[Dragon Nest] ITEM SHOP UPDATE วันที่ 25 สิงหาคม – 19 กันยายน 2560

1279

[Dragon Nest] ITEM SHOP UPDATE วันที่ 25 สิงหาคม - 19 กันยายน 2560

ITEM SHOP UPDATE
วันที่ 25 สิงหาคม – 19 กันยายน 2560
[Dragon Nest] ITEM SHOP UPDATE วันที่ 25 สิงหาคม - 19 กันยายน 2560
ระยะเวลาการจัดจำหน่าย :
เริ่มต้น : วันที่ 25 สิงหาคม 2560 หลังการปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์
สิ้นสุด : 19 กันยายน 2560 เวลา 23.59 น.
รายละเอียดและเงื่อนไขในการขาย :[Dragon Nest] ITEM SHOP UPDATE วันที่ 25 สิงหาคม - 19 กันยายน 2560
ชุด Transcendent Package
(ถาวร) (แลกเปลี่ยนไม่ได้)
[Dragon Nest] ITEM SHOP UPDATE วันที่ 25 สิงหาคม - 19 กันยายน 2560 [Dragon Nest] ITEM SHOP UPDATE วันที่ 25 สิงหาคม - 19 กันยายน 2560 [Dragon Nest] ITEM SHOP UPDATE วันที่ 25 สิงหาคม - 19 กันยายน 2560 [Dragon Nest] ITEM SHOP UPDATE วันที่ 25 สิงหาคม - 19 กันยายน 2560 [Dragon Nest] ITEM SHOP UPDATE วันที่ 25 สิงหาคม - 19 กันยายน 2560 [Dragon Nest] ITEM SHOP UPDATE วันที่ 25 สิงหาคม - 19 กันยายน 2560 วิธีการใช้งาน ITEM SHOP :1. เข้าสู่ระบบ ITEM SHOP ได้ที่นี่
[Dragon Nest] ITEM SHOP UPDATE วันที่ 25 สิงหาคม - 19 กันยายน 2560
2. Login ID เกม Dragon Nest ที่หน้าระบบ ITEM SHOP
[Dragon Nest] ITEM SHOP UPDATE วันที่ 25 สิงหาคม - 19 กันยายน 2560 3. เลือกเกม Dragon Nest[Dragon Nest] ITEM SHOP UPDATE วันที่ 25 สิงหาคม - 19 กันยายน 2560

4. ระบบ Item Shop จะใช้เงินจากกระเป๋า PlayMall ในการซื้อสินค้าเท่านั้น (ไม่ใช่ Cash ในเกม)
*เมื่อกดปุ่มเติมเงินจะมีป็อปอัพหน้าต่างระบบเติมเงินขึ้นมาตามปรกติ (หาก Block-PopUp ไว้จะไม่มีหน้าต่างขึ้นมา)

[Dragon Nest] ITEM SHOP UPDATE วันที่ 25 สิงหาคม - 19 กันยายน 2560

5. เมื่อมีเงินในกระเป๋าแล้ว คลิกเลือกสินค้าที่ต้องการซื้อ และเลือก [เพิ่มสินค้าลงตะกร้า] เพื่อทำการซื้อสินค้า สินค้าที่ถูกสั่งซื้อจะอยู่ในตะกร้าสินค้า เมื่อตรวจสอบรายละเอียดถูกต้องแล้ว คลิก [ชำระเงิน]

[Dragon Nest] ITEM SHOP UPDATE วันที่ 25 สิงหาคม - 19 กันยายน 2560

6. ระบบจะแสดงยอดเงินคงเหลือ และจำนวนเงินที่ต้องชำระ คลิก [ชำระเงิน] เพื่อยืนยันการซื้อเป็นอันเสร็จสิ้น

[Dragon Nest] ITEM SHOP UPDATE วันที่ 25 สิงหาคม - 19 กันยายน 2560

7. จากนั้น คลิก [ตรวจสอบไอเทม] เพื่อเข้าไปดู Item Code ในประวัติการซื้อ
[Dragon Nest] ITEM SHOP UPDATE วันที่ 25 สิงหาคม - 19 กันยายน 2560
8. เมื่อเข้าที่หน้าตรวจสอบไอเทม จะพบรายละเอียดสินค้าและไอเทมโค้ดของสินค้าที่ซื้อ โดยเมื่อคลิกที่ไอเทมโค้ด ระบบจะนำไปยังหน้าระบบเติมไอเทมโค้ด โดยผู้เล่นจะต้อง LOGIN ใหม่อีกครั้ง
(ข้อควรระวัง : หากต้องการเติมไอเทมโค้ดเข้าไอดีอื่น จะต้องทำการ Logout ออกจากระบบเติมไอเทมโค้ดก่อนทุกครั้ง เพื่อ Login เข้าไอดีใหม่ที่ต้องการเติม)

[Dragon Nest] ITEM SHOP UPDATE วันที่ 25 สิงหาคม - 19 กันยายน 2560

หรือคลิกที่นี่เพื่อใช้ Item Code

[Dragon Nest] ITEM SHOP UPDATE วันที่ 25 สิงหาคม - 19 กันยายน 2560 9. สามารถตรวจสอบประวัติการซื้อ เพื่อดู Item Code ได้ที่ [ประวัติซื้อ]

[Dragon Nest] ITEM SHOP UPDATE วันที่ 25 สิงหาคม - 19 กันยายน 2560

เงื่อนไขเกี่ยวกับ ITEM SHOP :
1. ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข เพิ่ม/ลด ไอเทม รวมไปถึงเงื่อนไขต่างๆที่เกี่ยวข้องกับระบบ ITEM SHOP โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
2. หากเข้าระบบ PlayMall เป็นครั้งแรก ต้องเลือกเป็นสกุลเงินไทย THB เท่านั้น
3. สินค้าบางประเภทมีจำนวนจำกัด
4. ไอเทมโค้ดไม่ผูกมัดกับไอดีที่เติมเงิน และสามารถนำไอเทมโค้ดไปเติมเข้าไอดีอื่นได้
5. ไอเทมโค้ดใช้งานได้กับไอดีเกม Dragon Nest เท่านั้น
6. ไอเทมโค้ดจะแสดงระยะเวลาของไอเทมตามที่กำหนดทันทีที่ขอรับมา
7. เมื่อทำการเติม Item Code แล้ว ไอเทมจะอยู่ในกล่องของขวัญเป็นเวลา 7 วันเท่านั้น
8. การตัดสินของทีมงานถือเป็นที่สิ้นสุด และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขรายละเอียดโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
9. หากพบปัญหาเกี่ยวกับการใช้งาน ItemCode จากระบบ ITEM SHOP [แจ้งปัญหาได้ที่นี่][Dragon Nest] ITEM SHOP UPDATE วันที่ 25 สิงหาคม - 19 กันยายน 2560

[Dragon Nest] ITEM SHOP UPDATE วันที่ 25 สิงหาคม - 19 กันยายน 2560
ทีมงาน Dragon Nest
วันที่ 25 สิงหาคม 2560
ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายละเอียด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าค่ะ