต้ม) สามารถนำแต้มมาแลกรับของรางวัลจากโปรโมชั่น

[Dragon Nest] March Promotion เติมเงินรับไอเทมแรร์ [Dragon Nest] March Promotion เติมเงินรับไอเทมแรร์

[Dragon Nest] March Promotion เติมเงินรับไอเทมแรร์  เติมเงินครบ 300 บาท แลกรับไอเทมดังนี้

[Dragon Nest] March Promotion เติมเงินรับไอเทมแรร์
Protection Magic Jelly 100 ชิ้น

[Dragon Nest] March Promotion เติมเงินรับไอเทมแรร์
Rebrium Point 100 แต้ม

[Dragon Nest] March Promotion เติมเงินรับไอเทมแรร์
Finger Marked Key 2 ชิ้น

_____________________________________

[Dragon Nest] March Promotion เติมเงินรับไอเทมแรร์  เติมเงินครบ 900 บาท เลือกรับไอเท็มได้ดังนี้

Set 1

[Dragon Nest] March Promotion เติมเงินรับไอเทมแรร์
Finger Marked Key 10 ชิ้น

[Dragon Nest] March Promotion เติมเงินรับไอเทมแรร์
Costume Synthesis Package (Helmet)

Set 2

[Dragon Nest] March Promotion เติมเงินรับไอเทมแรร์
Finger Marked Key 10 ชิ้น

[Dragon Nest] March Promotion เติมเงินรับไอเทมแรร์
Costume Synthesis Package (Top)

Set 3

[Dragon Nest] March Promotion เติมเงินรับไอเทมแรร์
Finger Marked Key 10 ชิ้น

[Dragon Nest] March Promotion เติมเงินรับไอเทมแรร์
Costume Synthesis Package (Bottom)

Set 4

[Dragon Nest] March Promotion เติมเงินรับไอเทมแรร์
Finger Marked Key 10 ชิ้น

[Dragon Nest] March Promotion เติมเงินรับไอเทมแรร์
Costume Synthesis Package (Gloves)

Set 5

[Dragon Nest] March Promotion เติมเงินรับไอเทมแรร์
Finger Marked Key 10 ชิ้น

[Dragon Nest] March Promotion เติมเงินรับไอเทมแรร์
Costume Synthesis Package (Shoes)

_____________________________________

[Dragon Nest] March Promotion เติมเงินรับไอเทมแรร์  เติมเงินครบ 1,500 บาท แลกรับไอเทมดังนี้

[Dragon Nest] March Promotion เติมเงินรับไอเทมแรร์
Crystal Point 50,000 แต้ม

[Dragon Nest] March Promotion เติมเงินรับไอเทมแรร์
Protection Magic Jelly 1,000 ชิ้น

[Dragon Nest] March Promotion เติมเงินรับไอเทมแรร์
Rebrium Point 1,000 แต้ม

[Dragon Nest] March Promotion เติมเงินรับไอเทมแรร์
Weapon Engraving Scroll 3 ชิ้น

[Dragon Nest] March Promotion เติมเงินรับไอเทมแรร์
Armor Engraving Scroll 3 ea

เงื่อนไขโปรโมชั่น March Refill Promotion
1. เติมเงินเข้าเกม Dragon Nest ได้จากทุกช่องทาง (1 บาท = 1 แต้ม) จะได้รับแต้มสำหรับใช้แลกรางวัลจากโปรโมชั่น สะสมแต้มครบตามที่กำหนดตามเงื่อนไข สามารถรับรางวัล Item Code ได้ทันที
2. เมื่อทำการแลกของรางวัลไปแล้ว แต้มที่สะสมไว้จะถูกหักออกไปตามจำนวนแต้มของรางวัลที่เลือก
3. 1 ไอดี สามารถเข้าร่วมโปรโมชั่นได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
4. Item Code สามารถใช้ได้กับทุกไอดี
5. ทุกครั้งที่มีการซื้อและเติมเงิน กรุณาเก็บ Code ที่ท่านได้รับไว้ทุกครั้งเพื่อป้องกันกรณีเกิดปัญหาจนกว่าจะได้รับของรางวัล
6. ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายละเอียดกิจกรรม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 


 

[Dragon Nest] March Promotion เติมเงินรับไอเทมแรร์

: ใช้จ่าย Cash แลกฟรีไอเทมสุดแรร์ :

ระยะเวลาโปรโมชั่น : วันที่ 13 มีนาคม 2562 เวลา 00.01 น. – 31 มีนาคม 2562 เวลา 23.59 น.
ระยะเวลารับ Item Code : วันที่ 14 มีนาคม 2562 เวลา 15.00 น. – 14 เมษายน 2562 เวลา 23.59 น.
ระยะเวลาใช้ Item Code : วันที่ 14 มีนาคม 2562 เวลา 15.00 น. –  28 เมษายน 2562 เวลา 23.59 น

: รายละเอียดโปรโมชั่น :
สำหรับไอดีที่ทำการใช้จ่าย Cash Point ซื้อของใน Cash Shop หรือส่งของขวัญให้ผู้อื่นในช่วงระยะเวลาโปรโมชั่น
สะสมแต้มการใช้เงิน Cash Point (100 Cash Point = 1 แต้ม) สามารถนำแต้มมาแลกรับของรางวัลจากโปรโมชั่น
[Dragon Nest] March Promotion เติมเงินรับไอเทมแรร์ [Dragon Nest] March Promotion เติมเงินรับไอเทมแรร์

[Dragon Nest] March Promotion เติมเงินรับไอเทมแรร์ ใช้ 200 แต้ม (20,000 Cash Point)

[Dragon Nest] March Promotion เติมเงินรับไอเทมแรร์
Rebrium Point 200 แต้ม

[Dragon Nest] March Promotion เติมเงินรับไอเทมแรร์
Premium Garnet 50 ชิ้น

[Dragon Nest] March Promotion เติมเงินรับไอเทมแรร์
Supervisor Essence of Life 50 ชิ้น

_____________________________________

[Dragon Nest] March Promotion เติมเงินรับไอเทมแรร์  ใช้ 400 แต้ม (40,000 Cash Point)

[Dragon Nest] March Promotion เติมเงินรับไอเทมแรร์
Rebrium Point 500 แต้ม

[Dragon Nest] March Promotion เติมเงินรับไอเทมแรร์
Premium Garnet 100 ชิ้น

[Dragon Nest] March Promotion เติมเงินรับไอเทมแรร์
Supervisor Essence of Life 100 ชิ้น

_____________________________________

[Dragon Nest] March Promotion เติมเงินรับไอเทมแรร์  ใช้ 1,000 แต้ม (100,000 Cash Point)

[Dragon Nest] March Promotion เติมเงินรับไอเทมแรร์
Potential Elephant’s Treasure Chest 5 กล่อง

[Dragon Nest] March Promotion เติมเงินรับไอเทมแรร์
Flower of Hope Pocket 1 ชิ้น

[Dragon Nest] March Promotion เติมเงินรับไอเทมแรร์
Finger-Marked Key 10 ชิ้น

____________________________________

[Dragon Nest] March Promotion เติมเงินรับไอเทมแรร์  ใช้ 4,000 แต้ม (400,000 Cash Point)

[Dragon Nest] March Promotion เติมเงินรับไอเทมแรร์
Potential Elephant’s Treasure Chest 30 กล่อง

_____________________________________

[Dragon Nest] March Promotion เติมเงินรับไอเทมแรร์  ใช้ 7,500 แต้ม (750,000 Cash Point)

[Dragon Nest] March Promotion เติมเงินรับไอเทมแรร์
Steampunk Rabbit Car 1 คัน

_____________________________________

เงื่อนไขโปรโมชั่น Exclusive Spending
1. ใช้จ่ายเงิน Cash Point ซื้อของใน Cash Shop (1 บาท = 1 แต้ม) จะได้รับแต้มสำหรับใช้แลกรางวัลจากโปรโมชั่น
2. เมื่อทำการแลกของรางวัลไปแล้ว แต้มที่สะสมไว้จะถูกหักออกไปตามจำนวนแต้มของรางวัลที่เลือก
3. การส่งของขวัญให้ผู้อื่นสามารถเข้าร่วมโปรโมชั่นได้
4. 1 ไอดี สามารถเข้าร่วมโปรโมชั่นได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
5. ข้อมูลการใช้จ่ายแต้ม Cash Point จะอัพเดทในเวลา 12.00 น. ของวันถัดไป
6. Item Code สามารถใช้ได้กับทุกไอดี
7. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

[Dragon Nest] March Promotion เติมเงินรับไอเทมแรร์ [Dragon Nest] March Promotion เติมเงินรับไอเทมแรร์
ทีมงาน Dragon Nest
วันที่ 13 มีนาคม 2562