[Dragon Nest] February Promotion เติมเงินรับไอเทมแรร์

4211

[Dragon Nest] February Promotion เติมเงินรับไอเทมแรร์ [Dragon Nest] February Promotion เติมเงินรับไอเทมแรร์

ระยะเวลาโปรโมชั่น : วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 00.01 น. – 3 มีนาคม 2562 เวลา 23.59 น
ระยะเวลารับ Item Code : วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 12.00 น. – 17 มีนาคม 2562 เวลา 23.59 น.
ระยะเวลาใช้ Item Code : วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561  เวลา 12.00 น. –  31 มีนาคม 2562 เวลา 23.59 น.

: ช่องทางการเติมเงิน :

[Dragon Nest] February Promotion เติมเงินรับไอเทมแรร์  [Dragon Nest] February Promotion เติมเงินรับไอเทมแรร์  [Dragon Nest] February Promotion เติมเงินรับไอเทมแรร์
[Dragon Nest] February Promotion เติมเงินรับไอเทมแรร์  [Dragon Nest] February Promotion เติมเงินรับไอเทมแรร์ [Dragon Nest] February Promotion เติมเงินรับไอเทมแรร์

: รายละเอียดโปรโมชั่น :

ไอดีที่เติมเงินเข้าเกม Dragon Nest จากทุกช่องทาง จำนวน 90 บาทครั้งแรก ภายในระยะเวลาโปรโมชั่น
จะได้รับไอเทมดังนี้

Limited Hero”s Experience Book 200%

[Dragon Nest] February Promotion เติมเงินรับไอเทมแรร์

Heart Ring of Pure Love (10day)

[Dragon Nest] February Promotion เติมเงินรับไอเทมแรร์ [Dragon Nest] February Promotion เติมเงินรับไอเทมแรร์

Heart Ring of Passionate Love (10day)[Dragon Nest] February Promotion เติมเงินรับไอเทมแรร์
[Dragon Nest] February Promotion เติมเงินรับไอเทมแรร์

[Dragon Nest] February Promotion เติมเงินรับไอเทมแรร์ [Dragon Nest] February Promotion เติมเงินรับไอเทมแรร์

*** 1 ไอดีสามารถเข้าร่วมโปรโมชั่นได้ 1 ครั้งเท่านั้น ***

เงื่อนไข  February First Refill Promotion
1. เติมเงินเข้าเกม Dragon Nest สะสมครบ 90 บาท ครั้งแรก ได้ทุกช่องทาง ภายในช่วงระยะเวลาโปรโมชั่น
2. 1 ไอดี สามารถเข้าร่วมโปรโมชั่นได้ 1 ครั้ง
3. 1 ไอดี สามารถเติม Item Code จากโปรโมชั่นนี้ได้ 1 ครั้ง
4. Item Code สามารถใช้ได้กับไอดีที่ทำการเติมเงินเท่านั้น
5. ทุกครั้งที่มีการซื้อและเติมเงิน กรุณาเก็บ Code ที่ท่านได้รับไว้ทุกครั้งเพื่อป้องกันกรณีเกิดปัญหาจนกว่าจะได้รับของรางวัล
6. ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายละเอียดกิจกรรม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

[Dragon Nest] February Promotion เติมเงินรับไอเทมแรร์

[Dragon Nest] February Promotion เติมเงินรับไอเทมแรร์

ระยะเวลาโปรโมชั่น : วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 00.01 น. – 12 มีนาคม 2562 เวลา 23.59 น.
ระยะเวลารับ Item Code : วันที่13 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 12.00 น. – 26 มีนาคม 2562 เวลา 23.59 น.
ระยะเวลาใช้ Item Code : วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562  เวลา 12.00 น. –  9 เมษายน 2562 เวลา 23.59 น

: ช่องทางการเติมเงิน :

[Dragon Nest] February Promotion เติมเงินรับไอเทมแรร์  [Dragon Nest] February Promotion เติมเงินรับไอเทมแรร์  [Dragon Nest] February Promotion เติมเงินรับไอเทมแรร์
[Dragon Nest] February Promotion เติมเงินรับไอเทมแรร์  [Dragon Nest] February Promotion เติมเงินรับไอเทมแรร์ [Dragon Nest] February Promotion เติมเงินรับไอเทมแรร์

: รายละเอียดโปรโมชั่น :
ไอดีที่เติมเงินเข้าเกม Dragon Nest จากทุกราคาทุกช่องทางภายในระยะเวลาโปรโมชั่น สะสมแต้มให้ครบตามที่กำหนด (1 บาท = 1 แต้ม) สามารถนำแต้มมาแลกรับของรางวัลจากโปรโมชั่น

[Dragon Nest] February Promotion เติมเงินรับไอเทมแรร์ [Dragon Nest] February Promotion เติมเงินรับไอเทมแรร์

[Dragon Nest] February Promotion เติมเงินรับไอเทมแรร์  เติมเงินครบ 250 บาท แลกรับไอเทมดังนี้
Gesture “Heart of Love”

[Dragon Nest] February Promotion เติมเงินรับไอเทมแรร์

หรือ

Gesture “บทลงโทษ : วาดรูปหัวใจ”

[Dragon Nest] February Promotion เติมเงินรับไอเทมแรร์

[Dragon Nest] February Promotion เติมเงินรับไอเทมแรร์  เติมเงินครบ 300 บาท แลกรับไอเทมดังนี้
Potential Elephant’s Treasure Chest 2 กล่อง

[Dragon Nest] February Promotion เติมเงินรับไอเทมแรร์

Blue Messenger Bird 10 ชิ้น

[Dragon Nest] February Promotion เติมเงินรับไอเทมแรร์

[Dragon Nest] February Promotion เติมเงินรับไอเทมแรร์  เติมเงินครบ 1,500 บาท แลกรับไอเทมดังนี้
Karahan Treasure Box จำนวน 10 กล่อง
[Dragon Nest] February Promotion เติมเงินรับไอเทมแรร์

Blue Messenger Bird 20 ชิ้น[Dragon Nest] February Promotion เติมเงินรับไอเทมแรร์

Protection Magic Jelly 1,000 ชิ้น
[Dragon Nest] February Promotion เติมเงินรับไอเทมแรร์

Finger-Marked Key 20 ชิ้น
[Dragon Nest] February Promotion เติมเงินรับไอเทมแรร์

เงื่อนไขโปรโมชั่น February Refill Promotion
1. เติมเงินเข้าเกม Dragon Nest ได้จากทุกช่องทาง (1 บาท = 1 แต้ม) จะได้รับแต้มสำหรับใช้แลกรางวัลจากโปรโมชั่น สะสมแต้มครบตามที่กำหนดตามเงื่อนไข สามารถรับรางวัล Item Code ได้ทันที
2. เมื่อทำการแลกของรางวัลไปแล้ว แต้มที่สะสมไว้จะถูกหักออกไปตามจำนวนแต้มของรางวัลที่เลือก
3. 1 ไอดี สามารถเข้าร่วมโปรโมชั่นได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
4. Item Code สามารถใช้ได้กับทุกไอดี
5. ทุกครั้งที่มีการซื้อและเติมเงิน กรุณาเก็บ Code ที่ท่านได้รับไว้ทุกครั้งเพื่อป้องกันกรณีเกิดปัญหาจนกว่าจะได้รับของรางวัล
6. ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายละเอียดกิจกรรม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

[Dragon Nest] February Promotion เติมเงินรับไอเทมแรร์

[Dragon Nest] February Promotion เติมเงินรับไอเทมแรร์

: ใช้จ่าย Cash แลกฟรีไอเทมสุดแรร์ :

ระยะเวลาโปรโมชั่น : วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 00.01 น. – 12 มีนาคม 2562 เวลา 23.59 น.
ระยะเวลารับ Item Code : วันที่14 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 12.00 น. – 26 มีนาคม 2562 เวลา 23.59 น.
ระยะเวลาใช้ Item Code : วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562  เวลา 12.00 น. –  9 เมษายน 2562 เวลา 23.59 น

: รายละเอียดโปรโมชั่น :
สำหรับไอดีที่ทำการใช้จ่าย Cash Point ซื้อของใน Cash Shop หรือส่งของขวัญให้ผู้อื่นในช่วงระยะเวลาโปรโมชั่น
สะสมแต้มการใช้เงิน Cash Point (100 Cash Point = 1 แต้ม) สามารถนำแต้มมาแลกรับของรางวัลจากโปรโมชั่น
[Dragon Nest] February Promotion เติมเงินรับไอเทมแรร์ [Dragon Nest] February Promotion เติมเงินรับไอเทมแรร์

[Dragon Nest] February Promotion เติมเงินรับไอเทมแรร์  ใช้ 250 แต้ม (25,000 Cash Point)

Rebrium Point 500
[Dragon Nest] February Promotion เติมเงินรับไอเทมแรร์
Premium Garnet 100 ชิ้น
[Dragon Nest] February Promotion เติมเงินรับไอเทมแรร์
Supervisor Essence of Life 100 ชิ้น
[Dragon Nest] February Promotion เติมเงินรับไอเทมแรร์
Gold 500 G
[Dragon Nest] February Promotion เติมเงินรับไอเทมแรร์

_____________________________________

[Dragon Nest] February Promotion เติมเงินรับไอเทมแรร์  ใช้ 1,000 แต้ม (100,000 Cash Point)

Rebrium Point 1,000
[Dragon Nest] February Promotion เติมเงินรับไอเทมแรร์

Flower of hope pocket 1 ea
[Dragon Nest] February Promotion เติมเงินรับไอเทมแรร์

_____________________________________

[Dragon Nest] February Promotion เติมเงินรับไอเทมแรร์  ใช้ 2,000 แต้ม (200,000 Cash Point)

Conversion Treasure Box 10 กล่อง

[Dragon Nest] February Promotion เติมเงินรับไอเทมแรร์

____________________________________

[Dragon Nest] February Promotion เติมเงินรับไอเทมแรร์  ใช้ 3,000 แต้ม (300,000 Cash Point)

Female Warrior Costume Set
( Skill จากกล่องจะเป็นแบบสุ่ม Skill ไม่สามารถเลือกได้ )

[Dragon Nest] February Promotion เติมเงินรับไอเทมแรร์

[Dragon Nest] February Promotion เติมเงินรับไอเทมแรร์

_____________________________________

[Dragon Nest] February Promotion เติมเงินรับไอเทมแรร์  ใช้ 5,000 แต้ม (500,000 Cash Point)

Synthesis Epic Weapon Exchange Coupon 1 ชิ้น

[Dragon Nest] February Promotion เติมเงินรับไอเทมแรร์ Intermediate Brilliant Dragon Jade’s Heart 1 ชิ้น

[Dragon Nest] February Promotion เติมเงินรับไอเทมแรร์

[Dragon Nest] February Promotion เติมเงินรับไอเทมแรร์  ใช้ 7,000 แต้ม (700,000 Cash Point)

Ideal No. mk-0S 1 ชิ้น
[Dragon Nest] February Promotion เติมเงินรับไอเทมแรร์

[Dragon Nest] February Promotion เติมเงินรับไอเทมแรร์  ใช้ 10,000 แต้ม (1,000,000 Cash Point)

Blessing of Geraint – Necklace 1 ชิ้น

[Dragon Nest] February Promotion เติมเงินรับไอเทมแรร์

_____________________________________

เงื่อนไขโปรโมชั่น Exclusive Spending
1. ใช้จ่ายเงิน Cash Point ซื้อของใน Cash Shop (1 บาท = 1 แต้ม) จะได้รับแต้มสำหรับใช้แลกรางวัลจากโปรโมชั่น
2. เมื่อทำการแลกของรางวัลไปแล้ว แต้มที่สะสมไว้จะถูกหักออกไปตามจำนวนแต้มของรางวัลที่เลือก
3. การส่งของขวัญให้ผู้อื่นสามารถเข้าร่วมโปรโมชั่นได้
4. 1 ไอดี สามารถเข้าร่วมโปรโมชั่นได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
5. ข้อมูลการใช้จ่ายแต้ม Cash Point จะอัพเดทในเวลา 12.00 น. ของวันถัดไป
6. Item Code สามารถใช้ได้กับทุกไอดี
7. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

[Dragon Nest] February Promotion เติมเงินรับไอเทมแรร์ [Dragon Nest] February Promotion เติมเงินรับไอเทมแรร์
ทีมงาน Dragon Nest
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562