[Dragon Nest] ประกาศปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ประจำสัปดาห์ วันที่ 22 สิงหาคม 2562

3435

[Dragon Nest] ประกาศปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ประจำสัปดาห์ วันที่ 22 สิงหาคม 2562

ทีมงาน Dragon Nest สวัสดีค่ะ

………ทีมงาน Dragon Nest ขอเรียนให้ลูกค้าทุกท่านทราบว่าใน วันพฤหัสบดี ที่ 22 สิงหาคม 2562 ทางทีมงานจะทำการปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ประจำสัปดาห์ตั้งแต่ เวลา 09.00น. – 18.00น. 21.00น. โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รายละเอียดในการอัพเดต :
ปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ประจำสัปดาห์
สิ้นสุดการลดราคาแพ็คเกจแต่งงาน
อัพเดทบ้านกิลด์

..…โดยทางทีมงาน Dragon Nest ขอถือโอกาสนี้เรียนแจ้งให้ผู้เล่นทราบ และขอขอบพระคุณผู้ใช้บริการทุกท่านเป็นอย่างยิ่งที่เลือกใช้บริการของเรา ทีมงานจะมุ่งมั่นพัฒนาการให้บริกาสูงสุดของลูกค้าตลอดไปรให้ดียิ่งขึ้นเพื่อตอบสนองความพึงพอใจ[Dragon Nest] ประกาศปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ประจำสัปดาห์ วันที่ 22 สิงหาคม 2562 [Dragon Nest] ประกาศปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ประจำสัปดาห์ วันที่ 22 สิงหาคม 2562
ทีมงาน Dragon Nest
21 สิงหาคม 2562
ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายละเอียด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าค่ะ