[Dragon Nest] Guild Area ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 ห้ามพลาด!!

1480

[Dragon Nest] Guild Area ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 ห้ามพลาด!! กิลด์ที่ลง Labyrinth Nest ชั้น 1 โดยใช้ตัวละคร Lencea ทั้งทีมและทำเวลาได้น้อยที่สุดจะเป็นผู้ชนะ!!
Guild Area รวมพลคนมีกิลด์ ใครมีกิลด์ห้ามพลาด แค่ลงทะเบียนร่วมกิจกรรมก็ได้ของรางวัลไปแจกลูกกิลด์แบบสบายๆ และร่วมค้นหา กิลด์ มารับตำแหน่ง Guild Of The Month พร้อมรับรางวัลสุดพิเศษและภาพของกิลด์จะถูกนำมาทำเป็น Loading Screen อีกด้วย

รายละเอียด
รวบรวมสมาชิกในกิลด์เดียวกัน ร่วมลง Division Nest : Mist Nest ชั้น 1
 1. ทั้งทีมต้องใช้ตัวละคร Lencea เท่านั้น (คลาสใดก็ได้)
 2. ส่งภาพสมาชิกที่ร่วมลง Nest ทั้ง 4 คนพร้อมเห็นชื่อตัวละครและชื่อกิลด์ชัดเจน
 3. ภาพถ่ายเวลาจบ Nest เห็นเวลาชัดเจน
 4. ทุกคนสามารถร่วมกิจกรรมได้ เพียงให้หัวหน้ากิลด์ลงทะเบียน และส่งรายละเอียดเข้าร่วมกิจกรรม
 5. ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม ภายในวันที่ 4 ธันวาคม 2561 เวลา 23:59 น. กิลด์ที่ทำเวลาได้น้อยที่สุดจะเป็น Guild Of The Month ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 และได้รางวัลสุดพิเศษ
เงื่อนไขกิจกรรม
 1. ต้องให้หัวหน้ากิลด์เป็นผู้สมัครเท่านั้น
 2. กิลด์ ที่เข้าร่วมกิจกรรม ต้องมีเลเวลกิลด์ 7 ขึ้นไป
 3. หัวหน้ากิลด์ กรอกแบบฟอร์มเข้าร่วมกิจกรรม
 4. กรณีที่ทำเวลาได้เท่ากัน ให้สิทธิ์กิลด์ที่ส่งมาก่อน
 5. การตัดสินของทีมงานถือเป็นที่สิ้นสุด
 6. หากพบปัญหาเกี่ยวกับกิจกรรม กรุณาติดต่อทีมงานภายใน 15 วันหลังจากจบกิจกรรม
 7. ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายละเอียดกิจกรรม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
[Dragon Nest] Guild Area ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 ห้ามพลาด!! ระยะเวลากิจกรรม : วันที่ 26 พศจิกายน 2561 – 4 ธันวาคม 2561 เวลา 23.59 น.
ประกาศผล : วันที่ 5 ธันวาคม 2561

 

ของรางวัล
Guild Of The Month
(แจกให้กับสมาชิกทุกคนในกิลด์)

[Dragon Nest] Guild Area ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 ห้ามพลาด!! Crystal Point 5,000

[Dragon Nest] Guild Area ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 ห้ามพลาด!! Slayer Point 5,000

[Dragon Nest] Guild Area ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 ห้ามพลาด!! Rebrium Point 1,000

[Dragon Nest] Guild Area ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 ห้ามพลาด!!

Hero Level EXP Potion (10,000) (1 day)

 

กิลด์ที่ได้อันดับ 1 ถึง 10 จะได้รับ
(แจกให้กับสมาชิกทุกคนในกิลด์)

[Dragon Nest] Guild Area ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 ห้ามพลาด!!  Community Point 1,000

[Dragon Nest] Guild Area ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 ห้ามพลาด!!  Rebrium Point 500

[Dragon Nest] Guild Area ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 ห้ามพลาด!! Pets Bungbung Drinks 3 ea

[Dragon Nest] Guild Area ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 ห้ามพลาด!!

Hero Level EXP Potion (10,000) (1 day)

 

ทุกกิลด์ที่เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับ

[Dragon Nest] Guild Area ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 ห้ามพลาด!!
Goblynn’s Precious Box 20 ea (แจกให้กับหัวหน้ากิลด์)

[Dragon Nest] Guild Area ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 ห้ามพลาด!!
Community Point 500 (แจกให้กับสมาชิกทุกคนในกิลด์)

 

[Dragon Nest] Guild Area ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 ห้ามพลาด!! [Dragon Nest] Guild Area ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 ห้ามพลาด!!

ทีมงาน Dragon Nest
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561