[Dragon Nest] Exclusive Spending ใช้จ่าย Cash แลกฟรีไอเทม~ 10 ต.ค. – 6 พ.ย. 2561

4944

[Dragon Nest] Exclusive Spending ใช้จ่าย Cash แลกฟรีไอเทม~ 10 ต.ค. – 6 พ.ย. 2561 [Dragon Nest] Exclusive Spending ใช้จ่าย Cash แลกฟรีไอเทม~ 10 ต.ค. – 6 พ.ย. 2561

ระยะเวลาโปรโมชั่น : วันที่ 10 ตุลาคม 2561 เวลา 00.01 น. – 6 พฤศจิกายน 2561 เวลา 23.59 น.
ระยะเวลารับ Item Code : วันที่ 11 ตุลาคม 2561 เวลา 15.00 น. – 20 พฤศจิกายน 2561 เวลา 23.59 น.
ระยะเวลาใช้ Item Code : วันที่ 11 ตุลาคม 2561 เวลา 15.00 น. – 4 ธันวาคม 2561 เวลา 23.59 น

[Dragon Nest] Exclusive Spending ใช้จ่าย Cash แลกฟรีไอเทม~ 10 ต.ค. – 6 พ.ย. 2561 [Dragon Nest] Exclusive Spending ใช้จ่าย Cash แลกฟรีไอเทม~ 10 ต.ค. – 6 พ.ย. 2561 [Dragon Nest] Exclusive Spending ใช้จ่าย Cash แลกฟรีไอเทม~ 10 ต.ค. – 6 พ.ย. 2561
[Dragon Nest] Exclusive Spending ใช้จ่าย Cash แลกฟรีไอเทม~ 10 ต.ค. – 6 พ.ย. 2561

สำหรับไอดีที่ทำการใช้จ่าย Cash Point ซื้อของใน Cash Shop หรือส่งของขวัญให้ผู้อื่นในช่วงระยะเวลาโปรโมชั่น
สะสมแต้มการใช้เงิน Cash Point (100 Cash Point = 1 แต้ม) สามารถนำแต้มมาแลกรับของรางวัลจากโปรโมชั่น

[Dragon Nest] Exclusive Spending ใช้จ่าย Cash แลกฟรีไอเทม~ 10 ต.ค. – 6 พ.ย. 2561

[Dragon Nest] Exclusive Spending ใช้จ่าย Cash แลกฟรีไอเทม~ 10 ต.ค. – 6 พ.ย. 2561  ใช้ 66,600 Cash Point (666 แต้ม) แลกรับไอเทมดังนี้
 2017 Halloween Elephant’s Treasure Box 3 ชิ้น
[Dragon Nest] Exclusive Spending ใช้จ่าย Cash แลกฟรีไอเทม~ 10 ต.ค. – 6 พ.ย. 2561

[Dragon Nest] Exclusive Spending ใช้จ่าย Cash แลกฟรีไอเทม~ 10 ต.ค. – 6 พ.ย. 2561  ใช้ 131,300 Cash Point (1,313 แต้ม) แลกรับไอเทมดังนี้
Halloween Will-o”-the-wisp Spirit จำนวน 1 ชิ้น
[Dragon Nest] Exclusive Spending ใช้จ่าย Cash แลกฟรีไอเทม~ 10 ต.ค. – 6 พ.ย. 2561

[Dragon Nest] Exclusive Spending ใช้จ่าย Cash แลกฟรีไอเทม~ 10 ต.ค. – 6 พ.ย. 2561  ใช้ 313,100 Cash Point ( 3,131แต้ม) แลกรับไอเทมดังนี้
Pumpkin Cats Pet Package จำนวน 1 ชิ้น
[Dragon Nest] Exclusive Spending ใช้จ่าย Cash แลกฟรีไอเทม~ 10 ต.ค. – 6 พ.ย. 2561

[Dragon Nest] Exclusive Spending ใช้จ่าย Cash แลกฟรีไอเทม~ 10 ต.ค. – 6 พ.ย. 2561 ใช้ 444,400 Cash Point ( 4,444 แต้ม) แลกรับไอเทมดังนี้
Darkness Weapon Exchange Coupon Pocket จำนวน 1 ชิ้น

[Dragon Nest] Exclusive Spending ใช้จ่าย Cash แลกฟรีไอเทม~ 10 ต.ค. – 6 พ.ย. 2561  [Dragon Nest] Exclusive Spending ใช้จ่าย Cash แลกฟรีไอเทม~ 10 ต.ค. – 6 พ.ย. 2561

[Dragon Nest] Exclusive Spending ใช้จ่าย Cash แลกฟรีไอเทม~ 10 ต.ค. – 6 พ.ย. 2561 ใช้ 666,600 Cash Point ( 6,666 แต้ม) แลกรับไอเทมดังนี้
Jack-o’-lantern of Hope and Dream 1 ชิ้น
[Dragon Nest] Exclusive Spending ใช้จ่าย Cash แลกฟรีไอเทม~ 10 ต.ค. – 6 พ.ย. 2561

[Dragon Nest] Exclusive Spending ใช้จ่าย Cash แลกฟรีไอเทม~ 10 ต.ค. – 6 พ.ย. 2561

1. ใช้จ่ายเงิน Cash Point ซื้อของใน Cash Shop (1 บาท = 1 แต้ม) จะได้รับแต้มสำหรับใช้แลกรางวัลจากโปรโมชั่น
2. เมื่อทำการแลกของรางวัลไปแล้ว แต้มที่สะสมไว้จะถูกหักออกไปตามจำนวนแต้มของรางวัลที่เลือก
3. การส่งของขวัญให้ผู้อื่นสามารถเข้าร่วมโปรโมชั่นได้
4. 1 ไอดี สามารถเข้าร่วมโปรโมชั่นได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
5. ข้อมูลการใช้จ่ายแต้ม Cash Point จะอัพเดทในเวลา 12.00 น. ของวันถัดไป
6. Item Code สามารถใช้ได้กับทุกไอดี
7. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

[Dragon Nest] Exclusive Spending ใช้จ่าย Cash แลกฟรีไอเทม~ 10 ต.ค. – 6 พ.ย. 2561

[Dragon Nest] Exclusive Spending ใช้จ่าย Cash แลกฟรีไอเทม~ 10 ต.ค. – 6 พ.ย. 2561 [Dragon Nest] Exclusive Spending ใช้จ่าย Cash แลกฟรีไอเทม~ 10 ต.ค. – 6 พ.ย. 2561

ทีมงาน Dragon Nest
วันที่ 10 ตุลาคม 2561
ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายละเอียด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าค่ะ