[Dragon Nest] ITEM SHOP UPDATE เปิดขายชุด Future Combat Suit Costume Set

2876

[Dragon Nest] ITEM SHOP UPDATE เปิดขายชุด Future Combat Suit Costume Set

ITEM SHOP UPDATE

เปิดขายชุด Future Combat Suit Costume Set
[Dragon Nest] ITEM SHOP UPDATE เปิดขายชุด Future Combat Suit Costume Set
เข้าใช้งาน ITEM SHOP ได้ที่นี่

[Dragon Nest] ITEM SHOP UPDATE เปิดขายชุด Future Combat Suit Costume Set

สามารถดูวิธีการใช้งาน Item Shop ได้ที่นี่ >>Click<<
[Dragon Nest] ITEM SHOP UPDATE เปิดขายชุด Future Combat Suit Costume Set

รายละเอียดและเงื่อนไขในการขาย :

• Future Combat Suit Costume Set ราคา 200 บาท
(ไอเทมสวมใส่ถาวร)(แลกเปลี่ยน AH : 2 ยกเว้นอาวุธหลัก รอง ไม่สามารถแลกเปลี่ยนได้)
คอสตูม 7 ชิ้นขอบฟ้า (มีอาวุธ)
**1 ไอดีสามารถเติมได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง

[Dragon Nest] ITEM SHOP UPDATE เปิดขายชุด Future Combat Suit Costume Set [Dragon Nest] ITEM SHOP UPDATE เปิดขายชุด Future Combat Suit Costume Set [Dragon Nest] ITEM SHOP UPDATE เปิดขายชุด Future Combat Suit Costume Set

[Dragon Nest] ITEM SHOP UPDATE เปิดขายชุด Future Combat Suit Costume Set

[Dragon Nest] ITEM SHOP UPDATE เปิดขายชุด Future Combat Suit Costume Set

[Dragon Nest] ITEM SHOP UPDATE เปิดขายชุด Future Combat Suit Costume Set

[Dragon Nest] ITEM SHOP UPDATE เปิดขายชุด Future Combat Suit Costume Set

[Dragon Nest] ITEM SHOP UPDATE เปิดขายชุด Future Combat Suit Costume Set

[Dragon Nest] ITEM SHOP UPDATE เปิดขายชุด Future Combat Suit Costume Set

ระยะเวลาการจัดจำหน่าย :
เริ่มต้น : วันที่ 22 สิงหาคม 2561 เวลา 15:00 น.
สิ้นสุด : วันที่ 18 กันยายน 2561 เวลา 09:00 น.

ระยะเวลาใช้ไอเทมโค้ด :
เริ่มต้น : วันที่ 22 สิงหาคม 2561 เวลา 15:00 น.
สิ้นสุด : วันที่ 2 ตุลาคม 2561 เวลา 09:00 น.

[Dragon Nest] ITEM SHOP UPDATE เปิดขายชุด Future Combat Suit Costume Set [Dragon Nest] ITEM SHOP UPDATE เปิดขายชุด Future Combat Suit Costume Set

[Dragon Nest] ITEM SHOP UPDATE เปิดขายชุด Future Combat Suit Costume Set [Dragon Nest] ITEM SHOP UPDATE เปิดขายชุด Future Combat Suit Costume Set

ทีมงาน Dragon Nest
วันที่ 22 สิงหาคม 2561
ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายละเอียด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าค่ะ