[Dragon Nest] ประกาศ แจกฟรี Hero Level 70 ให้กับทุกไอดี

1665
[Dragon Nest] ประกาศ แจกฟรี Hero Level 70 ให้กับทุกไอดี

ทีมงาน Dragon Nest สวัสดีค่ะ

        ทีมงาน Dragon Nest ขอแจ้งให้ทราบว่าจะทำการแจก Hero Level ให้กับทุกไอดีที่มีตัวละครในเกม Dragon Nest  โดยจะแจกให้ตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน 2560 หลังการปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ จนถึงก่อนวันที่ 11 ตุลาคม 2560 เวลา 23.59 น. โดยมีเงื่อนไขดังนี้       • สำหรับผู้เล่นที่มีตัวละครในเซิร์ฟเวอร์ Fire Dragon หรือ Ice Dragon ก่อนวันที่ 20 กันยายน 2560 ไม่ว่าภายในไอดีจะมีตัวละครเลเวลเท่าไร ก็จะได้รับการปรับ Hero Level เป็น 70 ในวันที่ 21 กันยายน 2560 หลังการปิดปรังปรุงเซิร์ฟเวอร์

• ส่วนไอดีที่สมัครใหม่และได้สร้างตัวละครในช่วงเวลา 21 กันยายน 2560 ถึง 10 ตุลาคม 2560 เวลา 23:59 น. ก็จะได้รับการปรับ Hero Level เป็น 70 ในวันที่ 11 ตุลาคม 2560 เช่นกัน

      โดยทางทีมงาน Dragon Nest ขอถือโอกาสนี้เรียนแจ้งให้ผู้เล่นทราบ และขอขอบพระคุณผู้ใช้บริการทุกท่านเป็นอย่างยิ่งที่เลือกใช้บริการของเรา ทีมงานจะมุ่งมั่นพัฒนาการให้บริการให้ดียิ่งขึ้นเพื่อตอบสนองความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าตลอดไป

[Dragon Nest] ประกาศ แจกฟรี Hero Level 70 ให้กับทุกไอดี  [Dragon Nest] ประกาศ แจกฟรี Hero Level 70 ให้กับทุกไอดี ทีมงาน Dragon Nest

วันที่ 22 กันยายน 2560
ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายละเอียด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าค่ะ