[Dragon Nest] ประกาศปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ประจำสัปดาห์ วันที่ 23 พฤษภาคม 2562

1605

[Dragon Nest] ประกาศปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ประจำสัปดาห์ วันที่ 23 พฤษภาคม 2562

ทีมงาน Dragon Nest สวัสดีค่ะ

………ทีมงาน Dragon Nest ขอเรียนให้ลูกค้าทุกท่านทราบว่าใน วันพฤหัสบดี ที่ 23 พฤษภาคม 2562 ทางทีมงานจะทำการปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ประจำสัปดาห์ตั้งแต่ เวลา  09.00น. – 14.00น. โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รายละเอียดในการอัพเดต :
– ปิดปรับปรุง Server ประจำสัปดาห์

..…โดยทางทีมงาน Dragon Nest ขอถือโอกาสนี้เรียนแจ้งให้ผู้เล่นทราบ และขอขอบพระคุณผู้ใช้บริการทุกท่านเป็นอย่างยิ่งที่เลือกใช้บริการของเรา ทีมงานจะมุ่งมั่นพัฒนาการให้บริกาสูงสุดของลูกค้าตลอดไปรให้ดียิ่งขึ้นเพื่อตอบสนองความพึงพอใจ[Dragon Nest] ประกาศปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ประจำสัปดาห์ วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 [Dragon Nest] ประกาศปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ประจำสัปดาห์ วันที่ 23 พฤษภาคม 2562
ทีมงาน Dragon Nest
22 พฤษภาคม 2562
ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายละเอียด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าค่ะ